Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Tomislava Vlahovića, dr.med., pod naslovom UTJECAJ NOGOMETNE UTAKMICE NA POJAVU OKSIDACIJSKOG STRESA . U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Popis obavijesti