Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Student doktorskog studija kineziologije Josip Tomaško javno će dana 13.12.2017., s početkom u 12,45 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom RAZLIKE U SITUACIJSKIM POKAZATELJIMA EFIKASNOSTI IZMEĐU U-15 NOGOMETAŠA I SENIORA ELITNOG RANGA NATJECANJA. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.

Student doktorskog studija kineziologije Robert Zekić javno će dana 20.12.2017., s početkom u 15,45 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ RAZLIČITIH PROGRAMA TJELESNOG VJEŽBANJA NA BIOMARKERE STARENJA. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.

Student doktorskog studija kineziologije Ivan Svoboda javno će dana 19.12.2017., s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom DEFINIRANJE KVANTITATIVNIH KRITERIJA U PROCESU UČENJA SKOK ŠUTA U KOŠARCI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.

Studentica doktorskog studija kineziologije Andrea Vrbik, mag.cin. javno će dana 8.prosinca 2017., s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ RAZLIČITOGA FOKUSA PAŽNJE NA REZULTAT I VRIJEDNOSTI PAŽNJE I OPUŠTENOSTI U POČETNIKA I VRHUNSKIH STRELIČARA. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti.

Nastava na doktorskom studiju kineziologije za studente koji su studij upisali ak. 2017./18. god. započinje 28. listopada 2017. godine.  Cjeloviti raspored možete pronaćib ovdje.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 20. rujna 2017. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada KRISTIJANA SLAČANCA, prof., pod naslovom POVEZANOST RAPIDNOG SMANJENJA TJELESNE MASE I USPJEHA HRVAČA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.  

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 20. rujna 2017. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada TAJANE BOŽIĆ, dr.med. pod naslovom POVEZANOST SAMOPROCJENE RADNE SPOSOBNSTI SA ZDRAVSTVENIM FITNESOM I RAZINOM TJELESNE AKTIVNOSTI ZAŠTITARA. U prilogu možete pronaći  odluku i sažetak doktorskog rada.  

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ivana Krakana, mag.cin. pod naslovom UTJECAJ PLIOMETRIJSKOGA TRENINGA I TRENINGA PONAVLJANIH SPRINTOVA NA KONDICIJSKE SPOSOBNOSTI. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Srne Jenko Miholić, prof. pod naslovom KINEZIOLOŠKE KOMPETENCIJE UČITELJA PRIMARNOGA OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Na raspisani natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2017./18. god. prijavilo se ukupno 58 pristupnika. Na intervju je pristupilo 54 kandidata te je temeljem predane dokumentacije, obavljenog intervjua i kriterija izvrsnosti propisanih u natječaju izrađena rang lista pristupnika za upis na studij. Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata. 

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta, putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12, naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2017./18. god. (1. - 50. mjesta rang liste) dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g. (upisi će biti vršeni u listopadu 2017).

U slučaju da se neki od kandidata koji su stekli pravo upisa na studij ne upiše na studij u zadanom roku, izvršit će se upis kandidata sukladno pomicanju liste i/ili sukladno odluci Odbora za doktorski studij. Pristupnici će o tome biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista za upis na doktorski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DOKTORA ZNANOSTI  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2017./2018. godini. Detaljnije možete pronaći ovdje.