Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Objavljeni natječaji za zapošljavanje

Na temelju Odluke (KLASA: 100-01/21-01/006; URBROJ: 251-75-01-21-01) od 03. ožujka 2021. godine i objavljenog Natječaja dana 14. listopada 2020. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

1. jednog zaposlenika na radno mjesto ekonom za sportsku opremu i rekvizite (prema Uredbi: radno mjesto III. vrste/ostala radna mjesta III. vrste) na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 50 % uz probni rad od dva mjeseca

i

2. jednog zaposlenika na radno mjesto dostavljač (prema Uredbi: radno mjesto III. vrste/ostala radna mjesta III. vrste) na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 50 % uz probni rad od dva mjeseca.

objavljenog u Narodnim novinama broj 111/2020 od 14. listopada 2020. godine obavještavaju se o pismenom testiranju, koje će se održati dana 11. ožujka 2021. godine (četvrtak) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 14,45 sati.

Testiranje se sastoji od provjere znanja rada na računalu.

O terminu razgovora (intervjua) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, (potrebno je ostvariti minimalno 70% bodova), kandidati će biti obaviješteni usmeno, nakon provedenog vrednovanja testiranja.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Pristupnici koji prekrše prethodna pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov pisani rad Povjerenstvo neće bodovati.

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Kineziološki fakultet potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 03. ožujka 2021. god. 

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u Laboratoriju za sportske igre, objavljenom dana 23. prosinca 2020. g. na portalu Euraxess i na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 27. prosinca 2020. g. u Večernjem listu te 30. prosinca 2020. g. u Narodnim novinama br. 147/2020, izabran Ivan Belčić, doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

 

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u Laboratoriju za sportske igre, objavljenom dana 23. prosinca 2020. g. na portalu Euraxess i na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 27. prosinca 2020. g. u Večernjem listu te 30. prosinca 2020. g. u Narodnim novinama br. 147/2020, izabrana Mateja Očić, magistra kineziologije.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Natječaji