Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Sanela Škorić

Zvanje: docent

Soba:
121
Konzultacije:

U dogovoru s nastavnikom na mail: sanela.skoric@kif.hr 

Telefon:
00385 1 3658 721
Telefon kućni:
1721
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2002
Godina magistriranja:
2006
Godina doktoriranja:
2010

Nastava

Životopis

Sanela Škorić rođena je 11. kolovoza 1979. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju Turističku školu završila je u Zagrebu, gdje se 1997. godine upisala na Ekonomski fakultet. Diplomirala je 2002. godine i dobila titulu diplomirani ekonomist, a iste je godine upisala i znanstveni poslijediplomski studij „Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad pod nazivom „Razvoj sportsko-rekreacijskog turizma na području Istre“ uspješno je obranila 12. travnja 2006. godine i stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kriteriji održivog razvoja u funkciji planiranja razvoja zimskog sportskog turizma“ obranila je na također na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 18. svibnja 2010. godine i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam.

U lipnju 2004. godine zapošljava se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent, a sada je u statusu docenta. Tijekom svog rada sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim, međunarodnim i domaćim skupovima, te znanstvenim projektima. Kao dio svog znanstvenog i stručnog usavršavanja pohađala je seminare i radionice, i to: Writing Effectively about your Research (2010. godine), Financial Aspects of RTD Contracts (2006. godine), te Ekonomika i management sporta (2005. godine). 

Aktivno se koristi engleskim jezikom, a ima položen i šesti stupanj talijanskog te peti stupanj njemačkog jezika.                                   

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

DOKTORSKA DISERTACIJA

Škorić, S. (2010.). Kriteriji održivog razvoja u funkciji planiranja razvoja zimskog sportskog turizma. (neobjavljena doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu). Zagreb: Ekonomski fakultet.

MAGISTARSKI RAD

Škorić, S. (2006.). Razvoj sportsko-rekreacijskog turizma na području Istre. (neobjavljen magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu). Zagreb: Ekonomski fakultet.

 

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima i publikacijama koji imaju međunarodno uredništvo i inozemne recenzente, odnosno zastupljeni su u jednoj od relevantnih citiranih baza podataka (radovi iz skupine a1):

 

