Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Objavljeni natječaji za zapošljavanje

Ovim putem obavještavamo kandidate da su se na natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENT za predmet Nogomet pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 14. rujna 2018. g. u Narodnim novinama, Večernjem listu, portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavila dva kandidata.

Uvidom u pristiglu natječajnu dokumentaciju stručno povjerenstvo utvrdilo je da jedan od prijavljenih kandidata, i to Ivan Mikulić, mag. cin., zadovoljava potrebne zakonske i dopunske uvjete Fakulteta te je stoga predložilo Fakultetskom vijeću da se imenovani izabere u predmetno suradničko zvanje i na radno mjesto.

Fakultetsko vijeće prihvatilo je prijedlog stručnog povjerenstva te na prvoj redovitoj sjednici održanoj 29. listopada 2018. g. donijelo Odluku o izboru Ivana Mikulića, mag. cin., u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Nogomet, na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Natječaji