Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za Radno mjesto I. vrste / Suradnik za nacionalne i međunarodne projekte i EU programe u Institutu za kineziologiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 20. travnja 2018. g. u Narodnim novinama br. 37 te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo ukupno petero kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljava ukupno dvoje kandidata među kojima je, u provedenom natječajnom postupku, izabrana Nikolina Bestić, magistra novinarstva, koja u najvećoj mjeri odgovara potrebama predmetnog radnog mjesta. S imenovanom kandidatkinjom zaključen je ugovor o radu temeljem kojeg imenovana stupa u radni odnos 21. svibnja 2018. g.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Popis obavijesti
Natječaji