 1. Bartoluci, M., Škorić, S. i Starešinić, Z. (2016). Sports tourism offer in Croatia (Preliminary communication), Poslovna izvrsnost / Business Excellence X(2), 9-26. ISSN: 1846-3355; Indexed in: Journal of Economic Literature Pittsburg, EconLit, EBSCO Publishing Inc., ProQuest, ABI/Inform, CAB Abstracts
 2. Perić, M., Škorić, S. i Jurčević, V. (2016). Ponuda sportskog turizma u Gorskom kotaru (Hrvatska) – analiza i moguće preporuke za pružatelje usluga / Sport tourism supply in Gorski kotar (Croatia) – analysis and possible recommendations for providers (Preliminary communication), Acta Turistica 28(1), 49-71. ISSN: 0353-4316 (Print); ISSN: 1848-6061 (Online); Indexed in: C.A.B. INTERNATIONAL, LORETO, CIRET, EBSCO Host, EconLit, ProQuest, JSTOR
 3. Škorić, S., Bartoluci, M. (2015). Financing Croatian sport organisations in time of economic crisis. Studia Sportiva, 2015(1), str. 259-266. ISSN: 1802-7679
 4. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2014). Planning in the Croatian national sport federations (Original scientific paper), Kinesiology 46, Suppl. 1; September 2014, str. 119-125. ISSN: 1331-1441 (Print); ISSN: 1848-638X (Online); Indeksirano u: American Psychological Abstracts: PsycLIT and PsycINFO; EBSCO Publishing Inc., Current Abstracts; Focus-On: Sports Science & Medicine; Indeks Copernicus; SCOUPS; Sociedad Iberoamericana de Informacion Sientifica (SIIC) – Argentina; SPORTDiscus Full-Text 
 5. Škorić, S., Bartoluci, M. i Čustonja, Z. (2012). Public financing in Croatian sport (Preliminary communication), Financial Theory & Practice 36(2), str. 180-197. ISSN: 1846-887X; UDC: 796; JEL: H41, H76, L83; doi: 10.3326/fintp.36.2.3; Indeksirano u: DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO Publishing Database; EconLit (American Economic Association's electronic database), JEL (Journal of Economic Literature, Pittsburgh, Pennsylvania, USA); HRČAK (Portal of Scientific Journals of Croatia); IBSS (International Bibliography of the Social Sciences, ProQuest, Cambridge, UK); RePEc (Research Papers in Economics)
 6. Škorić, S. i Hodak, Z. (2011). The system of sports financing and management in the Republic of Croatia (Preliminary communication), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci – časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics – Journal of economics and business, 29(2), str. 443-464. ISSN: 1331-8004; 1846-7520 (Online); UDC rada: 796: 336.581; Indeksirano u: EconLit, JEL (Journal of Economic Literature), IBSS (International Bibliography of the Social Sciences), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CAB Abstracts, SSCI (Social Sciences Citation Indeks, Social Scisearch, JCR – Journal Citation Reports / Social Sciences Indeks), SocINDEX (Abstracts&Indexing) with references, EconLit with Full Text (EBSCO), Proquest-ABI/INFORM Global, SCOPUS
 7. Čustonja, Z. i Škorić, S. (2011). Winning medals at the Olympic Games – does Croatia have any chance? (Original scientific paper), Kinesiology, 43(1), str. 107-114. ISSN: 1331-1441; UDC 796.032.2:737.2 (497.5); Indeksirano u: American Psychological Abstracts: PsycLIT and PsycINFO, EBSCO Publishing Inc. – Current Abstracts, Focus-On: Sports Science & Medicine, Indeks Copernicus, Science Citation Indeks Expanded, SCOPUS, Social Science Citation Indeks, Sociedad Iberoamericana de Informacion Sientifica (SIIC) – Argentina, SPORTDiscus Full-Text
 8. Bučar, K., Škorić, S. i Prebežac, D. (2010). Pravila ponašanja u turizmu i njihov utjecaj na održivi turizam / Codes of conduct in tourism and their impact on sustainable tourism (pregledni rad/review). Acta Turistica 22(2), str. 221-246. ISSN: 0353-4316; UDC/UDK: 338.484:502.131.1; JEL: L83,Q01. Indexed in: C.A.B. INTERNATIONAL, LORETO, CIRET, EBSCO Host, EonLit, ProQuest
 9. Škorić, S. (2008). Sportski turizam i njegovi učinci na turističke destinacije-primjer Istre / Sports tourism and its impact on tourism destinations-the case of Istria (prethodno priopćenje/preliminary communication paper). Acta Turistica 20(1), str. 67-92. ISSN: 0353-4316; UDC/UDK: 338.48-52(497.5 Istra); JEL: L83. Indexed in: C.A.B. INTERNATIONAL, LORETO, CIRET, EBSCO Host

 

Radovi publicirani u cjelini (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u zborniku znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, odnosno zastupljenim u jednoj od relevantnih citatnih baza podataka (radovi iz skupine a1):

 

