Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Student doktorskog studija kineziologije mr.sc. IVAN MILINOVIĆ, javno će dana 27. rujna 2018., s početkom u 12,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom POVEZANOST UNILATERALNIH HORIZONTALNIH SKOKOVA S BRZINOM TRČANJA. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt

Student doktorskog studija kineziologije MARKO ČULE obranio je dana 17. rujna 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom  DRUŠTVENI KAPITAL I TJELESNA AKTIVNOST: UČINCI SKUPNOGA VJEŽBANJA U SVEUČILIŠNOJ NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu: dr.sc. Goran Sporiš, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik; dr.sc. Mirna Andrijašević, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica; dr.sc. Benjamin Perasović, izvanredni profesor - Institut društvenih znanosti ivo Pilar, član

Mentor rada bila je dr.sc. Ivana Milanović, izvanredna profesorica Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Čestitamo! Slika

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 13. rujna 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. GORDANE BJELIĆ, pod naslovom CJELOKUPNO ŽIVOTNO ZADOVOLJSTVO VRHUNSKIH SPORTAŠA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 13. rujna 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada LOVRE ŠTEFANA, mag.cin., pod naslovom PATTERNS OF PHYSICAL ACTIVITY DURING SECONDARY SCHOOL (OBRASCI TJELESNE AKTIVNOSTI TIJEKOM SREDNJE ŠKOLE). U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.  

Student doktorskog studija kineziologije SAŠA BAŠĆEVAN, prof. javno će dana 2. listopada 2018., s početkom u 15,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti doktorski rad pod naslovom  DRUŠTVENI UTJECAJ HIPEREKSTENDIRANOGA KOLJENOGA ZGLOBA NA REZULTATE IZOKINEZIČKOGA TESTIRANJA MIŠIĆA NATKOLJENICE . Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti.

Upis II. godine doktorskog studija s biti će vršen u razdoblju 17. -28. rujna 2018. godine.

Obveze koje su studenti obvezni ispuniti za ostvarivanje prava upisa u II. godinu studija:

  • ispunjene studijske obveze izražene u najmanje 20 ECTS boda iz položenih ispita I. godine studija;
  • izvršene obveze iz dvije obvezne radionice studija;
  • dostavljena potvrda o sudjelovanju na dva znanstvena ili znanstveno-stručna skupa od čega na najmanje jednom student mora sudjelovati s aktivnim izlaganjem znanstvenog rada (prezentacija rada na skupu – dostaviti kopiju rada iz zbornika);
  • izvršene obveze iz još jedne znanstvene obveze (predavanja stranih predavača, doktorske škole, radionice i sl.) što se također dokazuje odgovarajućom potvrdom;
  • predani projekt doktorskog rada na propisanom obrascu (DR.SC. 01);  
  • izvršen upis u bazu doktoranada Sveučilišta u Zagrebu OBAD http://doktorski.unizg.hr/obad 
  • ispunjeni obrasci DR.SC. 04 (iz OBAD sustava) i DR.SC. 05
  • popunjeni obrazac anonimne ankete o kvaliteti organizirane nastave

FIEP EUROPE (Fedaration Internationale d'Education Physique) objavio je NATJEČAJ za dodjelu godišnje nagrade "FIEP Vladimir Findak Award" mladim znanstvenicima u akademskoj 2017-18 godini.

Godišnja nagrada utemeljena je s ciljem poticanja znanstveno-stručne djelatnosti mladih znanstvenika u područjima primijenjene kineziologije.

Godišnja nagrada dodjeljuje se znanstvenicima koji su mlađi od 35 godina za znanstveno ostvarenje ili dostignuće u području edukacije, sporta, sportske rekreacije ili kineziterapije.

Detaljnije možete pronaći u priloženom natječaju.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada SAŠE BAŠĆEVANA, prof., pod naslovom UTJECAJ HIPEREKSTENDIRANOGA KOLJENOGA ZGLOBA NA REZULTATE IZOKINETIČKOGA  TESTIRANJA MIŠIĆA NATKOLJENICE. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada IVANA DUJIĆA. prof., pod naslovom PROCJENA FUNKCIONALNE UČINKOVITOSTI NOGOMETAŠA NA TEMELJU LABORATORIJSKIH I TERENSKIH TESTOVA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Instalacija programskog paketa...

Poštovane studentice / Poštovani studenti,

Želimo Vas obavijestiti da smo Vam omogućili samostalnu instalaciju programskog paketa Statistica.

Upute i ostale informacije možete pronaći na sljedećem linku: Upute za instalaciju programskog paketa Statistica.

 

 

Na raspisani natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2017./18. god. prijavilo se ukupno 58 pristupnika. Na intervju je pristupilo 54 kandidata te je temeljem predane dokumentacije, obavljenog intervjua i kriterija izvrsnosti propisanih u natječaju izrađena rang lista pristupnika za upis na studij. Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata. 

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta, putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12, naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2017./18. god. (1. - 50. mjesta rang liste) dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g. (upisi će biti vršeni u listopadu 2017).

U slučaju da se neki od kandidata koji su stekli pravo upisa na studij ne upiše na studij u zadanom roku, izvršit će se upis kandidata sukladno pomicanju liste i/ili sukladno odluci Odbora za doktorski studij. Pristupnici će o tome biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista za upis na doktorski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DOKTORA ZNANOSTI  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2017./2018. godini. Detaljnije možete pronaći ovdje.