Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Studentica doktorskog studija kineziologije Ivana Kerner, dr.med. javno će dana 1. lipnja 2017., s početkom u 12,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom INTERVENCIJA ZA PROMOCIJU TJELESNE AKTIVNOSTI U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: RANDOMIZIRANI KONTROLIRANI POKUS. Detaljnije o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.

Popis obavijesti