Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za radno mjesto Položaj I. vrste / Rukovoditelj odsjeka u područnoj službi – Tajnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 1. lipnja 2018. g. u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo ukupno 15-ero kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljava svih 15-ero kandidata koji su pozvani na pisanu provjeru poznavanja relevantnih područja zakonodavstva (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o radu, Zakon o ustanovama, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o sportu), a kojem pozivu se odazvalo 8-ero kandidata. S obzirom da se ostali kandidati nisu odazvali pozivu na pisanu provjeru, smatra se da su isti kandidati odustali od natječaja.

Pitanja na pisanoj provjeri bila su bodovana, a uvjet za ulazak u daljnji tijek natječajnog postupka bilo je ostvarenih minimalno 70% bodova (35/50). Pregledom pisanih uradaka utvrđeno je da je troje kandidata ostvarilo minimalno potreban broj bodova za ulazak u daljnji tijek natječajnog postupka te su isti kandidati potom pozvani na informativni razgovor sa članovima natječajnog povjerenstva.

Temeljem rezultata prethodno provedene pisane provjere te dojma stečenog tijekom razgovora s kandidatima, u provedenom natječajnom postupku izabran je Tomislav Pavković, diplomirani pravnik, koji u najvećoj mjeri odgovara potrebama predmetnog radnog mjesta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Popis obavijesti
Natječaji