Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

Zlatko Šafarić, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Konzultacije:

SRIJEDA

Grupa 1    8:30-9:00

Ostali       9:00-10:00

Osobna stranica na Webu:
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
1977
Godina magistriranja:
2009

Nastava

Životopis

Rođen sam 24.veljače 1952 godine u Zagrebu gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Paralelno s školovanjem bavio sam se nogometom i tenisom. Diplomirao sam  na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, 1978 godine na odsjeku fizička  kultura. Kao nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture radio sam ukupno trinaest i pol godina u Osnovnoj školi  Augusta Šenoe u Zagrebu. Škola je za vrijeme mog rada bila vježbaonica Kineziološkog fakulteta, a ja njen dugogodišnji mentor. Uz rad u školi, studirao sam kao izvanredan student na Fakultetu za fizičku kulturu i diplomirao 25.12.1987. diplomskim radom pod nazivom: Program nogometa u diferenciranom planu nastave tjelesnog i zdravstvenog odgojno obrazovnog područja, kod mentora  prof. dr. Stjepana  Jerkovića.        

Od 09. mjeseca 1991. radim  kao stručni suradnik na Kineziološkom fakultetu na kolegiju iz Kineziološke metodike. Sudionik svih Ljetnih škola pedagoga u novoj državi Hrvatskoj, kao i međunarodnih simpozija  Alpe-Jadran i Kineziologije. 

Magistrirao sam na poslijediplomskom  specijalističkom studiju iz Kineziološke edukacije, magistarski rad pod nazivom „Relacije između angažiranosti i preferencija prema kineziološkim aktivnostima kod maturanata zagrebačkih srednjih škola“, 29. travnja 2009. godine u Zagrebu  .

Za dosadašnji rad dobio sam priznanje od pedagoga Republike Hrvatske diploma i zlatna značka 1992 godine, zahvalnica za dugogodišnji rad 1999 godine. Od Zagrebačke Udruge Kineziologa plaketu za dugogodišnji rad u predsjedništvu 2006 godine. Za dugogodišnji rad u struci od Republičkog saveza Kineziologa zlatna začka i plaketa 2009 godine.

Mr. spec. Zlatko Šafarić, nakon 13 i pola godine rada u osnovnoj školi Augusta Šenoe u Zagrebu, Selska cesta 95, kao istaknuti vanjski suradnik a kasnije i mentor na kolegiju iz Kineziološke metodike, prelazi raditi na Fakultet za fizičku kulturu 2001 godine gdje obnaša funkciju stručnog suradnika. Dugogodišnji sam bio član  predsjedništva udruge pedagoga Kineziologa Zagreba, (dva mandata), u nadzornoj komisiji Republičkoj udruzi Kineziologa više godišnji član i u odboru za sport mladež pri Olimpijskom odboru kao predstavnik pedagoga grada Zagreba.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

2. ZNANSTVENI I STRUČNI RAD

Popis znanstvenih radova:

