Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Objavljeni natječaji za zapošljavanje

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za Radno mjesto II. vrste – Knjižničar u Centru za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 5. travnja 2019. g. u Narodnim novinama br. 35/2019 te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo ukupno 19 kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljava ukupno 16 kandidata koji su u daljnjem tijeku postupka pozvani na usmeni razgovor s članovima natječajnog povjerenstva, a kojem se odazvalo njih 11. S obzirom da se ostali kandidati nisu odazvali pozivu, smatra se da su isti kandidati odustali od daljnjeg tijeka postupka.

Slijedom obavljenih usmenih razgovora, 5 kandidata pozvano je u daljnji tijek postupka koji se sastojao od praktične provjere poznavanja knjižničarskih poslova.

Temeljem dojma stečenog tijekom razgovora s kandidatima te rezultata praktične provjere poznavanja knjižničarskih poslova, u provedenom natječajnom postupku izabrana je Iva Barković, magistra bibliotekarstva i magistra povijesti umjetnosti, koja, prema ocjeni natječajnog povjerenstva, u najvećoj mjeri odgovara potrebama predmetnog radnog mjesta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Natječaji