Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Maroje Sorić

Zvanje: docent

Konzultacije:

prema dogovoru na e-mail

Telefon:
+38513658744
Telefon kućni:
1744
Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina diplomiranja:
2003
Godina doktoriranja:
2010
Na zavodu od:
2005

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Maroje Sorić rođen je 1979. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine s prosjekom ocjena 4.83. Na istom je fakultetu 2010. godine stekao doktorat iz područja biomedicine i zdravstva, polja javnoga zdravstva i zdravstvene zaštite, grane javnoga zdravstva. Tijekom 2003. i 2004. godine obavlja obavezni pripravnički staž u 'Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Zagreb'. Od 2005. godine do danas zaposlen je na Katedri za medicinu sporta i vježbanja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, od 2017. godine djelomično je zaposlen i kao znanstveni suradnik u grupi prof. Gregora Juraka na Fakultetu za šport Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija).

Od početka znanstvene karijere 2005. godine do 2018. je objavio 30 znanstvenih radova, od kojih su 22 citirana u WOS-u. Uz to, koautor je sveučilišnog udžbenika Sportska Prehrana (Znanje Zagreb, 2016). Autor je ili koautor više od 20 znanstvenih radova objavljenih u knjigama sažetaka međunarodnih konferencija. Djeluje kao recenzent u 8 stranih časopisa indeksiranih u Web of Science bazma podataka. Prema Web of Science njegovi radovi bilježe 390 nezavisnih citata (pristupljeno 28.12.2017), H-index=7. U isto vrijeme, Google znalac spominje 1218 citata uz H-index 11.

 

Važne (najviše pet) publikacije u vodećim časopisima;

  1. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)*. Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1,479 population-based measurement studies with 19.1 million participants. Lancet 2017; 389(10064):37-55 *member of the writing group
  2. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants. Lancet. 2016; 387(10026):1377-96.
  3. Mišigoj-Duraković M, Sorić M*, Matika D, Jukić I, Duraković Z. Which is more important for reducing the odds of metabolic syndrome in men: Cardiorespiratory or muscular fitness? Obesity (Silver Spring). 2016; 24(1):238-44.*autor za dopisivanje
  4. Soric M, Turkalj M, Plavec D, Kucic D, Marusic I, Misigoj-Durakovic M. Validation of a multi-sensor activity monitor for assessing sleep in children and adolescents. Sleep Medicine 2013; 14(2):201-205.
  5. Soric M, Mikulic P, Misigoj-Durakovic M, Ruzic L, Markovic G. Validation of the Sensewear Armband during recreational in-line skating. European Journal of Applied Physiology 2012; 112(3):1183-8.

Poslijedoktorska izobrazba u inozemstvu

2015 - 3 mjeseca poslijedoktorske izobrazbe na Fakultetu za Šport Univerze v Ljubljani u grupi prof. Gregora Juraka

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

European College of Sport Sciences (ECSS)

Hrvatska liječnička komora

Izabrani projekti

2018-2020      Science and Technology in childhood Obesity Policy - STOP (Horizon 2020); koordinator

2017-2020     Collective wisdom driving public health policies - CrowdHEALTH (Horizon 2020); istraživač

2016-2020     Hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolesenciji - CRO-PALS (HRZZ); istraživač

2016/2017  Croatian and Slovenian Physical Activity in Adolescence Longitudinal Study (CRO-SLO-PAALS); (bilateralni projekt financiran od MZOS-a); voditelj projekta

2015 – …      NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC); istraživač

2013 – …    Analysis of Childrens’ Development in Slovenia; istraživač

2013/2014   Studija poveznica tjelesne aktivnosti kod srednjoškolaca- SPORTS (Sveučilište u Zagrebu);  istraživač

2007/2013  Uloga razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta br. 0340342282-2325) - doktorand; istraživač

2012/2013  Obrasci tjelesne aktivnosti kod prekomjerno teške i normalno uhranjene 11-godišnje djece         (Sveučilište u Zagrebu); istraživač

2002- 2006 Utjecaj tjelovježbe na somatofunkcijski i zdravstveni status (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, br.034207); doktorand

Povijest zaposlenja

od 2005. godine zaposlen na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Katedra za medicinu sporta i vježbanja;

od 2017. godine djelomično zaposlen i na Fakultetu za šport Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija).

2003-2004. Obvezni jednogodišnji pripravnički staž obavio u ‘Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Zagreb’