Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Voditelj: prof. dr. sc. Goran Leko

Laboratorij za vodene sportove funkcionira u sklopu Katedre za vodene sportove Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prostor i oprema Laboratorija je u funkciji redovite nastave iz predmeta „Plivanje“ i „Sportovi na vodi“, te izbornih modula – Plivanje i izbornih premeta - Ronjenje. Osim toga, oprema se koristi za znanstvena istraživanja u području vodenih sportova. Dio opreme se odnosi na testiranje u vodi, a dio na testiranje na suhom. Dijagnostika sportaša je u uskoj svezi s ostalim segmentima Sportsko-dijagnostičkog centra KIF-a te se u slučaju potrebe za dijagnostikom koja uključuje i mjerenja primitaka kisika ili maksimalnog primitaka kisika koristi i jedan od uređaja za analizu zraka u sklopu ostalih dijelova Instituta.

Laboratorij i sva oprema su u funkciji znanstvenih istraživanja ali i magistarskih radova i doktorskih disertacija te mnogobrojnih diplomskih radnji redovitih studenata KIF-a. Po potrebi se uspostavlja uska suradnja Laboratorija s plivačkim klubovima glede prezentacija, radionica ili seminara. Gotovo svi znanstveni radovi objavljeni u području primijenjene znanosti u plivanju u posljednjih 5 godina, mjerenja su vršili u suradnji s Laboratorijem za vodene sportove. Prostor i oprema Laboratorija za vodene sportove koristi se i za nastavu i istraživanja SCIT-a na Kineziološkom fakultetu.

Oprema koja se koristi pokriva veliki dio bazičnih i specifičnih testiranja u području vodenih sportova i to: Plivački ergometar  (Biokinetic), Dinamometrija, Podvodne kamere, Software za programiranje treninga i biomehaničku analizu, Utvrđivanje laktatne krivulje (tempomat, laktatomjeri, pulsmetri), Oprema za trenažni proces (Pulsmetri, instrumenti za davanje tempa, peraje, disalice, plutače itd.)

 

Popis obavijesti
LABORATORIJ ZA BIOMEHANIKU

VODITELJ LABORATORIJA:   izv. prof. dr. sc. Mario Kasović

AKTIVNOSTI LABORATORIJA:

 • biomehanička metodologija je u osnovi studija i razumijevanja ljudskog kretanja, kako mu se pristupa u okviru kineziologije i sportske znanosti
 • u tu svrhu mjeri se prostorna (3D) kinematika, reakcija podloge i višekanalne površinske elektromiografije (EMG), uz obradu i analizu signala koje slijede
 • kretanja kakva se mjere, analiziraju se i u određenim okolnostima i dijagnosticiraju se: 1) ljudski hod, pri čemu je analiza hoda metoda koja postaje sve standardnijom u medicinskih primjenama, 2) različiti uzorci kretanja kakvi se susreću pri svakodnevnim aktivnostima čovjeka, te 3) uzorci kretanja u sportskim aktivnostima
 • moguće je mjeriti i procjenjivati približno statičke tjelesne položaje
 • cilj istraživanja može tako, primjerice, biti procjena uvježbanosti sportske izvedbe (na kinematičkoj, kinetičkoj i/ili neuromuskularnoj razini), ili pak mišićni umor koji se razvija pri statičkim i dinamičkim tjelesnim naprezanjima

OPREMA:

 • osnovna mjerna instrumentacija: automatizirani 3D kinematički mjerni sustav sa 8 kamera ELITE-BTS, piezoelektrična mjerna platforma KISTLER, 8-kanalna telemetrijska površinska elektromiografija TELEMG-BTS (podržano računalom)
 • 4-kanalni prijenosni EMG uređaj MEGA
 • pedobarograf ZEBRIS
 • kinematički senzor KINECT
 • pojedini elementi tehnologije prividne stvarnosti (virtual reality-VR) poput kacige OCULUS RIFT

PROJEKTI:

 • Međunarodni projekt: „The Effect of Wearing School Bags on Children's Movement Apparatus“ u suradnji sa Fakultetom za sportske studije u Brnu, Republika Češka,
 • Međunarodni projekt: „Pohybová aktivita, kognitivní funkce a vybrané aspekty zdatnosti dětí ve věku 10 – 11 let“ u suradnji sa Fakultetom za sportske studije u Brnu, Republika Češka
 • Međunarodni projekt:„Asymmetry of mechanical loading in sports gymnastice“ u suradnji sa Fakultetom za sportske studije u Brnu, Republika Češka
 • Projekt sa Ministarstvom zdravlja RH: „Utjecaj nošenja školske torbe na zdravlje djece osnovne škole“, u tijeku
 • Projekt: „Utjecaj fitnesa i kvaliteta života na biomehaničke parametre hoda osoba treće životne dobi“, u tijeku
 • Projekt: „Pedobarografski pokazatelji situacijske uspješnosti pripadnika MUP-a“ , u tijeku

Članovi smo „Centra izvrsnosti za računalni vid“ (na Sveučilištu u Zagrebu) i „Koordinacijskog odbora za razvoj biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu u Zagrebu“.