Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Objavljeni natječaji za zapošljavanje

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za radno mjesto Položaj I. vrste / Rukovoditelj odsjeka u područnoj službi – Tajnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 22. studenog 2017. g. u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo ukupno 16 kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljava ukupno 14 kandidata koji su pozvani na pisanu provjeru poznavanja relevantnih područja zakonodavstva (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o radu, Zakon o ustanovama, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o sportu), a kojoj su se odazvale dvije kandidatkinje. S obzirom da se ostali kandidati nisu odazvali pozivu na pisanu provjeru, smatra se da su isti kandidati odustali od natječaja.

Pitanja na pisanoj provjeri bila su bodovana, a uvjet za ulazak u daljnji tijek natječajnog postupka bilo je ostvarenih minimalno 70% bodova (35/50). Pregledom pisanih uradaka utvrđeno je da niti jedna od dviju kandidatkinja nije ostvarila minimalno potreban broj bodova za ulazak u daljnji tijek natječajnog postupka te se stoga konstatira da niti jedan od prijavljenih kandidata ne udovoljava uvjetima raspisanog natječaja i potrebama predmetnog radnog mjesta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za radno mjesto Položaj II. vrste / Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Voditelj knjigovodstva u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 12. prosinca 2017.g. u Narodnim novinama br. 123 te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo ukupno petero kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljava ukupno četvero kandidata koji su u daljnjem tijeku postupka pozvani na razgovor sa članovima natječajnog povjerenstva, a kojemu se odazvalo njih troje.

Temeljem provjere stručnih znanja te dojma stečenog tijekom razgovora s kandidatima, u provedenom natječajnom postupku izabrana je Ines Harapin koja u najvećoj mjeri odgovara potrebama predmetnog radnog mjesta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Nastavno na natječaj za izbor jedne osobe u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologije za rad na projektu „Croatian physical activity in adolescence longitudinal study (CRO-PALS)“  Hrvatske zaklade za znanost, objavljen dana 29. rujna 2017.g. u broju 97 Narodnih novina, portalu Euraxess, Večernjem listu te mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovim putem obavještavamo kandidate da je, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predmetnom natječaju, Odlukom Fakultetskog vijeća od 21. prosinca 2017.g., na prijedlog imenovanog Stručnog povjerenstva, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand na navedenom projektu izabran dr. sc. Ivan Radman.

Imenovani kandidat, uz ispunjavanje svih zakonskih i dopunskih uvjeta Kineziološkog fakulteta, s obzirom na njegov dosadašnji znanstveno-istraživački rad u području kineziologije, iskustvo rada u znanstveno-istraživačkim timovima ostvareno u suradnji s hrvatskim i inozemnim stručnjacima koje je rezultiralo objavljivanjem radova u vrijednim znanstvenim publikacijama, a nadasve i s obzirom na iskazani entuzijazam i veliku motivaciju za daljnjim učenjem i radom na navedenom znanstvenom projektu, po jednoglasnoj ocjeni članova Stručnog povjerenstva i Fakultetskog vijeća neupitno u najvećoj mjeri udovoljava željenom profilu budućeg suradnika – poslijedoktoranda na predmetnom projektu i realnim očekivanjima voditeljice tog projekta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Natječaji