Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Studentica doktorskog studija kineziologije mr.sc. Ivana Kaćanski, javno će dana 7ožujka 2019., s početkom u 10,30 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti  doktorski rad pod naslovom RAZLIKE U UČINCIMA IZOLIRANOGA KINEZITERAPIJSKOGA PROGRAMA I KOMBINACIJE S EKSTRAKORPORALNIM UDARNIM VALOM NA FUNKCIJSKU SPOSOBNOST ODBOJKAŠICA SA SINDROMOM SRAZA RAMENOGA ZGLOBA.  Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti.

Studentica doktorskog studija kineziologije IVA PAŽUR, dr.med., javno će dana 25. siječnja 2019., s početkom u 11,00 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ  PERIOPERATIVNIH JOGA VJEŽBI DISANJA NA INCIDENCIJU POSTOPERATIVNIH PLUĆNIH KOMPLIKACIJA NAKON LAPAROTOMIJE.  Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt.

Nastava obveznih predmeta smjerova B doktorskog studija kineziologije započinje 9. prosinca 2018. Na poveznici možete pronaći precizan raspored; izborni 1, izborni 2.

Instalacija programskog paketa...

Poštovane studentice / Poštovani studenti,

Želimo Vas obavijestiti da smo Vam omogućili samostalnu instalaciju programskog paketa Statistica.

Upute i ostale informacije možete pronaći na sljedećem linku: Upute za instalaciju programskog paketa Statistica.

 

 

Na raspisani natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2017./18. god. prijavilo se ukupno 58 pristupnika. Na intervju je pristupilo 54 kandidata te je temeljem predane dokumentacije, obavljenog intervjua i kriterija izvrsnosti propisanih u natječaju izrađena rang lista pristupnika za upis na studij. Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata. 

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta, putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12, naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2017./18. god. (1. - 50. mjesta rang liste) dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g. (upisi će biti vršeni u listopadu 2017).

U slučaju da se neki od kandidata koji su stekli pravo upisa na studij ne upiše na studij u zadanom roku, izvršit će se upis kandidata sukladno pomicanju liste i/ili sukladno odluci Odbora za doktorski studij. Pristupnici će o tome biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista za upis na doktorski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DOKTORA ZNANOSTI  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2017./2018. godini. Detaljnije možete pronaći ovdje.