Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente preddiplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera - redovni

Zbog službenog puta prof. dr. sc. Hrvoja Sertića neće biti konzultacija na dan 3.5.2017. godine.

Ispitni rok za sve predmete stručnih studija koje provodi prof. dr. sc. Sertić, a koji se trebao održati 3.5., prebacuje se na 4.5. u 13 sati.

Obavijesti za studente preddiplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera - izvanredni

Zbog službenog puta prof. dr. sc. Hrvoja Sertića neće biti konzultacija na dan 3.5.2017. godine.

Ispitni rok za sve predmete stručnih studija koje provodi prof. dr. sc. Sertić, a koji se trebao održati 3.5., prebacuje se na 4.5. u 13 sati.

Poziv na nastavu - izvanredni studij
RASPORED IZBORNIH PREDMETA NA IZVANREDNOM PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU
Obrane završnih ispita