Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Renata Barić

Zvanje: izvanredni profesor

Soba:
141
Konzultacije:

Ponedjeljak 12:15-13:15

Konzultacije za studente sportaše - četvrtkom u 13h

(potreban prethodni dogovor radi termina)

Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina diplomiranja:
1996.
Godina magistriranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2007.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Renata Barić rođena je 26.7.1972. u Rijeci. 1991. završava Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, te upisuje Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu na kojem je diplomirala 1996., a magistrirala 2001.g. Nakon što je dvije godine radila kao profesor tjelesnog odgoja u osnovnoj školi, 1997. s odličnim uspjehom polaže stručni ispit. 1998. zapošljava se na Fakultetu za fizičku kulturu na mjestu znanstvenog novaka, te do 2010. radi na tri znanstvena projekta i sudjeluje u nastavi na kolegijima Kineziološka psihologija i Zdravstvena psihologija u okviru osnovnog, te Dijagnostičke metode u sportu u okviru poslijediplomskog studija. Također je suradnik na projektima iz psihologije sporta pri Fakulteti za šport u Ljubljani. 2001. upisuje studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kom je diplomirala 2006. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani 2000. g. upisuje poslijediplomski znanstveni studij psihologije, na kojem je magistrirala 2004. i doktorirala 2007.g. 4. ožujka 2009. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta, a od ak. god. 2009/2010 nositelj je kolegija Kineziološka psihologija i Motoričko učenje na Kineziološkom fakultetu, te kolegija Psihologija sporta na Veleučilišnom studiju za više sportske trenere fitnesa i sportske rekreacije. Od 2016/17 godine nositeljica je kolegija Psihologija sporta na Veleučilišnom studiju za više sportske trenere smjerova: kondicijska priprema sportaša i sportovi. Trenutno je nositeljica brojnih kolegija na: sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju (Djeca u sportu, Elementi psihologije, Motoričko učenje, Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije i Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja), stručnom specijalističkom studiju, stručnom preddiplomskom studiju te sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Predavala je na nekoliko fakulteta i visokih škola. Od 2007. suradnica je na kolegiju Psihologija sporta (Odsjek za psihologiju, FF Zg). Na odsjeku za psihologiju u Osijeku i Rijeci predavala je na kolegiju Psihologija sporta (2007, 2008), na Specijalističkom studiju fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu predavač je na kolegiju Motoričko učenje, a na a čest je i gost predavač na strukovnim skupovima trenera i predavač Hrvatske olimpijske akademije na nekim licencnim seminarima za trenere. Sudjelovala je u kreiranju većeg broja kolegija u okviru novog nastavnog plana i programa (Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja, Elementi psihologije, Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije, Psihologija srednje dobi, Djeca u sportu, Motivacija u sportu, Psihologija vođenja i motivacije).

Od 2001. i 2002. radila je kao tajnica Programskog odbora 3. Međunarodne konferencije o kineziologiji. Od 2000-2004 radi kao tajnica, a od 2004. do danas kao urednica (proof editor) znanstvenog međunarodnog časopisa 'Kinesiology'. Recenzentica je većeg broja znanstvenih časopisa. 2013., 2015. i 2017. godine bila je predsjednica Organizacijskog odbora 1., 2. i 3. Simpozija i jednodnevne edukacije iz područja psihologije sporta koji su se održali na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i okupili, uz pozvane predavače iz cijelog svijeta, svaki preko 200 sudionika.

Dobitnica je Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za doktorski studij u inozemstvu (2004.), a 2005. dobiva 1. nagradu za najbolju usmenu prezentaciju rada za mlade znanstvenike na 4. Međunarodnoj konferenciji o kineziologiji. U sklopu dodatnog stručnog usavršavanja završila je 1. i 2. stupanj edukacije iz Kognitivno-bihevioralne terapije i niz drugih stručnih edukacija. 2016. godine sudjelovala je u izradi kurikuluma za edukaciju za

Posebnu dopusnicu iz područja psihologije sporta na kojoj do danas aktivno sudjeluje kao autorica sadržaja, edukatorica i supervizorica.

Od 2009. voditeljica je znanstvenog projekta ‘Dispozicijske i situacijske odrednice motivacije i kvaliteta života vježbača’. Od 2007. do 2012. voditeljica je podprojekta iz područja psihologije u okviru projekta 'Istraživanje ljudskih resursa i potencijala u hrvatskoj vojsci', od 2009-2012. voditeljica je podprojekta iz područja psihologiju u okviru projekta Praćenje i vrednovanje antropološkog statusa hrvatskih vojnika u međunarodnim mirovnim misijama.

