Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Rezultati ispita

Rezultati su dostupni ovdje.

Raspored studenata za ispitni rok 15. rujan 2017. godine, za sve ispite veleučilišnog izvanrednog studija kod prof.dr.sc. Mate Bartoluci i doc.dr.sc. Sanele Škorić, moguće je vidjeti ovdje.

Rezultati su dostupni ovdje.

Raspored studenata za sve ispite kod prof.dr.sc. BARTOLUCI MATE i doc.dr.sc. SANELE ŠKORIĆ za ispitni rok 1. rujan 2017. godine, moguće je vidjeti ovdje.