Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu Stručni suradnik za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću u Uredu za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 28. siječnja 2019. g. mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo ukupno tri kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljavaju dva kandidata koji su u daljnjem tijeku postupka pozvani na usmeni razgovor s članovim natječajnog povjerenstva.

Temeljem provedenih usmenih razgovora te stečenih dojmova, u konačnici natječajnog postupka izabrana je Slađana Lovrić koja u najvećoj mjeri odgovara potrebama predmetnog radnog mjesta. Izvješće natječajnog povjerenstva, zajedno sa svom popratnom dokumentacijom, upućuje se na konačno odobrenje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Popis obavijesti
Natječaji