 1. Škorić, S. (2018). Characteristics of sport managers and challenges facing sport organisations. U I. Načinović Braje, B. Jaković, I. Pavić (ur.), Elektronski zbornik radova 9th International Conference „An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development“, Zagreb, 2018 (str. 497-503). Zagreb: University of Zagreb Faculty of Economics & Business. ISBN: 978-953-346-057-4; Dvije anonimne recenzije i indeksiran u EconLit, ProQuest, EBSCO bazama podataka.
 2. Škorić, S., Aliti, B. i Leško, L. (2017). Distribution of workforce through project life cycles and analysis of the satisfaction with the organisation. U D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj i D. Škegro (ur.), Zbornik radova 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2017, „20th Anniversary“ (str. 481-484). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-317-049-7; Dvije anonimne međunarodne recenzije i indeksiran u Web of Science Core Collection.
 3. Omrčen, D. i Škorić, S. (2017). The importance of knowledge of foreign languages in sport management. U D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj i D. Škegro (ur.), Zbornik radova 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2017, „20th Anniversary“ (str. 469-473). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-317-049-7; Dvije anonimne međunarodne recenzije i indeksiran u Web of Science Core Collection.
 4. Škorić, S. (2014). Characteristics and opinions of Croatian winter sport destinations’ visitors. U I. Filipović, M. Klacmer Calopa i F. Galetić (ur.), Zbornik radova 7th International Scientific Conference “Economic and Social Development”, 24 October, 2014, New York City, USA (str. 88-95). Varaždin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency. ISBN: 978-953-6125-12-8. Radovi su dvostruko anonimno recenzirani i indeksirani u ProQuest, EconBiz i Hrčak bazama podataka.
 5. Škorić, S. (2012). Planning the level of accommodation capacities in winter sport destinations. U L. Galetić i J. Šimurina (ur.), Zbornik radova 6th International Conference „An Enterprise Odyssey: Corporate Governance and Public Policy – Path to Sustainable Future“, June 13-16, 2012, Šibenik, Croatia (str. 1356-1364). Zagreb: Faculty of Economics & Business. ISBN: 978-953-6025-57-2. Radovi su dvostruko anonimno recenzirani i indeksirani u EconLit, ProQuest, EBSCO
 6. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2012). Public-private partnership in development of winter sport tourism (Preliminary communication). U J. Perić (ur.), Zbornik radova 21st Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2012 „New Trends in Tourism and Hospitality Management“, May 3-5, 2012, Opatija, Croatia (str. 168-176). ISSN: 1848-4581. Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management. Radovi su dvostruko anonimno recenzirani i indeksirani u Journal of Economic Literature, Electronic publications (e-JEL, JEL and EconLit) of the American Economic Associaton.
 7. Škorić, S. (2011). Application of strategic management activities in the Croatian national sport federations. U D. Milanović i G. Sporiš (ur.), Zbornik radova 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011, „Integrative power of kinesiology“ (str. 584-587). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-317-013-8; UDK: 796.011(063); Dvije anonimne međunarodne recenzije i indeksiran u ISI Proceeding (danas: Conference Proceedings Citation Index – integrirani index u okviru baze Web of Science).
 8. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2011). Managing wellness development in Croatian tourism. U D. Milanović i G. Sporiš (ur.), Zbornik radova 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011, „Integrative power of kinesiology“ (str. 622-625). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-317-013-8; UDK: 796.011(063); Dvije anonimne međunarodne recenzije i indeksiran u ISI Proceeding (danas: Conference Proceedings Citation Index – integrirani index u okviru baze Web of Science).
 9. Škorić, S. (2008). The implementation of the sustainable development principles in winter sports tourism. U L. Galetić i N. Čavlek (ur.), 4th International Conference, Cavtat, 2008, „An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Enterpreneurship“ (str. 1994-2003) (CD-ROM izdanje). Zagreb: Faculty of Economics and Business. ISBN 13: 978-953-6025-24-4; UDK: 338.48(063) i 65.01(063)
 10. Škorić, S. (2008). The research on desirable sport managers' characteristics. U D. Milanović i F. Prot (ur.), Zbornik radova 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008, „Kinesiology research trends and applications“ (str. 353-355). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-6378-79-1; UDK: 796.012(063)
 11. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2004). The Possibilities of Entrepreneurship in Croatian Sport. U L. Galetić (ur.), Zbornik 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competetive Advantage, Zagreb, 2004, An Enterprise Odyssey: Building Competetive Advantage“ (str. 880-889) (CD-ROM izdanje). Zagreb: Graduate School of Economics & Business: Mikrorad. ISBN: 953-6025-09-4; UDK: 65.012(063)