 1. Prot, F. Šafarić, Z. i Neljak, B. : Prilog ocjeni opće motoričke sposobnosti učenika osnovnih škola. Zbornik radova konferencije o športu Alpe-Jadran, Rovinj, 1993., (str.176 -179).
 2. Neljak, B. Prot, F. i Šafarić, Z. : Prilog ocjeni opće motorike sposobnosti učenica osnovnih škola. Zbornik radova konferencije o športu Alpe-Jadran, Rovinj, 1993, (str.155 -158).
 3. Šafarić, Z., Bosnar, K. i Prot, F. : Bavljenje nogometom u zagrebačkih srednjoškolaca. Zbornik radova IV konferencije o športu Alpe-Jadran, Rovinj, 1999, (str. 299 – 302).
 4. Bosnar, K., Prot, F. i Šafarić, Z. : Primjena semantičkog diferencijala u istraživanju prema sportu. Zbornik radova 9. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske Poreč, 2000. (str. 131.132).
 5. Bosnar, K., Prot, F. i Šafarić, Z. : Odnos prema vršnjacima koji se bave sportom i efekti spola. Zbornik radova 9. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, 2000. (str. 128-130).
 6. Šafarić, Z., Sedar, M. i Šafarić, T. : Kontrola fiziološkog opterećenja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi. Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč 2001. (str. 83 – 85).
 7. Šafarić, Z. Janđel, J. i Šafarić, T. : Provjera jednog postupka kontrole  fiziološkog opterećenja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi. Zbornik radova 11. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 2002. (str. 403 – 406).
 8. Babić,  D., Bosnar, K.,  Busch, T., Prot, F. i Šafarić, Z. :  Gender differences of attitudes towards soccer in theology students.  3rd International Scientific Conference, Opatija, Croatia, 2002. (str. 731 – 733).
 9. Šafarić, Z., Bosnar, K. i Prot, F.: Roditeljska potpora srenjoškolcima za bavljenjem sportom. Zbornik radova 5. konferencije o sportu Alpe-Jadran, Rovinj, 2003. (str. 106-112)
 10. Bosnar K., Šafarić Z., i Prot F.: Roditeljska skrb o sportašima srednjoškolskog uzrasta. Zbornik radova, Book of Proceedings – 2004 Pre-Olypic Conferenss.
 11. Šafarić, Z., Bosnar, K., Babić, D. i Bagarić, I.; Spol i profesionalni interes kao faktori utjecaja na znanja o pojedinom sportu. 3rd International Scientific Conference, Opatija, Croatia, 2005. (str. 754-756).
 12. Bosnar, K., Busch, T. i Šafarić Z.: Mjerna svojstva upitnika znanja o sportskim igrama. Zbornik radova 14. ljetne škole Kineziologa republike Hrvatske,  Rovinj, 2005. (str. 69 – 73).
 13. Šafarić, Z., Šafarić, T. i Šafarić, Ž. : Kontrola fiziološkog opterećenja studenata tijekom vođenja nastavnog sata pomoću monitora srčane frekvencije. Zbornik radova 14 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2005. (str. 363-368).
 14. Bosnar, K., Šafarić, Z., Busch, T., Bagarić, I., Babić, D.,  i  Prot, F. : Razlike u deklarativnom znanju atletike učenika i učenica različite dobi. Zbornik radova 15. ljetne škole Kineziologa republike Hrvatske,  Rovinj, 2006. (str. 80 – 83).
 15. Šafarić, Z., Busch, T., Babić, D. i Bagarić, I. : Konstrukcija testa deklarativnog znanja atletike. Zbornik radova 15. ljetne škole Kineziologa republike Hrvatske, Rovinj, 2006. (str. 249-254).
 16. Šafarić, Z., Prot, F., i Vukmir, V. : Pokušaj utvrđivanja razlika u navikama pušenja, konzumiranja alkohola i postignuća u sportu srednjoškolaca koji redovito vježbaju i srednjoškolaca oslobođenih nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Zbornik radova 16. ljetne škole Kineziologa republike Hrvatske, Poreč, 2007. (str.207- 212).
 17. Šafarić, Z., Novak, D., i Bagarić, I. : Morfološke, motoričke i funkcionalne značajke učenica viših razreda osnovne škole. 2nd International Conference Contemporary Kinesiology, Mostar 2007. (str. 242-246)
 18. Šafarić, Z., Babić, D., i Novak. D. : Morfološke, motoričke i funkcionalne značajke učenika viših razreda osnovne škole. Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, Zagreb, 2008. (str. 119-126).
 19. Šafarić, Z.,  Milanović, Z., Trajković, I., Joksimović, A.,  Barišaić, V. and Topalović, M. Effects of power performance on kicing velocity in yong soccer players. 6rd International Scientific Conference, Opatija, Croatia, 2011. (str. 682-686)
 20. Barišić, V. Trajković, N., Milanović, Z. Joksimović, A., Fiorentini, F., Šafarić, Z., and Topalović, M.,; Diferentces in Saq preformance between futsal and volleyball players. 6rd International Scientific Conference, Opatija, Croatia, 2011. (str. 712-715).
 21. Šafarić, Z., Šafarić, Ž., Šafarić, T.:  Provjera metrijskih karakteristika skale-K1 prema sportovima na uzorcima zagrebačkih maturanata i maturantica. Zbornik radova 6. Kongres Fiep-a Europe, Poreč, Croatia, 2011. ( str. 466- 473).
 22. Petrić, V., Novak, D., Šafarić,Z.; Tjelesna aktivnost kod učenika srednje školske dobi. Zbornik radova 6. Kongres Fiep-a Europe, Poreč, Croatia, 2011. ( str. 372- 375).