Sudionica je brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, objavila je 200-ak znanstvenih i stručnih publikacija, te ima bogato iskustvo u praktičnom radu. Posljednjih 15 godina radi kao sportski psiholog, surađuje sa sportašima, trenerima i klubovima iz različitih (gotovo svih) sportova na području psihološke pripreme. Do sada je surađivala sa više od 300 sportaša i trenera. Bila je članica stručnog stožera za pripremu veslačkog četverca na pariće za olimpijske igre u Londonu 2012. (osvojena srebrna medalja) i Riu 2016. Također, od 2016. godine pa do danas službena je sportska psihologinja Hrvatskog vaterpolo saveza te stalna članica stručnog stožera muških i ženskih vaterpolo reprezentacija svih uzrasta. U toj ulozi doprinijela je osvajanju srebrne medalje muške seniorske vaterpolo reprezentacije na Olimpijskim igrama u Riu 2016. godine, zlatne medalje na svjetskom prvenstvu u Barceloni 2017. godine te brončane medalje na europskom prvenstvu u Barceloni 2018. godine. Nadalje, članica je stručnog stožera za pripremu gimnastičara Tina Srbića koji je 2017. godine na svjetskom prvenstvu u Montrealu osvojio zlatno odličje. Područje istraživanja kojim se bavi jest psihologija sporta, motivacija, rukovođenje, motoričko učenje, psihološka priprema sportaša. Od 2011. do danas predsjednica je Sekcije za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Hrvatskog psihološkog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  1. KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIZI

1.1 Caput-Jogunica, R. i Barić, R. (u tisku). Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i sadržaji za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.

1.2.Barić, R. (2010). Psihološki aspekti košarkaške igre - motivacija. U: B. Matković (Ur.), Antroploška analiza košarkaške igre (str. 131-155), Zagreb: Kineziološki fakultet.

1.3 Barić, R. (2006). Osnove psihologije sporta. U: S. Heimer i R. Čajavec (Ur.), Medicina sporta (str. 385-397), Zagreb: Kineziološki fakultet.

  1. ZNANSTVENI RADOVI

2.1. Znanstveni radovi objavljeni in extenso u znanstvenim časopisima koji se citiraju u primarnim publikacijama (CC)

2.1.1 Barić, R. (2005). Motivacijska klima u sportskoj ekipi: situacijske i dispozicijske determinante. Društvena istraživanja, 78-79(4-5), 784-805.

  1. Znanstveni radovi objavljeni in extenso u znanstvenim časopisima

        koji se citiraju u sekundarnim publikacijama (A1)

2.2.1 Lorger, M. i Barić, R. (2012). Metrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen-52.Napredak, 153(3-4), 373-398.

2.2.2 Barić, R. (2011). Psychological pressure and athletes' perception of motivational climate in team sports. Review of psychology, 18(1), 45-51.

2.2.3 Šimunić, V. i Barić, R. (2011). Motivacija za vježbanje povremenih rekreativnih vježbača: spolne razlike. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 26(1), 19-25.

2.2.4 Kajtna, T. i Barić, R. (2009). Psychological characteristics of coaches of successful and less successful athletes in team and individual sportsReview of Psychology, 16(1), 47-56.

2.2.5 Bungić, M., Barić, R.(2009).Tjelesno vježbanje i neki aspekti psihološkog zdravlja. Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 24(2), 65-75. (pregledni rad)

2.2.6 Barić, R.; Bucik, V. (2009).Motivational differences in athletes trained by coaches of different motivational and leadership profiles.  Kinesiology, 41(2), 181-194.

2.2.7 Rakovac, M., Barić, R. i Heimer, S. (2007). Prevalence of certain chronic diseases sensitive to kinesiological treatment in physically active vs inactive postmenopausal women. Kinesiology, 39(2), 124-130.

2.2.8 Barić, R. i Horga, S. (2007). Psychometric properties of the Croatian version of task and ego orientation in sport questionnaire (CTEOSQ). Kinesiology, 38 (2), 135-142.

2.2.9 Kajtna, T., Tušak, M., Barić, R., Burnik, S. (2004). Personality in high risk sports athletes. Kinesiology, 36(1), 24-34.

2.2.10 Cecić Erpič, S., Boben, D., Škof, B., Zabukovec, V. Barić, R. (2004). Psychometric properties of the motivational climate inventory in physical education: A confirmatory factor analysis. Kinesiologia Slovenica, 10(2), 16-25.

2.2.11 Barić, R., Cecič-Erpič, S., Babić, V. (2002) Intrinsic motivation and goal orientation in track-and-field children. Kinesiology, 34(1), 50-60.

2.2.12 Barić, R. (2001).  Verification of a motivational climate inventory in the sport setting. Kinesiology, 32(2), 106-116

  1.  Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima domaćih i   međunarodnih znanstvenih skupova

2.3.1 Barić, R. (2013). Emocionalni profil srebrnih olimpijskih veslača. U: Barić, R. I Greblo Z. (Ur.), Zbornik radova 1. međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija psihologije sporta ‘Sportski uspjeh – kako psihologija može pomoći’ (str. 33-37).  Zagreb: WSP d.o.o.

2.3.2 Ivić, A., Greblo, Z. Barić, R. (2012).  Roditelji u dječjem sportu: stilovi roditeljstva, tipična ponašanja i očekivanja. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (Ur.), Zbornik radova međunarodneznanstveno-stručne konferencije "Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije", Križevci 2012 (str. 175-179). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.

2.3.3 Barić, R. i Čerenšek I. (2011). Competitive anxiety and goal orientation in Croatian athletes. In: D.Milanović; G. Sporiš, (Ur.), Proceedings Book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology: Integrative Power of Kinesiology (pp. 375-379), Zagreb: Faculty of Kinesiology.

2.3.4 Greblo, Z. i Barić, R. (2011). Determinants  of enjoyment and pressure at PE lessons among elementary and high school students. In: D.Milanović; G. Sporiš, (Ur.) Proceedings Book of 6th InternationalScientific Conference on Kinesiology: Integrative Power of Kinesiology (pp. 230-233), Zagreb: Faculty of Kinesiology.

