Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Česta pitanja
Povratak na popis pitanja

STUDIRANJE

PLAĆA LI SE NAVEDENI STUDIJ?

Ukoliko je pristupniku to prvi upis prve godine na nekom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj onda troškove prve godine studija pokriva Ministarstvo, a ostale godine se plaćaju prema ostvarenom broju ECTS bodova.

Natrag na vrh

GDJE SE NALAZI STUDENTSKA REFERADA?

Studentska referada nalazi se u prvom hodniku s desne strane nakon glavnog ulaza na Fakultet.

Natrag na vrh

GDJE SE NALAZI INFORMATIČKA SLUŽBA?

Informatička služba nalazi se u drugom hodniku s lijeve strane nakon ulaska na Fakultet u drugoj sobi s desna.

Natrag na vrh

KOJE JE RADNO VRIJEME KNJIŽNICE?

Radno vrijeme knjižnice je od 8.00 do 17.00 sati svakim radnim danom.

Natrag na vrh

KOJE JE RADNO VRIJEME REFERADE?

Uredovno radno vrijeme Studentske referade je od 10.00 do 13.00 sati svakim radnim danom.

Natrag na vrh

GDJE SE NALAZI DEKANAT?

Dekanat se nalazi nasuprot praktikuma za Kvantitativne metode ili informatičke učionice.

Natrag na vrh

KOME SE OBRATITI ZA RAZMJENU STUDENATA?

Za razmjenu studenata najbolje se obratiti administrativnoj tajnici Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose sa javnošću gosp. Nataliji Babić u prostorijama Ureda. (Tel/Fax: 01-3658-645; iro@kif.hr).

Natrag na vrh

IZBORNI MODULI?

Izborni modul izabire se po osobnom izboru pri upisu četvrte godine. Upisani modul daje dodatnu kompetenciju za rad u području izabranog sporta, kondicijske pripreme sportaša, kineziterapije, rekreacije, fitnesa ili sportskog menadžmenta.

Natrag na vrh

UVJETI UPISA IZBORNIH MODULA?

Neki moduli imaju uvjete koji su promjenjivi. Potrebno je stupiti u kontakt sa nositeljem određenog modula kako bi saznali konkretne uvjete.

Natrag na vrh

KOJU TITULU STUDENT DOBIVA PO ZAVRŠETKU SVEUČILIŠNOG STUDIJA?

Magistar kineziologije (mag.cin.).

Natrag na vrh

KOLIKO SE MOŽE PRENIJETI ECTS BODOVA NA VIŠU GODINU STUDIJA?

Na višu godinu studija može se prenijeti 10 ECTS bodova

Natrag na vrh

KOLIKO SE PUTA IMA PRAVO IZAĆI NA ISPIT?

Na ispit se ima pravo izaći 8 puta, s tim da se nakon trećeg izlaska ima komisijski ispit (četvrti izlazak), a u slučaju pada na njemu predmet se mora ponovno slušati.

Nakon ponovljenog slušanja predmeta dobiva se pravo polaganja ispita još tri puta i drugi komisijski ispit (osmi izlazak) koji ako se ne položi gubi se pravo studiranja.

Natrag na vrh

JE LI MOGUĆE PREBACIVANJE IZ GRUPE U GRUPU?

Teoretski je moguće. Treba pronaći osobu iz grupe u koju želite otići, a da ta osoba želi doći u Vašu trenutnu grupu i na svakom prvom predavanju obavijestiti profesora o zamjeni grupa. Naravno da se grupe mogu promijeniti samo u prvim tjednima nastave.

Natrag na vrh

TERENSKA NASTAVA?

Terenska nastava na Kineziološkom fakultetu obavlja se iz predmeta Skijanje i Jedrenje na dasci. Sav trošak terenske nastave podmiruju studenti.

Natrag na vrh

KAKO IZABRATI IZBORNI PREDMET?

Putem studomata kod upisa u slijedeći semestar/godinu. Svaki predmet ima ograničen broj studenata koji se mogu upisati, stoga tko prvi upiše semestar/godinu ima veći izbor predmeta.

Upis putem studomata se može obaviti i od kuće

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja