Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća

Dekanu Fakulteta pomažu u radu, osim Dekanskoga kolegija, i druga stalna ili povremena tijela koja dekan osniva prema potrebi, a radi odlučivanja u određenim slučajevima o pojedinačnim pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika i studenata Fakulteta, obavljanja određenih stručnih poslova, proučavanja, pripreme i stručne obrade pojedinih pitanja iz djelokruga dekanova rada. Sastav, djelokrug i način rada povjerenstava utvrđuju se odlukom o njihovu osnivanju.

 

Radi proučavanja pojedinih pitanja i stručne pripreme prijedloga odluka, odnosno radi samostalnog odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada Fakultetskog vijeća, Vijeće može osnovati stalna i povremena stručna povjerenstva.

 

Stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća jesu:

− Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja,

− Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku,

− Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom,

− Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika,

− Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost,

− Povjerenstvo za diplomske radove studenata,

− Povjerenstvo za kadrovska pitanja,

− Povjerenstvo za normativnu djelatnost,

− Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja.

 

Fakultetsko vijeće može, prema potrebi, osnovati i druga stalna stručna povjerenstva kao i druga stalna tijela Fakultetskog vijeća, a čiji se sastav, djelokrug i način rada utvrđuje odlukom o njihovu osnivanju i drugim općim aktima Fakulteta.

 

Na Fakultetu se osniva i Etičko povjerenstvo koje provodi postupak utvrđivanja odgovornosti nastavnika, suradnika i znanstvenika Fakulteta za povrede Kodeksa nastavničke etike, zatim Povjerenstvo za praćenje primjene Pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika te Stegovni i Viši stegovni sud za studente koji provodi stegovne postupke pokrenute protiv studenata zbog sumnje na počinjenje stegovnih prijestupa.


Članovi stalnih povjerenstva Fakultetskog vijeća

1. Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku

 1. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, prodekanica za znanost, predsjednica
 2. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, zamjenica predsjednice
 3. prof. dr. sc. GORAN SPORIŠ, član
 4. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, član
 5. izv. prof. dr. sc. RENATA BARIĆ, član
 6. doc. dr. sc. DANIJEL JURAKIĆ, član
 7. doc. dr. sc. IVAN SEGEDI, član
 8. NIKOLA STANKOVIĆ, predstavnik studenata, pridruženi član

   

2. Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja

 1. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
 2. doc. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, zamjenica predsjednice
 3. prof. dr. sc. BRANKA MATKOVIĆ, član
 4. prof. dr. sc. HRVOJE SERTIĆ, član
 5. prof. dr. sc. KAMENKA ŽIVČIĆ, član
 6. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, član
 7. izv. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 8. doc. dr. sc. LIDIJA PETRINOVIĆ, član
 9. doc. dr. sc. VLATKO VUČETIĆ, član
 10. MARIJA SESAR, predstavnica studenata

   Pridruženi članovi Povjerenstva za nastavu i studente:

 1. svi imenovani koordinatori (voditelji) studijskih godina na IPDSSK i redovitom PSSIT
 2. Tomislav Pavković (tajnik Fakulteta) i Biserka Šindilj (voditeljica Studentske referade)

   

3. Povjerenstvo za kadrovska pitanja

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ, dekan Fakulteta, predsjednik
 2. prof. dr. sc. DAMIR KNJAZ, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. IGOR JUKIĆ, član
 4. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, član
 5. izv. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 6. izv. prof. dr. sc. DAVOR ŠENTIJA, član
 7. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član
 8. doc. dr. sc. LUKA MILANOVIĆ, član
 9. doc. dr. sc. LIDIJA PETRINOVIĆ, član
 10. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 11. doc. dr. sc. VLATKO VUČETIĆ, član
 12. SUZANA DOLIĆ-KNOK, član (predstavnica Sindikata)

 

4. Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost

 1. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, prodekanica za znanost i etiku, predsjednica
 2. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, zamjenica predsjednice
 3. prof. dr. sc. BRANKA MATKOVIĆ, član
 4. prof. dr. sc. GORAN OREB, član
 5. prof. dr. sc. IGOR JUKIĆ, član
 6. doc. dr. sc. DARIJA OMRČEN, član
 7. dr. sc. DANIEL BOK, član
 8. MARIJANA BRIŠKI, dipl. bibl., član

 

5. Povjerenstvo za normativnu djelatnost

 1. IVAN MATIĆ, dipl. iur, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, član
 3. doc. dr. sc. PAVLE MIKULIĆ, član
 4. dr. sc. MARIJO BAKOVIĆ, član
 5. ANDREJA SREBAČIĆ, mag. iur., član
 6. TAJANA ŽDERIĆ, dipl. iur., član

   

6. Povjerenstvo za diplomske radove studenata Integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije

 1. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
 2. doc. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, zamjenica predsjednice
 3. izv. prof. dr. sc. BORIS NELJAK, član
 4. izv. prof. dr. sc. DAVOR ŠENTIJA, član
 5. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član

   

7. Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja

 1. prof. dr. sc. DAMIR KNJAZ, predsjednik
 2. prof. dr. sc. DINKO VULETA, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. IGOR JUKIĆ, član
 4. izv. prof. dr. sc. SAŠA JANKOVIĆ, član
 5. doc. dr. sc. VLATKO VUČETIĆ, član

   

8. Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika

 1. izv. prof. dr. sc. MARIO KASOVIĆ, predsjednik
 2. prof. dr. sc. IGOR JUKIĆ, član
 3. prof. dr. sc. GORAN LEKO, član
 4. doc. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 5. doc. dr. sc. VJEKOSLAV CIGROVSKI, član

   Zamjenski članovi

 1. izv. prof. dr. sc. DAVOR ŠENTIJA, zamjenik predsjednika
 2. prof. dr. sc. DINKO VULETA
 3. prof. dr. sc. BOJAN MATKOVIĆ
 4. prof. dr. sc. MIRNA ANDRIJAŠEVIĆ

 

9. Povjerenstvo za pripremu izvješća o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor nastavnika u nastavna zvanja predavača ili višeg predavača za predmet TZK na drugim visokim učilištima     

 1. doc. dr. sc. DRENA TRKULJA PETKOVIĆ, predsjednica
 2. doc. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, član
 3. imenovani predstavnik visokoškolske ustanove za koju se provodi izbor

Zamjenski članovi:

 1. doc. dr. sc. LUKA MILANOVIĆ
 2. doc. dr. sc. LIDIJA PETRINOVIĆ

  

10. Etičko povjerenstvo 

 1. prof. dr. sc. BRANKA MATKOVIĆ, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. DUBRAVKA CILIGA, član
 3. doc. dr. sc. SANELA ŠKORIĆ, član
 4. ĐURĐICA KAMENARIĆ, pridruženi član

   Zamjenski članovi

 1. doc. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, zamjenik predsjednice
 2. doc. dr. sc. VJEKOSLAV CIGROVSKI
 3. dr. sc. NIKOLA PRLENDA
 4. ANDREJA SREBAČIĆ, zamjenica pridružene članice

 

11. Knjižnični odbor

 1. izv. prof. dr. sc. DAVOR ŠENTIJA, predsjednik
 2. dr. sc. DANIJEL JURAKIĆ, zamjenik predsjednika
 3. doc. dr. sc. TOMICA REŠETAR, član
 4. MARIJANA BRIŠKI, član
 5. MARKO BOŠNIR, predstavnik studenata, član
 6. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, pridruženi član

  

12. Stegovni sud za studente

 1. doc. dr. sc. LIDIJA PETRINOVIĆ, predsjednica
 2. doc. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, član
 3. MATILDA ŠOLA, predstavnica studenata

   Zamjenski članovi

 1. doc. dr. sc. SUNČICA BARTOLUCI, zamjenica predsjednice
 2. dr. sc. NIKOLA PRLENDA, zamjenski član
 3. IVA MIŠAK, zamjenska predstavnica studenata

 

13. Viši stegovni sud za studente

 1. prof. dr. sc. KAMENKA ŽIVČIĆ, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 3. IVAN STARČEVIĆ, član, predstavnik studenata

   Zamjenski članovi

 1. doc. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, zamjenica predsjednice
 2. prof. dr. sc. NENAD MARELIĆ
 3. MARKO BOŠNIR, predstavnik studenata

 

14. Povjerenstvo za e-učenje

 1. prof. dr. sc. VESNA BABIĆ, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, zamjenica predsjednice
 3. doc. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, član
 4. MARIJANA BRIŠKI, prof.dipl.bibl., član

 

15. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

 1. izv. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. GORAN SPORIŠ, član
 4. prof. dr. sc. GORAN LEKO, član
 5. prof. dr. sc. VESNA BABIĆ, član
 6. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 7. doc. dr. sc. PETAR BARBAROS-TUDOR, član
 8. doc. dr. sc. VLATKO VUČETIĆ, član
 9. doc. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 10. IVA MIŠAK, član (predstavnica studenata)
 11. TAJANA ŽDERIĆ, član
 12. ANDREJA SREBAČIĆ, član
 13. MARIJANA BRIŠKI GUDELJ, član
 14. GORDANA MAZALOVIĆ, član
 15. IVANA DEGIRMENDŽIĆ, član

 

16. Povjerenstvo za praćenje primjene pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ, dekan Fakulteta, predsjednik
 2. prof. dr. sc. DAMIR KNJAZ, zamjenik predsjednika
 3. izv. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 4. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član
 5. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 6. doc. dr. sc. LUKA MILANOVIĆ, član
 7. doc. dr. sc. LIDIJA PETRINOVIĆ, član
 8. doc. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 9. SUZANA DOLIĆ-KNOK, član (predstavnica Sindikata)
 10. GORDANA MAZALOVIĆ, član

17. Povjerenstvo za digitalne medije    

 1. prof. dr. sc. GORAN SPORIŠ, predsjednik
 2. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, član
 3. izv. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 4. doc. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 5. doc. dr. sc. SUNČICA BARTOLUCI, član
 6. doc. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 7. doc. dr. sc. DANIJEL JURAKIĆ, član
 8. MARIJANA BRIŠKI GUDELJ, dipl. pov., član 
 9. STIPE GORENJAK, struč. spec. ing. tech. inf., član
 10. KATARINA ŠARIĆ, prof., član
 11. NATALIJA BABIĆ, član
 12. NIKOLINA BESTIĆ, mag. nov., član
 13. MATILDA ŠOLA-predstavnica studenata-član

18. Povjerenstvo za karijerno savjetovanje

 1. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 3. prof. dr. sc. GORAN SPORIŠ, član
 4. REBEKA PROSOLI, mag. psyh., član
 5. TAJANA ŽDERIĆ, dipl. iur., član
 6. IVANA CRNJAC, dipl.soc., član
 7. ANA CRNJAK, prof., član
 8. MATILDA ŠOLA-predstavnica studenata, član