2.3.5 Barić, R. i Bucik, V. (2008). The differences in athletes’ motivation trained by coaches of different profile. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.) 5th International Scientific Conference in Kinesiology-Proceedings book (str. 883-886), Zelina: Tiskara Zelina

2.3.6 Barić, R. i Buško, V. (2008). The influence of visual demonstration and verbal instruction on learning a complex motor skill. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.) 5th International Scientific Conference in Kinesiology-Proceedings book (str. 487-489), Zelina: Tiskara Zelina

2.3.7 Kajtna, T. i  Barić, R. (2007).Treneri mladih sportaša u ekipnim i individualnim sportovima  U: I. Jukić, D. Milanović, S. Šimek (Ur.) Zbornik 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša (str. 355-360). Zagreb : SENS d.o.o.

2.3.8 Barić R. (2005). Toward a new, integrated model of dispositional and situational determinants of motivational climate in sport. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.) 4th International Scientific Conference in Kinesiology-Proceedings book (str. 631-634), Zagreb : Grafički zavod Hrvatske.

2.3.9 Cecić-Erpič, S.,  Škof, B.,  Boben, D.,  Barić, R.,  Marcina, P. (2005). Perception of motivational climate in physical education classes. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.) 4th International Scientific Conference in Kinesiology-Proceedings book (str. 87-89), Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

2.3.10 Rakovac,M., Barić, R. i  Heimer, S. (2005) Prevalence of some kinesiologically sensitive chronic diseases in active vs inactive women aged 50-65. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.) 4th International Scientific Conference in Kinesiology-Proceedings book (str. 338-340), Zagreb : Grafički zavod Hrvatske.

2.3.11 Barić R., Horga, S., Cetinić, J. (2004). Razlike u kriterijima za procjenu kompetentnosti mladih košarkašica i košarkaša. U: S. Cecić-Erpič i T. Kajtna (Ur) Športna psihologija in priprava na Olimpijske igre, Zbornik prispevkov 7. simpozije športne psihologije (str. 32-37). Ljubljana: Studio Print.

2.3.12 Barić, R. (2002). The coach in the mirror. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.) Proceedings of the 3rd international scientific conference Kinesiology-new perspectives (str. 734-738), Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

2.3.13 Milanović, D., Barić, R., Jukić, I., Vuleta, D. (2002). Osnove motoričkog učenja u rukometu. U: D. Vuleta (Ur.) Zbornik radova 16. seminara rukometnih trenera (str. 245-252).Zagreb: Hrvatski rukometni savez, Udruga trenera.

2.3.14 Vlašić, J., Barić, R., Oreb, G., Kasović, M. (2002). Exercise motives in middle-aged and eldery female population. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.) Proceedings of the 3rd international scientific conference Kinesiology-new perspectives (str. 462-466), Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

2.3.15 Barić, R.; Horga, S., Babić, V. (2001). Acheivement orientation in track and field children U:  A., Papaioannou, M. Goudas I Y. Theodorakis (Ur.) Proceedings of the 10th world congress of sport psychology (str. 303-305). Thessaloniki, Greece : Christodoulidi Publications.

2.3.16 Babić, V.; Barić, R. Horga, S. (2000). Children in track-and-field. Motivational aspects. U. R. Pišot I V. Štemberger (Ur.) Proceedings of the 1st “International symposium Child in motion” (str. 174-183).Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

2.3.17 Horga, S.; Štimac, D.; Jurinić-Matoš R. (1999). Perception of motivating factors of different sport programs in children aged 10-11 years U: V. Hošek, P. Tilinger I L. Bilek (Ur.) Proceedings of the 10th European Congress of Sport Psychology-FEPSAC Part 2, (str. 214-216).. Prag : Faculty of Physical Education and Sport.

2.3.18 Jurinić-Matoš, R. (1999). Razlike u intrinzičkoj motivaciji kod djece koja biraju različite programe vježbanja. U: D. Milanović (Ur.) Zbornik radova 2. Međunarodne znanstvene konferencije Kineziologija za 21. st. (str. 366-368), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

2.3.19 Jurinić-Matoš, Renata (1999). Promjene u intrinzičkoj motivaciji kod djevojčica i dječaka pod utjecajem vježbanja. U: E. Hofman (Ur.) Zbornik radova IV.konferencije o sportu Alpe-Jadran (str. 314-319).Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

2.3.20 Jurinić-Matoš, Renata; Horga, Smiljka (1999). Motivacijska klima u funkciji promjene intrinzičke motivacije. U: V. Findak i K. Delija (Ur.) Zbornik radova 8.ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH (str. 101-110). Zagreb:Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.

2.3.21 Jurinić-Matoš, Renata (1997). Utjecaj nekih motoričkih sposobnosti na uspjeh u tri školska predmeta osnovne škole. U: D. Milanović (Ur.) Zbornik radova 1. međunarodne konferencije o kineziologiji ”Kineziologija sadašnjost i budućnost” (str. 40-43).  Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu.