Popis stručnih radova:

 1. Šafarić, Z. : O kriterijima ocjenjivanja stručne pedagoške prakse studenata iz Kineziološke metodike. Zbornik radova 2. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 1993. (str. 132 – 133).
 2. Šafarić, Z.: Povezanost sportskih klubova i školskih sportskih društava osnovnih škola. Zbornik radova konferencije o športu Alpe-Jadran, Rovinj, 1993., (str.195 -196).
 3. Zagorc, Z., Neljak, B. i Šafarić, Z. : Priprema organizma za vježbanje aerobika. Zbornik radova 3. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 1994. (str. 94 – 95).
 4. Neljak, B., Prot, F. i Šafarić, Z. : Metodsko organizacijski prijedlog nastavne primjene ekipne športske igre graničari u razredu s velikim brojem učenika. Zbornik radova 3. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 1994. (str. 142 – 143).
 5. B. Neljak, B., Prot, F., Metikoš, D. i Šafarić, Z. : O povezanosti općih mjera morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Zbornik radova 5. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 1995. (str. 143 -144).
 6. Prot, F. Neljak, B., Radaković, S. i Šafarić, Z. : Prilog poznavanju povezanosti općih mjera morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenica osnovnih škola. Zbornik radova 5. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 1995. (str. 141 – 142).
 7. Šafarić, Z., Bosnar,K., i Prot, F.: Prilog poznavanju zadovoljstva radom profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Zbornik radova 5. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 1996. (str. 63-66).
 8. Trkulja-Petrovi, i Šafarić, Z. : Utvrđivanje i praćenje nekih pokazatelja značajnih za uključivanje u programe sportske rekreacije. Zbornik radova 6. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 1997. (str. 137-139).
 9. Šafarić, Z. : Mjerenje nekih morfoloških i motoričkih karakteristika učenika 5. razreda osnovne škole. Zbornik radova 7. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 1998. )str. 197 – 198).
 10. Šafarić, Z. : Provjera učinkovitosti jednog sustava vrednovanja motoričkih znanja i dostignuća. Zbornik radova  Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske,  Rovinj, 1999. (str. 168 – 170).
 11. Prot, P., Šafarić, Z. i Bosnar, K. : Provođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture–mišljenje učiteljica i učitelja razredne nastave. Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, Rovinj, 1999. (str. 62 – 65).
 12. Bosnar, K., Prot, F. i Šafarić, Z. : Učiteljice i učitelji razredne nastave-odnos prema provođenju nastave tjelesne i zdravstvene kulture.Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, Rovinj, 1999. (str. 48 – 49).
 13. Bosnar, K., Prot, F. i Šafarić, Z. : Odnos prema vršnjacima koji se bave sportom i efekti spola. Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, Poreč, 2000. (str. 128 – 130).
 14. Bosnar, K., Prot, f. i Šafarić, Z.: Primjena semantičkog diferencijala u istraživanju odnosa prema sportu. Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, Poreč, 2000. (str. 131 – 132).
 15. Šafarić, Z. : Anksioznost i agresivnost u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, Poreč, 2000. (str. 187 – 188).
 16. Šafarić, Z. : Zastupljenost metoda rada u postojećoj literaturi na studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik radova 12 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2003. (str. 174-175)
 17. Šafarić, Z., Babić, D. i Busch, T. : Edukacijska vrijednost realizacije nastavnih sadržaja u prirodi. Zbornik radova 13 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 469-471).