 

Knjige i udžbenici

 

 1. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009). Menadžment u sportu. (Udžbenici Društvenog veleučilišta u Zagrebu). Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet. ISBN: 978-953-6378-81-4; UDK: 796:65.012](075.8)
 2. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009). Menadžment sportskog i nautičkog turizma. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu. ISBN: 978-953-7343-30-9; UDK: 338.48:65.012.4(075.8) i 796:65.012.4(075.8)

 

Poglavlja u knjigama

 

 1. Škorić, S. i Cernaianu, S. (2016). Comparative Study about the Development of Winter Sports Tourism in Croatia and Romania. U C. Sobry (ur.), Sport Tourism and Local Sustainable Development (str. 35-50). Paris: L'Harmattan. ISBN: 978-2-343-08137-3; EAN: 9782343081373
 2. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2012). Sport in Croatia. U: C. Sobry, D. Mastrogiannakis (ur.) Sports Governance in the World: A Socio-Historic Approach, Volume II: The Transition in Central and Eastern European Sport (str. 39-61). Paris: Éditions Le Manuscrit. EAN: 9782304038729 (livre imprimé)
 3. Škorić, S. i Bučar, K. (2010). The importance of quality of personnel in sports tourism. U: C. Sobry (ur.) Sport et travail (str. 417-423). Paris: L'Harmattan. ISBN: 978-2-296-12370-0
 4. Bartoluci, M., Bartoluci, S. i Škorić, S. (2007). Slobodno vrijeme i aktivni odmor u turizmu / Free time and active rest in tourism. U M. Bartoluci, N. Čavlek i suradnici: Turizam i sport – razvojni aspekti / Tourism and sport – aspects of development (str. 71-78 i 311-318). Zagreb: Školska knjiga (reprint). ISBN: 978-953-0-30342-3; UDK: 338.48:796](075.8)
 5. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2007). Razvoj sportskog turizma u Hrvatskoj / The development of sports tourism in Croatia. U M. Bartoluci, N. Čavlek i suradnici: Turizam i sport – razvojni aspekti / Tourism and sport – aspects of development (str. 102-118 i 344-350). Zagreb: Školska knjiga (reprint). ISBN: 978-953-0-30342-3; UDK: 338.48:796](075.8)
 6. Bartoluci, M., Čavlek, N. i Škorić, S. (2007). Razvoj zimsko-sportskog turizma u Hrvatskoj / The development of winter sports tourism in Croatia. U M. Bartoluci, N. Čavlek i suradnici: Turizam i sport – razvojni aspekti / Tourism and sport – aspects of development (str. 109-118 i 351-360). Zagreb: Školska knjiga. ISBN: 978-953-0-30342-3; UDK: 338.48:796](075.8)
 7. Bartoluci, M., Škorić, S. i Omrčen D. (2007). Velike sportske priredbe i turizam / Mega sporting events and tourism. U M. Bartoluci, N. Čavlek i suradnici: Turizam i sport – razvojni aspekti / Tourism and sport – aspects of development (str. 119-131 i 361-373). Zagreb: Školska knjiga. ISBN: 978-953-0-30342-3; UDK: 338.48:796](075.8)
 8. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2004). Professional personnel in tourism / Stručni kadrovi u turizmu. U M. Bartoluci (ur.), Menedžment u sportu i turizmu (str. 256-269). Zagreb: Kineziološki fakultet, Ekonomski fakultet. ISBN: 953-6378-41-8; UDK: 338.48:65.012.4](075.8) i 796:65.012.4](075.8)
 9. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2004). Possibilities oft he development of sports tourism in Croatia / Mogućnosti razvoja sportskog turizma u Hrvatskoj. U M. Bartoluci (ur.), Menedžment u sportu i turizmu,  (str. 332-345). Zagreb: Kineziološki fakultet, Ekonomski fakultet. ISBN: 953-6378-41-8; UDK: 338.48:65.012.4](075.8) i 796:65.012.4](075.8)

 

Radovi publicirani u cjelini (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u časopisima ili zbornicima sa znanstvenih skupova koji nisu zastupljeni u jednoj od relevantnih citatnih baza podataka (radovi iz skupine a2):

 

 1. Barišić, P., Škorić, S. i Mikulić, J. (2017). Evaluating the success of promotional campaigns for major sports events: the case of FIBA Eurobasket 2015, Croatia. U K. Bučar, S. Renko (ur.), Proceedings book of STC'16 Sport Tourism Conference – Red, green and blue strategies, Zagreb, May 2017 (str. 1-24). Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb Sveučilišta u Zagrebu. ISBN (e-Book of Proceedings): 978-953-346-009-3.
 2. Bartoluci, M., Škorić, S., Šindilj, M. (2013). Modeli organizacije i kvaliteta sportsko-rekreacijskog turizma u Istri (prethodno znanstveno priopćenje). U V. Findak (ur.): Zbornik radova 22. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (str. 86-92), 25.-29. lipanj 2013, Poreč, Hrvatska. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-7965-00-6
 3. Petračić, M., Škorić, S. i Vrbanac, A. (2012). Održivi razvoj turističke ponude sportskog ribolova na karlovačkom području (Pregledni članak/Subject review), Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 2(1), str. 71-82. ISSN: 1848-3038; UDK/UDC 338.48 + 639.2(497.5 Karlovac)
 4. Škorić, S. (2012). Stanje i perspektive razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u Republici Hrvatskoj. U N. Breslauer (ur.), Zbornik radova 2. međunarodne konferencije o menadžmentu u turizmu i sportu „Stanje i mogućosti zdravstvenog i sportsko-rekreacijskog turizma“, 12.-13. travanj 2012. (str. 138-142). Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu. ISSN: 1848-4514; UDK: 338.48:796.035(497.5)
 5. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2011). Upravljanje razvojem wellnessa u hrvatskom turizmu. U: M. Andrijašević, D. Jurakić (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno stručne konferencije „Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja“, Osijek, 2011, (str. 20-26). ISBN: 978-953-3170-12-1; UDK: 796.035(063)
 6. Škorić, S. (2010). Application of sustainability principles in winter sports tourism (pregledni rad/review). U: J. Perić (ur.), 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010 „New Trends in Tourism and Hospitality Management“, Opatija, 2010, (str. 1237-1250) (CD-ROM izdanje). ISBN: 978-953-6198-79-5; UDK: 338.48:65.012>(063) i 640.4:65.012>(063)
 7. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2010). Omladinski turizam – oblik aktivnog turizma mladih. U M. Andrijašević, D. Jurakić (ur.), Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“, Zagreb, 2010, (str. 46-51). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 978-953-317-002-2; UDK: 796.01-053.6(063)
 8. Škorić, S. (2010). Edukacija stručnjaka sporta u turizmu (prethodno priopćenje). U N. Breslauer (ur.), Zbornik radova 1. Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu „Stručni kadrovi u turizmu i sportu“, Sveti Martin na Muri, 2010, (str. 50-56). ISSN: 1847-5469; UDK: 37:796:338.48
 9. Škorić, S. (2009). Ekonomski aspekti upravljanja slobodnim vremenom. U M. Andrijašević (ur.), Međunarodna znanstveno-stručna konferencija ”Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije”, Zagreb, 2009, (str. 73-80). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 978-953-6378-95-1; UDK: 796.035(063)
 10. Škorić, S. (2009). Sport managers' acitivities, needed knowledge and skills. U M. Mekić (predsjednik uredništva), Proceedings book of Symposium Invited Papers, III. International Symposium of New Technologies in Sports, Sarajevo, 16th-17th April, 2009. (str. 47-52). Sarajevo: Olimpijski komitet BiH, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
 11. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2008). Ekonomski aspekti velikih sportskih priredbi, primjer Europskog nogometnog prvenstva (pregledni članak). Računovodstvo i financije, Lipanj (2008), 182-187. ISSN: 0350-4506; UDK: 338.64
 12. Škorić, S. i Bučar, K. (2008). Važnost stručno educiranog kadra u provođenju programa sporta i sportske rekreacije u sportskom turizmu. Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“ (str. 381-389). Zagreb: Kineziološki fakultet. ISBN: 978-953-6378-76-0; UDK: 796.035(063) i 379.81:796](063)
 13. Škorić, S. (2007). Aktivni odmor u funkciji unapređenja odmora turista. U M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života“ (str. 133-140). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 978-953-6378-62-3; UDK: 796.035(063)
 14. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2004). Organizacija velikih sportskih priredaba i turizam. U M. Bartoluci (ur.), Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa “Menedžment u sportu i turizmu”, Zagreb, 2004, „Sport u turizmu“ (str. 73-84). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 953-6378-42-6; UDK: 65.012.4:338.48>(063); 65.012.4:796>(063) i 338.48:796>(063)
 15. Bučar, K. i Škorić, S. (2004). Sportsko-rekreacijski sadržaji u termama. U M. Bartoluci (ur.), Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa “Menedžment u sportu i turizmu”, Zagreb, 2004, „Sport u turizmu“ (str. 339-351). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 953-6378-42-6; UDK: 65.012.4:338.48>(063); 65.012.4:796>(063) i 338.48:796>(063)

 

Radovi publicirani u obliku sažetka (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u zbornicima znanstvenih skupova s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima:

 1. Škorić, S. i Obadić, E. (2017). An analysis of the structure of public finance for the participation of Croatian athletes at major sports events. U I. Valantinė, B. Pitts, J.J. Zhang (ur.), Book of Abstracts 2nd World Association for Sport Management World Conference: Global Issues and New Ideas in Sport Management (str. 133). Kaunas: Lithuanian Sports University
 2. Barišić, P.. Škorić, S. i Mikulić, J. (2016). Evaluating success of promotion campaign for major sports event: The case of FIBA Eurobasket 25015, Croatia. U K. Bučar, S. Renko (ur.), Zbornik sažetaka STC'16: Sport tourism conference – red, green and blue strategies, April 2016. (str. 37). Zagreb: Ekonomski fakultet
 3. Perić, M., Škorić, S. i Jurčević, V. (2016). Sport tourism supply in Gorski kotar (Croatia) – Analysis and possible recommendations for providers. U K. Bučar, S. Renko (ur.), Zbornik sažetaka STC'16: Sport tourism conference – red, green and blue strategies, April 2016. (str. 29-30). Zagreb: Ekonomski fakultet
 4. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2016). Sustainable development of sport tourism in Croatia. U K. Bučar, S. Renko (ur.), Zbornik sažetaka STC'16: Sport tourism conference – red, green and blue strategies, April 2016. (str. 43-44). Zagreb: Ekonomski fakultet
 5. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2014). Planning in Croatian national sport federations. U D. Milanović i G. Sporiš (ur.), Zbornik radova 7th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2014, „Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward“ (str. 479). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-317-027-5.