  1.   Znanstveni radovi objavljeni kao sažetak u zbornicima domaćih i    međunarodnih znanstvenih skupova

2.4.1 Barić, R. (2013). Dvojna karijera u sportu. U: Z. Sušanj, I. Miletić, Kalebić-Maglica i J. Lopižić (Ur.) Knjiga sažetaka 21. godišnje konferencije hrvatskih psihologa -'Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije'. Zagreb: HPD, str. 27.

2.4.2 Barić, R. (2013). Roditelj-trener: da ili ne?. U: Z. Sušanj, I. Miletić, Kalebić-Maglica i J. Lopižić (Ur.) Knjiga sažetaka 21. godišnje konferencije hrvatskih psihologa -'Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije'. Zagreb: HPD, str. 31.

2.4.3 Cecić Erpič, S., Barić, R., Greblo, Z. (2013).  The role of duble career related factors in premature retirement from competitive sports: A qualitative study. U: Z. Sušanj, I. Miletić, Kalebić-Maglica i J. Lopižić (Ur.) Knjiga sažetaka 21. godišnje konferencije hrvatskih psihologa -'Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije'. Zagreb: HPD, str. 28

2.4.4 Greblo, Z., Cecić Erpič, S.;  Barić, R. (2013). Perfectionism in sport: Feeling like a winner or a loser? U: Book of Abstracts - International scientific-professional conference "Current Trends in Psychology". Novi Sad: Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, str. 151.

2.4.5 Petrušić, K. i Barić, R. (2013). Razlike u doživljaju kvalitete života adolescenata različitih hrvatskih regija. U: Kuterovac-Jagodić G., Erceg Jugović, I. i Huić, A. (Ur.) Sažeci priopćenja međunarodnog psihologijskog znanstvenog skupa 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 180.

2.4.6 Kovačić, I., Greblo, Z., Barić, R. i Sergedi, I. (2013). Obilježja percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja kod mladih rukometaša. U: Kuterovac-Jagodić G., Erceg Jugović, I. i Huić, A. (Ur.) Sažeci priopćenja međunarodnog psihologijskog znanstvenog skupa 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 233.

2.4.7 Srednoselec, D. i Barić, R. (2011). Utjecaj roditeljskog pritiska na djecu sportaše iz perspektive trenera. U: Kolesarić, V. (Ur). Sažeci priopćenja 19. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, Jastrebarsko: Naklada Slap, str.103.

2.4.8 Mihovec, M., Ružić, A., Barić, R. (2010). Differences in perception of children rights between young athletes and their coaches. U: M. Kovač, G. Jurak i G. Starc (Ur.). Međunarodni kongres Youth sport - Book of abstracts. P.150, Faculty of sports; University of Ljubljana, Ljubljana.

2.4.9 Barić, R. (2011). Young athletes' perception of children's rights and motivational climate in sport. In.: N. Texeira (Ed). Proceedings book of 16. European conference of sport psychology: Sport and exercise psycholgy: Human performance, well being and health; p 186.;  http://www.fepsac2011madeira.com/

2.4.10 Barić, R. (2011).Differences in perception of motivational climate in regard to coaches' goal orientation profiles. In.: N. Texeira (Ed). Proceedings book of 16. European conference of sport psychology: Sport and exercise psycholgy: Human performance, well being and health; p 48.;  http://www.fepsac2011madeira.com/

2.4.11 Barić, R.; Novak, K. (2009).Cognitive behavioural approach in managing competition anxiety: a case of karate athlete. U:  I. Živčić-Bečirević (Ur.).39.EABCT Annual Congress ‘Behavioral-Cognitive Therapy New Perspectives’-Book of abstracts (str.155-155).  Jastrebarsko : Naklada Slap.

2.4.12 Barić, R. i Žunec H. (2008). Razlike u percepciji motivacijske klime mladih rukometaša različitog ranga kvalitete. U: Dž. Hadžiselimović, V. Kolesarić, J. Pregrad i M. Plavšić (Ur.) 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa ‘Psihologija-mediji-etika’ - Knjiga sažetaka (str .183-183). Poreč: Gipa d.o.o.

2.4.13 Barić, R. (2007). Motivational climate in sports teams: situational vs. dispositional determinants. U: Y.Theodoraksis, M. Goudas i A. Papaioannou (Ur.) 12. Međunarodni kongres psihologije sporta ‘Sport and exercise psychology bridges between disciplines and cultures’ – Knjiga sažetaka (str. 330), Thessaly: University of Thessaly.

2.4.14 Barić, R.  i Furjan-Mandić, G. (2007). Influence of information sources on efficiency on motor learning: verbal instructions, visual modelling and knowledge of performance. U: Y.Theodoraksis, M. Goudas I A. Papaioannou (Ur.) 12. Međunarodni kongres psihologije sporta ‘Sport and exercise psychology bridges between disciplines and cultures’ – Knjiga sažetaka (str. 277), Thessaly: University of Thessaly.

2.4.15 Barić, R. (2006). Doživljaj trenerova rukovođenja i motivacijske klime rukometaša koji različito procjenjuju svoju kompetentnost. U: Lj. Pačić-Turk (Ur.) 'Psiholozi u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja - interdisciplinarni pristup'-knjiga sažetaka (str. 68).Zagreb : Studio HRG.

2.4.16 Barić, R. i  Pribanić, M.(2006). Motivacijska struktura mladih atletičarki. U: V. Ćubela-Adorić, Z. Penezić,  A. Vulić-Prtorić i A. Proroković (Ur.) Sažetci radova 15. Dana psihologije u Zadru (str. 67). Zadar : Zadar media tiskara.

2.4.17 Barić, R. (2005). Perceived motivational climate in team sports . U: I. Manenica (Ur.) 7th Alps-Adria Conference in Psychology Abstracts (str. 65). Zadar : Department of psychology, University of Zadar.

2.4.18 Cecić-Erpič, S., Škof, B., Boben, D., Zabukovec, V., Barić, R., Marcina, P. (2004).The impact of pupils' age and gender on the perception of motivational climate in physical education classes. U: R. Pišot, V. Štemberger, J. Zurc i A. Obid (Ur.) Otrok v gibanju, 2. Međunarodni skup sportskih pedagoga Slovenije, Abstracts and Proceedings (str. 58-60).  Koper: Univerza of Primorska, Science and Research Center.

2.4.19 Barić, R.,  Horga, S. i Cecić-Erpič, S. (2003). The impact of competitive orientation on motivational climate and intrinsic motivation of young basketball players. U: R. Selter (Ur.) XIth European Congress of Sport Psychology-proceedings (str. 27-28). Copenhagen: Institute of exercise and sport sciences, University of Copenhagen.

2.4.20 Barić, R. i Horga, S. (2003). Leadership of coaches-self perception vs. perception of their male and female basketball trainees. U: R. Selter (Ur.)  XIth European Congress of Sport Psychology-proceedings (str. 28).Copenhagen: Institute of exercise and sport sciences, University of Copenhagen.

2.4.21 Barić, R. (2002). Ciljne orientacije in motivacijska klima mladih atletov. U: A. Podlesek (Ur.) Psihologija, Identiteta, Europa - povzetki prispevkov 4. kongresa psihologa Slovenije  (str. 58). Ljubljana : Cicero Begunje, d.o.o.

2.4.22 Barić, R. i Cecić-Erpič, S. (2002). Motivational tendencies of children in track and field athletics.  U: Abstract book of 12th Commonwealth International Sport Conference (str. 336). Manchester: Association of Commonwealth Universities.

2.4.23 Barić, R. i Cecić-Erpič, S. (2002). Gender differences in motivational tendencies of young track-and-field athletes. U: M., Koskolou, N.Geladas i V. Klissouras (Ur.). Proceedings of 7th annual congress of the European College of Sport Sciences (str.270). Atena : Dept. of Sport Medicine and Biology of Physical activity.

2.4.24 Štimac, D.,  Horga, S. i Barić, R. (2001). Personality traits and concepts of motivation for sport in prepubescent children. U: 6th annual congress of the European College of Sport Sciences 'Perspectives and profiles', Book of abstracts (str. 748). Cologne, German Society of sport sciences.

2.4.25 Barić, R. (2000). Verification of a motivational climate inventory in the sport setting. U: Proceedings of the 5th Congress of ECSS (str. 149), Jyuvaskylla: Institute for Sport science.

2.4.26 Štimac, D. Barić, R. (2000). Upitnik sportske orijentacije-provjera faktorske strukture. U: I. Manenica (Ur.) Zbornik sažetaka-XII dani psihologije u Zadru (str. 68). Zadar: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru.

2.4.27 Jurinić-Matoš, Renata (1999). The Differences in Intrinsic Motivation Between Prepubertal Children Engaged in Two Sport Programs. U: P.Parisi, F. Pigozzi I G. Prinzi (Ur.) Proceedings of the 4th Annual Congress of the European College of Sport Science (str. 562) Rim: The Rome Institute of Motor Science.

3. STRUČNI RADOVI

  1.   Stručni radovi objavljeni in extenso u časopisima koji se citiraju u sekundarnim publikacijama (A1) te stručnim časopisima

3.1.1.Lazić, A. i Barić, R. (2013). Doprinos kvaliteti života sportaša s invaliditetom.  Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 9(33), 244-246.

3.1.2 Barić, R. (2012). Motivacija i prepreke za tjelesno vježbanje. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 63(3), 47-59.

3.1.3 Čačković, L., Barić, R. i Vlašić, J. (2012). The nine-step connenction model as one of the method of dance sport psychological preparation. Sport science, 5(2), 98-101.

3.1.4 Čačković, L., Barić, R. i Vlašić, J. (2012). Psychological stress in dancesport. Acta Kinesiologica, 6(2), 71-74.

3.1.5 Barić, R. i Trboglav, M. (2006). Psihodijagnostika u sportu. Kondicijski trening : stručni časopis za teoriju i metodiku kondicijske pripreme. 4 (2), 70-75.

3.1.6 Jagić, M. i  Barić, R. (2005). Strategija psihične priprave in pomen motivacije pri vrhunskih judoistihŠport, revija za teoretična in praktična vprašanja športa. 1 (3), 40-45.

  1.  Stručni radovi objavljeni in extenso u ostalim časopisima

3.2.1 Lazić, A. i Barić, R. (2012). Doprinos sporta kvaliteti života sportaša s invaliditetom. Glasilo invalida rada, 36, 20-21.

3.2.2 Lazić, A. i Barić, R. (2012). Kvaliteta života sportaša s invaliditetom. Glasilo invalida rada, 35, 20-21.

3.2.3 Barić, R. (2008). Ne čekajte ponedjeljak. Welness & Spa, III (12).

3.2.4 Barić, R. (2007). Sportski psiholog i psihodijagostika u sportu. Sportske novosti,15640.

3.2.5 Barić, R. (2007). Kako pozitivno djelovati na samopouzdanje? Sportske novosti, 15626.

3.2.6 Barić, R. (2007). Samopouzdanje - faktor koji čini razliku. Sportske novosti,15619.

3.2.7 Barić, R. (2007). Važna uloga trenera u odgoju mladih sportaša. Sportske novosti,15633.

3.2.8 Barić, R. (2007).Pretreniranost-prepoznajemo li je i shvaćamo dovoljno ozbiljno? Sportske novosti, 15605.

3.2.9 Barić, R. (2007). Mentalna čvrstoća-oružje vrhunskih sportaša. Sportske novosti, 15599.

3.2.10 Barić, R. (2007). Trener i motivacija sportaša. Sportske novosti, 15580.

3.2.11 Barić, R. (2007).Trener i motivacija sportaša-kako djelovati u praksi. Sportske novosti, 15585.

3.2.12 Barić, R. (2007). Pogreškom do bolje igre. Sportske novosti, 15592.

3.2.13 Barić, R. (2007). Mora biti savršeno!! Perfekcionizam kod sportaša: pomoć ili prepreka? Sportske novosti, 15665.

  1.  Stručni radovi objavljeni in extenso u zbornicima domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova

3.3.1 Barić, R. (2013). Životni stil i uspjeh sportaša.(pozvano predavanje). U: Jukić, i., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L. i Wertheimer, V. (Ur.). Zbornik radova 11. međunarodne konferencije kondicijske pripreme sportaša (str. 73-80). Zelina: Tiskara Zelina.

3.3.2 Martinović, D. i Barić, R. (2013). Povezanost pažnje sa faktorom treninga i iskustva. U: Jukić, i., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L. i Wertheimer, V. (Ur.). Zbornik radova 11. međunarodne konferencije kondicijske pripreme sportaša (str. 509-512). Zelina: Tiskara Zelina.

3.3.3 Martinović, D. i  Barić, R. (2012). Kohezivnost u ekipnom sportu: važan faktor sportske pripreme. U: Jukić, I. ; Gregov, C., Šalaj, S. ; Milanović, L:, Wertheimer, V. (Ur.),.Zbornik radova 10. međunarodne konferencije kondicijske pripreme sportaša - Specifična kondicijska priprema . Zagreb : Stega tisak, 132-135.

3.3.4 Jakupčević, I.., Jakupčević-Grubić, D. i Barić, R. (2012). Rekreativno klizanje djece s hemiparezom. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (Ur.). Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije", Križevci 2012 (str. 199-204). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.

3.3.5 Barić, R. (2012). Cilj: vriće srce-hladna glava! Gdje je tu kondicijska priprema? (pozvano predavanje). U: I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj , L. Milanović, Wertheimer, V. (Ur.) 10. godišnja konferencija Kondicijska priprema sportaša. Specifična kondicijska priprrema - Zbornik radova, (str. 56-62). Zagreb: Stega tisak.

3.3.6 Barić, R. (2011). Motoričko učenje i poučavanje složenih motoričkih vještina (pozvano predavanje).U: I. Jukić, C. Gregov , S. Šalaj , L. Milanović, T. Trošt-Bobić, D.Bok (Ur.) 9. godišnja konferencija Kondicijska priprema sportaša. Trening koordinacije - Zbornik radova, (str. 63-76). Zelina: Tiskara Zelina d.d.

3.3.7 Barić, R. (2010). Kako brzo situacijski misliti – donošenje odluka na sportskom terenu (pozvano predavanje). U: I. Jukić, C. Gregov , S. Šalaj , L. Milanović, T. Trošt- Bobić (Ur.) 8. godišnja konferencija Kondicijska priprema sportaša.Trening brzine, agilnosti, ekspolzivnosti - Zbornik radova, (str. 126-134). Zelina: Tiskara Zelina d.d.

3.3.8 Jeromen, T.; Barić, R.; Kajtna, T. (2010). Što je vrijeme reakcije i kako ga iskoristiti u sportu? U: I. Jukić, C. Gregov , S. Šalaj , L. Milanović, T. Trošt-Bobić (Ur.) 8. godišnja konferencija Kondicijska priprema sportaša.Trening brzine, agilnosti, ekspolzivnosti - Zbornik radova, (str.566-569). Zelina: Tiskara Zelina d.d.

3.3.9 Barić, R. (2009). Psihološki čimbenici boli i neugode u treningu izdržljivosti  strategije suočavanja kod sportaša (pozvano predavanje). U: I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov i S. Šalaj (Ur.) 7. godišnja konferencija Kondicijska priprema sportaša. Trening izdržljivosti-Zbornik radova, (str. 91-103). Zelina: Tiskara zelina d.d.

3.3.10 Barić, R. (2008). ‘Kada sam fizički jaka – mogu sve’. Tjelesna kondicija i mentalna čvrstoća u vrhunskom sportu. U: Jukić, I. ; Milanović, D. ; Gregov, C. (Ur.), Zbornik radova 6. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša (str. 86-90). Zagreb : Kineziološki fakultet.

3.3.11 Milanović, D.; Barić, R.; Jukić, I.; Šimek, S. i Vuleta, D. (2007).Metodologija istraživanja transformacijskih procesa u sportu: modeli, rezultati i primjena. U: N. Smajlović (Ur.) Zbornik naučnih i stručnih radova NTS - New technologies in sports (str. 23-34).Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. 23-34

3.3.12 Barić,R. (2007). Vježbam jer se osjećam dobro!  U: M. Andrijašević (Ur.) Sport za sve u funkciji unaprjeđenja kvalitete života - zbornik radova (str. 31-39). Zagreb: Parvus d.o.o.

3.3.13 Barić, R., Trboglav, M. (2007). Sportski psiholog i psihodijagnostika u sportu . U: Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.) Zbornik 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša (str. 345-349). Zagreb : SENS d.o.o.

3.3.14 Trboglav, M. i Barić, R. (2007). Kondicijski trening-nužno zlo ili izazov? U: Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.) Zbornik 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša (str.349-352). Zagreb : SENS d.o.o.

3.3.15 Barić, R. i Horga, S. (2006). Psihosocijalni i odgojni aspekti interakcije trenera i djeteta sportaša. U: J. Grgurić i M. Batinica (Ur.), Sport i zdravlje djece i mladih-Zbornik radova  (str. 78-83). Zagreb : Quo vadis tisak.

  1.  Stručni radovi objavljeni kao sažetak u zbornicima domaćih i  međunarodnih znanstvenih skupova

3.4.1 Barić, R. (2012). Psihološka priprema sportaša za Olimpijske igre – London 2012. U: Brajša-Žganec, A., Lopižić, J. i Penezić I. (Ur.). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, Sažetci priopćenja 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 173.

3.4.2 Barić, R. (2012).Motivacijski okvir srebrne olimpijske medalje – psihološka priprema četverca na pariće, London 2012.. U: Brajša-Žganec, A., Lopižić, J. i Penezić I. (Ur.). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, Sažetci priopćenja 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 174.

3.4.3 Barić, R. (2012). Sportske teme. U: Brajša-Žganec, A., Lopižić, J. i Penezić I. (Ur.). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, Sažetci priopćenja 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 165.

3.4.4 Barić, R. i Greblo Z. (2012).Specifičnosti odgoja i odrastanja mladih sportaša. U: Brajša-Žganec, A., Lopižić, J. i Penezić I. (Ur.). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, Sažetci priopćenja 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 166.

3.4.5 Barić, R., Jakupčević, I. (2012). The challenge of role balance in sport. In: Doupona-Topič, M. i Kajtna, T. (Eds.). Youth sport 2012 – proceedings book (pp. 67). Ribnica: KVM Grafika.

3.4.6 Barić, R. (2011). Psihologija sporta djece i mladih-crtice iz prakse. U: Kolesarić, V. (Ur). Sažeci priopćenja 19. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, Jastrebarsko: Naklada Slap, str.97.

3.4.7 Barić, R. (2011). King-fu panda filozofija-način za smanjenje natjecateljskog pritiska kod djece sportaša. U: Kolesarić, V. (Ur). Sažeci priopćenja 19. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 99.

 3.4.8 Kotzmuth, A., Zulić, A., Barić, R., Botica, A. (2011). Kako promovirati psihologiju sporta? U: Kolesarić, V. (Ur). Sažeci priopćenja 19. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, Jastrebarsko: Naklada Slap, str.124.

3.4.9 Zulić, A., Barić, R.(2011). Kontrola emocija kod sportaša. U: Kolesarić, V. (Ur). Sažeci priopćenja 19. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, Jastrebarsko: Naklada Slap, str.149.

3.4.10 Barić, R. (2011). Psihologija sporta: teorijski i praktični aspekti (simpozij). U: D. Čorkalo-Biruški i T. Vukasović (Ur.) 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa-Knjiga sažetaka, 26. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozfskog fakulteta u Zagrebu.

3.4.11 Novak, K.i Barić, R. (2011). Zašto mi to nisu ranije rekli? U: D. Čorkalo-Biruški i T. Vukasović (Ur.) 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa-Knjiga sažetaka, 31. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozfskog fakulteta u Zagrebu.

3.4.12 Barić, R.  i Trboglav, M. (2011). Sidrenje kao tehnika za smanjenje prednatjecateljske anksioznosti. U: D. Čorkalo-Biruški i T. Vukasović (Ur.) 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa-Knjiga sažetaka, 33. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozfskog fakulteta u Zagrebu.

3.4.13 Barić, R. (2011).Kung fu panda phylosophy: the solution for diminising competitive pressure in children. In.: N. Texeira (Ed). Proceedings book of 16. European conference of sport psychology: Sport and exercise psycholgy: Human performance, well being and health; p 189.;  http://www.fepsac2011madeira.com/

3.4.14 Barić, R. (2009). Zašto ljudi ne vježbaju? U: Vuletić, s., Kern, J, heim, I. i Strnad, m. (Ur.), Knjiga sažetaka radova znanstvenog skupa Kardiovaskularno zdravlje – Tjelesna aktivnost, Zagreb: Medicinska naklada.

3.4.15 Zulić, A., Barić, R., Hude, V., Kozmuth, A. (2009). Standardi rada sportskih psihologa. U: Nazor, M. (Ur.) Knjiga sažetaka, 17. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 156, Split.

3.4.16 Trboglav, M. i Barić, R. (2007). Što je poželjan motivacijski profil mladog sportaša? U: J. Lopižić (Ur.). Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka 15. godišnje konferencije hrvatskih psihologa (str. 136). Dubrovnik: Društvo psihologa Dubrovnik.

3.4.17 Barić, R., Trboglav, M. (2006). Psihodijagnostika u sportu-sredstvo i temelj realizacije potencijala sportaša. U: Jelčić, J., Lopižić, J., Lugović, G., Sušanj, Z. (Ur.) Ljudski potencijali kroz životni vijek – Knjiga sažetaka. 14. godišnje konferencije hrvatskih psihologa (str. 16-17). Šibenik: Društvo psihologa Šibenik.

3.4.18 Barić, R. i Tušak, M. (2002). Ciljna orijentacija i motivacijska klima-faktori povećanja motivacije postignuća. U: D. Milanović, S. Heimer, I. Jukić, I. Kulier, Br. Matković (Ur.) Dopunski sadržaji sportske pripreme – Zbornik radova (str. 237-245). Zagreb : Kineziološki fakultet.

3.4.19 Horga, S., Barić, R. (2000). Igra i intrinzička motivacija. U: M. Andrijašević (Ur.) Zbornik radova znanstveno-stručnog savjetovanja “Slobodno vrijeme i igra” (str. 63-66).  Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački športski savez.

4. KVALIFIKACIJSKI RADOVI

4.1 Barić, R. (2007). The relationship of coach’s leadership behaviour and his motivational structure with athletes’ motivational tendencies (Povezanost trenerjevega vedenja in njegove motivacijske strukture z motivacijskimi tendencami športnikov). Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Oddelek za psihologijo.

4.2 Barić, R. (2006). Utjecaj izvora informacija na uspjeh u motoričkom učenju: verbalna uputa, vizualno modeliranje i povratna informacija o izvedbi. Diplomski rad,. Zagreb:Filozofski fakultet Sveučilišta u zagrebu, Odsjek za psihologiju.

4.3 Barić, R. (2004). Klima v športu. Magistrsko delo, Ljubljana:  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo.

4.4 Barić, Renata (2001). Promjene u intrinzičkoj motivaciji kod djece koja biraju različite programe vježbanja. Magistarski rad. Zagreb: Kineziološki fakultet.

4.5 Jurinić-Matoš, Renata (1996). Terapija depresivnih poremećaja tjelesnim vježbanjem –  prijedlog programa . Diplomski rad. Zagreb:  Fakultet za fizičku kulturu.

Profesionalni interesi i članstva

Renata Barić posljednjih 15 godina radi kao sportski psiholog, surađuje sa sportašima, trenerima i klubovima iz različitih (gotovo svih) sportova na području psihološke pripreme. Do sada je surađivala sa više od 300 sportaša i trenera. Bila je članica stručnog stožera za pripremu veslačkog četverca na pariće za olimpijske igre u Londonu 2012. (osvojena srebrna medalja) i Riu 2016. Također, od 2016. godine pa do danas službena je sportska psihologinja Hrvatskog vaterpolo saveza te stalna članica stručnog stožera muških i ženskih vaterpolo reprezentacija svih uzrasta. U toj ulozi doprinijela je osvajanju srebrne medalje muške seniorske vaterpolo reprezentacije na Olimpijskim igrama u Riu 2016. godine, zlatne medalje na svjetskom prvenstvu u Barceloni 2017. godine te brončane medalje na europskom prvenstvu u Barceloni 2018. godine. Nadalje, članica je stručnog stožera za pripremu gimnastičara Tina Srbića koji je 2017. godine na svjetskom prvenstvu u Montrealu osvojio zlatno odličje.

Od 2011. do danas predsjednica je Sekcije za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Hrvatskog psihološkog društva.

Članica je nekoliko udruženja: FEPSAC – Europsko udruženje sportskih psihologa, ISSP- Međunarodno udruženje sportske psihologije, ENYSSP- European Network of Young Specialists of Sport Psychology; Udruženje kognitivno-bihevioralnih terapeuta Hrvatske (HUBIKOT), Hrvatska psihološke komore, klub TOP STUDENATA Hrvatske,  ECSS- Europski koledž sportskih znanosti i Udruga pedagoga fizičke kulture.

Izabrani projekti

Voditeljstvo projekta:

Situacijske i dispozijcijske odrednice motivacije i kvaliteta života vježbača (034-0342282-2605)

- Istraživanje ljudskih resursa i potencijala u hrvatskoj vojsci – podprojekt: psihologija (projekt u suradnji KIF-a, MORH-a i IROS-a)

- Praćenje i vrednovanje antropološkog statusa hrvatskih vojnika u međunarodnim mirovnim misijama – podprojekt: psihologija (projekt u suradnji KIF-a, MORH-a i IROS-a)

Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

-   Motivacijski procesi u vježbanju i sportu (voditelj: Prof. dr. S. Horga)

-   Psihičke promjene pod utjecajem vježbanja (voditelj: Prof. dr. S. Horga)

- Psihološke značilnosti in stili vodenja v slovenskem športu» (L5-6407)

    (voditelj: prof. dr. M.   Tušak)