Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

DOKUMENTI
Obavijesti

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru-ukidanje (čl. 8. st. 1 al. 8- u dijelu)

Odluka 

OPĆI AKTI INSTITUCIONALNOG ZNAČAJA
Repozitorij je prazan
OPĆI AKTI KOJIMA SE UREĐUJE RADNO-PRAVNI STATUS NASTAVNIH I NENASTAVNIH ZAPOSLENIKA FAKULTETA
Repozitorij je prazan
OPĆI AKTI KOJI SE ODNOSE NA SUSTAV STUDIJA I STATUS STUDENATA
Repozitorij je prazan
OPĆI AKTI ORGANIZACIJSKO-FINANCIJSKE PRIRODE
Repozitorij je prazan
Strateški dokumenti
REAKREDITACIJA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Izvješća o radu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
STUDIJSKI PROGRAMI
Zapisnici tijela Kineziološkog fakulteta