 18. Bosnar, K., Busch, T. i Šafarić Z.: Mjerna svojstva upitnika znanja o sportskim igrama.  Zbornik radova 14 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2005. (str. 69-73).
 19. Šafarić, Z., Šafarić, T. i Šafarić, Ž.: Kontrola fiziološkog opterećenja studenata tijekom vođenja nastavnog sata pomoću monitora srčane frekvencije. Zbornik radova 14 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2005. (str. 363-368).
 20. Bagarić, I., Babić, D., Sedar, M., Busch, T. i Šafarić, Z.: Nastava tjelesne i zdravstvena kulture i sport na Sveučilištu u Zagrebu. Proceedings oft he 1st International Conference „Contemporary Kinesiology“, Kupres 2006. ( str. 231-236). 
 21. Sorić, M., Mišigoj-Duraković, M., Šafarić, Z., Busch, T., Čelik, J., Janđel, M., Petrić, D., Polundak, B. i Višković, S. : Provedba hrvatskog dijela studije „Okolišni čimbenici potrošnje energije tjelesnom aktivnošću 11-godišnje djece: međunarodna usporedba (SAD, Hrvatska, Slovenija). Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2007. (str. 514- 517).
 22. Šafarić, Z. i Novak, D. : Analiza ocjena studenata iz aplikatinog dijela programa kolegija Kineziološka metodika u akademskoj 2006/07. godini. Zbornik radova 17 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2008. (str. 567- 571).
 23. Novak, D., Šafarić, Z., Štedul, M.: Intenzitet opterećenja vježbanja tijekom provedbe jednog složenijeg metodičkog-organizacijskog oblika rada. Zbornik radova 18 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2009. (str. 441- 446)
 24. Šafarić,Z., Babić, D., i Kunešić, M.: Intenzitet opterečenja pri provedbi kružnog organizacijskog oblika rada. Zbornik radova 18 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2009. (str. 337- 440).
 25. Šafarić, Z.,  Oštrić,  i., Babić, D.,: Prikaz intenziteta opterećenja vježbanja tijekom provedbe izmjeničnog načina rada- korak dalj u pogledu individualizacije nastavnog procesa. Zbornik radova 19 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2010. (str. 385-388).
 26. Novak, D., Manojlović, B., Šafarić, Z.: Analiza opterećenja vježbanja prilikom provedbe sadržaja unutar homogeniziranih odjela.  Zbornik radova 19 Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2010. (str. 348-351).
 27. Babić, D., Šafarić, Z., Poropad, M.:  Zdravstvena prevencija.   Zbornik radova 21. Ljetne škole Kineziologa Republike                        Hrvatske, Poreč, 26.- 30. 06. 2012. Godine, str.362-366  
 28. Podnar, H., Čule, M., Šafarić, Z.,:  Dijagnostika stanja uhranjenosti učenika osnovnih škola grada Zagreba.   Zbornik radova 22. Ljetne škole Kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 25.- 29. 06. 2013. Godine, str. 522-527  
 29. Šafarić, Z., Neljak, B., Babić, D.,:  Analiza ocjena studenata na modulu kineziologija u edukaciji u akademskoj 2001./12. godini.   Zbornik radova 22. Ljetne škole Kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 25.- 29. 06. 2013. Godine, str.553-556  
 30. Šafarić, Z., Babić, D., Ajman, H.,: Trend in increase of the explosive strength in primary and secondary school students. 8th Fiep european congress, Bratislava 2013. godine, str. 209-210

Popis priručnika i skripata:

1. Findak, V., Neljak, B. i Šafarić, Z. :  Kineziološka Metodika, vježbe,   Zagreb, veljača 2000.

Povijest zaposlenja

1978. - 2001. OŠ A. Šenoe, Selska cesta 95, Zagreb

2001. - 2010. Fakultet za Fizičku Kulturu, Zagreb (stručni suradnik)

2010. -           Kineziološki Fakultet, Zagreb (viši predavač)