Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za Radno mjesto IV. vrste / Spremačica u Odjelu za tehničke poslove Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 6. listopada 2017.g. u broju 99 Narodnih novina, prijavilo ukupno pet kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljava ukupno tri kandidata.

Temeljem detaljnog pregleda dostavljene dokumentacije spomenutih kandidata, u provedenom natječajnom postupku izabrana je Ivka Marić koja, prema ocjeni natječajnog povjerenstva, u najvećoj mjeri odgovara potrebama predmetnog radnog mjesta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Popis obavijesti
Natječaji