Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti

Trenutna javnozdravstvena kriza uzrokovana COVID-19 pandemijom pokazala je koliki je značaj kvalitetnih i pravodobnih podataka za kreiranje efikasnih javnih politika. Nadajmo se da će i u post-COVID eri donosioci odluka nastaviti prilagođavati javne politike čvrstim podacima. U tom smislu očekujemo da će nam koristiti i rezultati paneuropskog projekta o praćenju fitnesa djece - FitBack. U nastavku teksta saznajte više o ovom projektu:

 

FitBack – projekt u razvoju

FitBack je Europska mreža za potporu razvoja sustava za praćenje tjelesnog fitnesa djece i adolescenata na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini koja će omogućiti ispitivanje populacijskih trendova, učinaka nacionalnih politika i intervencija te omogućiti predviđanje budućih trendova vezanih uz tjelesnu spremnost mlađih dobnih skupina.

 

FitBack podržava:

a) adolescente, roditelje, učitelje, liječnike i trenere s mrežnom aplikacijom FitBack koja pruža povratne informacije o rezultatima Alpha fit testova s europskim referentnim vrijednostima i povezanim zdravstvenim rizikom;

b) kreatore politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini s ključnim informacijama o uspostavljanju sustava za praćenje tjelesnog fitnesa djece i adolescenata.

 

Svrha projekta

Fokusiranje na tjelesni fitnes koji je usko povezan sa zdravstvenim pokazateljima. Stvarajući takvu platformu, želimo na temelju podataka premostiti jaz između europskih političkih preporuka i trenutnog stanja, kao i ojačati suradnju između sektora (obrazovanje, zdravstvo, sport) kako bismo pružili odluku o tjelesnom odgoju i politikama vezanim uz tjelesnu spremnost.

Projekt ima dva bitna dijela sa sljedećim ciljevima upućenim različitim ciljnim skupinama:

 1. Internetska aplikacija FitBack za adolescente, roditelje, učitelje, liječnike i trenere (ciljne skupine) pružit će grafički izvještaj prilagođen korisniku koji sadrži informacije o tjelesnom fitnesu pojedinca na temelju odgovarajućih referentnih vrijednosti.
 2. Info točka na web platformi FitBack za kreatore politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini (ciljne skupine) sadržavat će ključne informacije o uspostavljanju sustava za praćenje tjelesnog fitnesa djece i adolescenata.

 

Kako bismo prikupili povratne informacije o korisnosti oba bitna dijela projekta, provest ćemo višestruke diseminacijske događaje s ciljnim skupinama u svim partnerskim zemljama.

Član našeg laboratorija i...

Član našeg laboratorija i istraživačkog tima, Josip Karuc, osvojio je nagradu za najbolje prezentirani znanstveni rad na virtualnoj međunarodnoj konferenciji ‘XIV. International Conference on Paediatric Exercise Physiology, Medicine and Health, 20th – 21st August 2020.’ održanoj prošlog mjeseca u Londonu!

 

Rezultati rada izrađenog u okviru Hrvatske studije tjelesne aktivnosti u adolescenciji (CRO-PALS), financirane od Hrvatske zaklade za znanost, ukazuju na zanimljive nalaze: razina tjelesne aktivnosti pozitivno je povezana sa kvalitetom obrazaca pokreta kod adolescenata te da je ova relacija specifična za spol. Kod djevojčica je kvaliteta pokreta bila pozitivno povezana sa razinom tjelesne aktivnosti, dok kod dječaka te povezanosti nije bilo. Iako su rezultati pokazali pozitivnu povezanost kod djevojčica, autori naglašavaju da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdio uzročno-posljedični odnos između kvalitete obrazaca pokreta i tjelesne aktivnosti u periodu adolescencije.

Laboratorij za mjerenje i praćenje tjelesne aktivnosti

VODITELJ LABORATORIJA: doc. dr. sc. Maroje Sorić         

OPIS LABORATORIJA (područje istraživanja – strateški pravci): 

Dva su glavna pravca istraživanja kojima se naš laboratorij bavi:

 • Istraživanje i razvoj objektivnih metoda za mjerenje tjelesne aktivnosti. Osim validacijskih studija u laboratoriju i tijekom svakodnevnog života, ova tema uključuje i razvoj novih programskih rješenja za izražavanje tjelesne aktivnosti, te primjenu različitih metoda za mjerenje tjelesne aktivnosti u epidemiološkim istraživanjima te u kliničkim intervencijskim studijama.
 • Praćenje populacijske razine tjelesne aktivnosti. U okviru ovog smjera istraživanja radimo na razvoju različitih sustavnih rješenja  za praćenje razine tjelesne aktivnosti. Trenutni prioritet je nosive tehnologije, u kombinaciji s prikupljanjem informacija o kontekstu tjelesne aktivnosti. Osim toga, dizajniramo i ostale sustave za monitoring populacije

MJERNI UREĐAJI:

 • 20 SenseWear Core monitora tjelesne aktivnosti
 • 30 Fitbit ChargeHR uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 20 Fitbit Charge 3 uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 7 Fitbit Charge 2 uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 6 Garmin Vivomove uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 6 Garmin Vivosmart 3 uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 1 Xiaomi mi band 1 uređaj za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 1 Xiaomi mi band 2 uređaj za praćenje tjelesne aktivnosti
 •  

PROJEKTI:

 • 2016-2020 Hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji (CRO-PALS)- HRZZ
 • 2018-2022 Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP) – Obzor2020
 • 2020-2022 The European Network for the Support of Development of Systems for Monitoring Physical Fitness of Children and Adolescents (FitBack) – Erasmus+: SCP - Collaborative Partnerships
 • 2018, 2019: Razvoj karijera mladih istraživača - HRZZ 

 

Popis disertacija, diplomskih radova, radova za Rektorovu nagradu i ostalih radova proizašlih iz rada laboratorija: 

 • Soric M, Mikulic P, Misigoj-Durakovic M, Ruzic L, Markovic G. Validation of the Sensewear Armband during recreational in-line skating. European Journal of Applied Physiology 2012; 112(3):1183-8.
 • Soric M, Turkalj M, Plavec D, Kucic D, Marusic I, Misigoj-Durakovic M.   Validation of a multi-sensor activity monitor for assessing sleep in children and adolescents. Sleep Medicine 2013; 14(2):201-205.
 • Soric M, Misigoj-Durakovic M. Physical activity levels and estimated energy expenditure in overweight and normal-weight 11-year-old children. Acta Paediatrica 2010; 99(2):244-250.
 • Štefan, L., Sorić, M., Devrnja, A., Petrić, V., & Mišigoj-Duraković, M. One-year changes in physical activity and sedentary behavior among adolescents: the Croatian Physical Activity in Adolescence Longitudinal Study (CRO-PALS). International journal of adolescent medicine and health 2018 [Epub ahead of print]