 

STRUČNI RADOVI

 

 1. Škorić, S. i Kernc, F. (2017). Financiranje rada stručnog kadra u Gradu Zagrebu. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 26. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 27. do 1. srpnja 2017., „Kineziološke kompetencije u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 517-522). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-7965-09-9
 2. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2014). Sportski turizam / Sports Tourism. U: Grupa autora, Neodoljiva Hrvatska / Irresistible Croatia (str. 166-169). Zagreb: LUX. ISBN: 978-953-57944-0-0
 3. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2012). Sport i rekreacija kao javna potreba u suvremenom društvu. U M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. (str. 80-86). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Zajednica sportskih udruga grada Križevaca. ISBN: 978-953-317-016-9
 4. Škorić, S. i Petračić, M. (2011). Razvoj sportskog turizma u Karlovačkoj županiji (Stručni članak/Professional paper), Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 1(1), str. 183-194. ISSN: 1848-3038; UDK/UDC 379.8:910.4+796(497.5-35Karlovac)
 5. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2011). Problematika financiranja sporta u Hrvatskoj. U F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova IX. Konferencije o športu Alpe-Jadran, Opatija, 21. i 22. listopada 2011. (str. 47-53). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. ISBN: 978-953-6569-7-86 
 6. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2011). Sportska rekreacija u Republici Hrvatskoj – „jučer – danas – sutra“, Sport za Sve, 66, str. 3-6. ISSN: 1332-1854; UDK časopisa: 796(-05)
 7. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2011). Dijagnostika u sportskim organizacijama. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 20. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 21. do 25. lipnja 2011., „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 370-375). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-9508-27-0
 8. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2010). Značaj stručnjaka sportske rekreacije u turizmu. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 22. do 26. lipnja 2010., „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 569-574). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-9508-26-3
 9. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009). Karakteristike menadžera u upravljanju sportskim organizacijama. u U B. Neljak (ur.), Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 23. do 27. lipnja 2009., „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 358-363). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-9508-25-6
 10. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009). Ekonomski odnosi sporta i gospodarstva. U F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova VIII. Konferencije o športu RZ Alpe-Jadran, Opatija, 4.-6. lipnja 2009. (str. 477-483). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. ISBN: 978-953-6569-63-2
 11. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2008). Uloga menadžmenta u sportskoj rekreaciji. U B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 24. do 28. lipnja 2008., „Stanje i perspektive razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 464-469). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-9508-24-9
 12. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2007). Uloga menedžmenta u organizaciji hrvatskog sporta. U F. Gracin i B. Klobučar (uredili i priredili), Zbornik radova VII. Konferencije o športu RZ Alpe-Jadran, Opatija, 31. svibnja – 3. lipnja 2007. (str. 187-192). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. ISBN: 978-953-6569-36-6
 13. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2007). Uloga sportskih stručnjaka u realizaciji sportsko-rekreacijskih programa u turizmu. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 19. do 23. lipnja 2007., „Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 400-405). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 953-95082-2-3
 14. Škorić, S. (2006). Marketinški aspekti kvalitete u sportskoj rekreaciji. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2006., „Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije“ (str. 335-340). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 953-95082-1-5
 15. Bartoluci, M., Škorić, S. i Čustonja, Z. (2003). Employees in sport in the European union countries and Croatia. U S. Puhak i K. Kristić (ur.), Zbornik XVI European Sports Conference, Dubrovnik,  2003, „Making sport attractive for all“ (str. 202-210). Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske. ISBN: 953-6569-12-4

 

Profesionalni interesi i članstva

Član je međunarodnih udruga IRNIST (International Research Network in Sports Tourism) i EASM (European Association for Sport Management).

Izabrani projekti

Od lipnja 2015. do svibnja 2018. godine suradnik na znanstvno-istraživačkom projektu financiran od Hrvatske zaklade za znanost "Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama" (šifra projekta: UIP-2014-09-1214), voditelj projekta dr.sc. Marko Perić, izvanredni profesor (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu).

Od 2007 do 2013 suradnik (znanstveni novak) na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa broj 034-0672288-2606 pod nazivom „Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj“ voditelja prof.dr.sc. Mate Bartoluci.

U 2008./2009. godini i u izradi studije „Sportsko-rekreacijski sadržaji i programi uz trasu Zeleni put – Hrvatska ekološka magistrala“.