Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

TERMINI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA
Obavijesti

Odabir mentora za studente IPDSSK omogućen je od 7.10.2019. do 21.2.2020. godine.

Samo studenti koji su prvi puta upisali 5. godinu studija mogu samostalno izvršiti odabir mentora na Studomatu, a ostali trebaju zatražiti ručno odabir u Studentskoj referadi.

Na temelju Odluke o rasporedu nastave, ispitnih rokova i blagdana na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologija i na redovitom preddiplomskom stručnom studiju izobrazba trenera u akademskoj 2019./20. godini 9. sjednice Fakultetskog vijeća održane 9. srpnja 2019. godine

čl. VIII.

Studenti koji u ak. 2019./20. godini upisuju petu godinu studija, kao i studenti koji su već odslušali cjelovitu nastavu na sveučilišnom studiju Kineziologija, a koji namjeravaju i diplomirati do kraja navedene akademske godine (do 30. 9. 2020. godine) obvezni su:

  • tijekom IX. semestra, a najkasnije do upisa u X. semestar, putem studomata, odabrati potencijalnog mentora;
  • najkasnije do 4. 5. 2020. godine, u neposrednoj suradnji sa svojim mentorom, definirati i podnijeti zahtjev za odobrenje teme svog diplomskog rada;
  • provjeriti početkom 6. mjeseca status svoga zahtjeva za odobrenje teme u Studentskoj referadi;
  • zaključno do 10. 7. 2020. godine predati svom mentoru završen i uređen diplomski rad na završnu korekciju;
  • najkasnije do ponedjeljka 31. 8. 2020. godine predati u Studentsku referadu završen diplomski rad u tri slobodno uvezena primjerka Povjerenstvu za ocjenu diplomskog rada.
Diplomski Rad