Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim aktivnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.  

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Mi na Kineziološkom fakultetu imamo dužnost brinuti za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Kineziološki fakultet drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti svojih studenata, naših zaposlenika, vanjskih suradnika, gostiju i posjetitelja:

•    Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
•    Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
•    Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
•    Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo osobne podatke
•    Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja 
•    Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje
•    Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA
•    Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima. 

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem kontakata:

Službenik za zaštitu podataka
Igor Barlek, mag. ing. el.
e-mail: bi@biconsult.hr

Ova Politika privatnosti, kao i naša internetska stranica, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite vaših osobnih podataka te će se kontinuirano ažurirati i unaprjeđivati.

Ova Politika privatnosti ažurirana je 01. srpnja 2020. godine.

Srdačan pozdrav,

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu


VODITELJ OBRADE 

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao naših studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija, naših zaposlenika, profesora, docenata, predavača, asistenata, vanjskih suradnika te gostiju i posjetitelja, u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka. Voditelj obrade vaših osobnih podataka ove mrežne stranice je:

Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet 
Horvaćanski zavoj 15 
10000 Zagreb


KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

a)    Podaci koji se tiču studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija, naših zaposlenika, profesora, docenata, predavača, asistenata, vanjskih suradnika te gostiju i posjetitelja

U skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i podzakonskim propisima, djelatnost visokog obrazovanja, stručna i znanstvena djelatnost obavljaju se kao javna služba. 

Na temelju javnih ovlasti Kineziološki fakultet, između ostalog, obavlja sljedeće poslove i vodi:

•    evidencije prijavljenih za postupke upisa na studijske programe i poslijediplomske doktorske studije, koja uključuje i rezultate postupka,
•    evidencije studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija,
•    osobne kartone studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija,
•    evidencije o ispitima i drugim studijskim obvezama,
•    evidencije izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva,
•    vođenje evidencija studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija u posebnim obrazovnim i znanstvenim programima i EU projektima,
•    druge evidencije propisane zakonskim i podzakonskim propisima, provedbenim aktima i općim aktima Fakulteta,

te pri tom prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke:

•    zaposlenika Kineziološkog fakulteta, profesora, docenata, predavača, asistenata i vanjskih suradnika,
•    studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija,
•    članova Fakultetskog vijeća, Dekanskog kolegija i stalnih povjerenstva Fakultetskog vijeća,
•    kandidata koji sudjeluju u postupku zapošljavanja,

u skladu s načinima i rokovima određenima Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te pripadajućim podzakonskim propisima.

b)    Video-nadzor

Kineziološki fakultet koristi i sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija, naših zaposlenika, profesora, docenata, predavača, asistenata, vanjskih suradnika te gostiju i posjetitelja. Njime se nadzire prihvatljivi prostor oko i unutar objekta Kineziološkog fakulteta, čiji su perimetri kamera jasno označeni vidljivim obavijestima. Snimke video nadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka.


c)    Mrežna stranica

Iako možete koristiti našu mrežnu stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem naših e-mail adresa, Kineziološki fakultet prikuplja informacije o vama. Vaši osobni podaci (vaše ime i prezime, adresa e-pošte) bit će obrađeni i pohranjeni kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Kineziološki fakultet neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Za korištenje pojedinih sadržaja naše mrežne stranice morate se registrirati i pri tom nam dati svoje osobne podatke (ime i prezime, telefonski broj, email adresa, zaporka i drugi podaci koji se traže prilikom registracije) koje pohranjujemo do trenutka kada zatražite brisanje svoje registracije.

Kineziološki fakultet putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati. Ukoliko raspolažete informacijom da su do nas došli podaci djeteta mlađeg od 16 godina, molimo kontaktirajte nas na dekanat@kif.hr. 

Naše web stranice sadrže veze na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama, te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake mrežne stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.


OVLAŠTENI VANJSKI IZVRŠITELJI OBRADE

Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime Kineziološkog fakulteta na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru svog djelovanja Kineziološki fakultet koristi usluge poslovnih subjekata u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija, naših zaposlenika, profesora, docenata, predavača, asistenata, vanjskih suradnika te gostiju i posjetitelja za svrhe ispunjenja zakonskih obveza u području znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, IT podrške, održavanja sustava video-nadzora te sigurne pohrane i obrade dokumentacije. 

Dio podataka razmjenjujemo i ustupamo temeljem zakonskih obveza tijelima javne vlasti poput Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, CARNET-a, Sveučilišnog računskog centra (SRCE) i slično.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.  


KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačići su male tekstualne datoteke postavljene na vašem čvrstom disku, koje pomažu u pružanju prilagođavanja sučelja internetskog preglednika. Na primjer, kolačići se mogu koristiti za pohranjivanje podataka o registraciji na internetskoj stranici tako da ih korisnik ne mora ponovno unositi pri narednom posjećivanju stranice. 

Naša mrežna stranica ne prikuplja bilo koji od vaših osobnih podataka unutar kolačića.


VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

•    PRISTUPA svim osobnim podacima koje je Kineziološki fakultet prikupio o vama,
•    ISPRAVLJANJA osobnih podataka koje Kineziološki fakultet ima o vama,
•    BRISANJA osobnih podataka koje je Kineziološki fakultet prikupio o vama,
•    OGRANIČAVANJA obrade vaših osobnih podataka od strane Kineziološkog fakulteta,
•    PRIGOVORA na obradu vaših osobnih podataka od strane Kineziološkog fakulteta, ili
•    ZAHTJEVA za vašim osobnim podacima koje Kineziološki fakultet ima, u svrhu prijenosa trećoj strani.


Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:

  • osobnim dolaskom radnim danom u vremenu od 09:00 do 15:00 sati u dekanat Kineziološkog fakulteta ili
  • preporučenim pismom na adresu Kineziološkog fakulteta.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta. 


PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita. Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000  Fax: +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr Web: http://www.azop.hr   

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.