Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za radno mjesto Položaj I. vrste / Rukovoditelj odsjeka u područnoj službi – Tajnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 22. studenog 2017. g. u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo ukupno 16 kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljava ukupno 14 kandidata koji su pozvani na pisanu provjeru poznavanja relevantnih područja zakonodavstva (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o radu, Zakon o ustanovama, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o sportu), a kojoj su se odazvale dvije kandidatkinje. S obzirom da se ostali kandidati nisu odazvali pozivu na pisanu provjeru, smatra se da su isti kandidati odustali od natječaja.

Pitanja na pisanoj provjeri bila su bodovana, a uvjet za ulazak u daljnji tijek natječajnog postupka bilo je ostvarenih minimalno 70% bodova (35/50). Pregledom pisanih uradaka utvrđeno je da niti jedna od dviju kandidatkinja nije ostvarila minimalno potreban broj bodova za ulazak u daljnji tijek natječajnog postupka te se stoga konstatira da niti jedan od prijavljenih kandidata ne udovoljava uvjetima raspisanog natječaja i potrebama predmetnog radnog mjesta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Popis obavijesti
Natječaji