Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Rezultati ispita

Rezultate ispita održanog 3. srpnja 2020. godine u sustavu Merlinu iz predmeta "Menadžment u sportu", moguće je vidjeti ovdje

Detaljnije upute vezano uz ispitnu literaturu za predmet MENADŽMENT U SPORTU moguće je vidjeti ovdje.