Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Maroje Sorić

Zvanje: docent

Konzultacije:

prema dogovoru na e-mail

Telefon:
+38513658744
Telefon kućni:
1744
Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina diplomiranja:
1997
Godina doktoriranja:
2010

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Maroje Sorić rođen je 1979. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine s prosjekom ocjena 4.83. Na istom je fakultetu 2010. godine stekao doktorat iz područja biomedicine i zdravstva, polja javnoga zdravstva i zdravstvene zaštite, grane javnoga zdravstva.

Tijekom 2003. i 2004. godine obavlja obavezni pripravnički staž u 'Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Zagreb'. Od 2005. godine do danas zaposlen je na Katedri za medicinu sporta i vježbanja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta na projektima voditeljice prof.dr.sc. Marjete Mišigoj-Duraković. Od 2005.-2007. radi na projektu ”Utjecaj tjelesne aktivnost na somatofunkcijski i zdravstveni status organizma”, a od 2007. do danas na projektu "Značaj razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti" koje podupire MZOS RH. Osim navedenih projekata trenutno sudjeluje i u projektu Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu "Obrasci tjelesne aktivnosti kod normalno uhranjene i prekomjerno teške 11-godišnje djece"

Sudjeluje u nastavi tri redovita predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije (biološka kinantropologija, fiziologija sporta i vježbanja i sportska medicina) te dva izborna predmeta. Sudjeluje i u nastavi na stručnim poslijediplomskim studijima Školske medicine i Medicine rada i športa na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

            Dobitnik je Državne stipendije za nadarene studente za ak. god. 1998/99 i 1999/2000 te stipendije Grada Zagreba za nadarene studente za ak. god. 2000/01, 2001/02 i 2002/03. Autor je 17 znanstvenih radova objavljenih u cijelosti, od čega je 12 radoa objavljeno u časopisima koji se citiraju u Current Contents, te više od deset znanstvenih radova objavljenih u obliku sažetaka. Na posljednjoj godini studija boravi 6 tjedana u Nottingham City Hospital, (Nottingham, Velika Britanija) u sklopu Klinike za internu medicinu pod mentorstvom prof. dr. D.J. Hoskinga. Završio je višednevni tečaj o spiroergometrijskom testiranju ”11. Practicum on Exercise Testing and Interpretation” u Londonu (Velika Britanija). Aktivno je sudjelovao u organizaciji više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih kao član programskog odbora. Tajnik je međunarodno indeksiranog časopisa "Hrvatski športskomedicinski vjesnik".

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

A) KVALIFIKACIJSKI RADOVI

Sorić M. Povezanost antropometrijskih i kardiorespiratornih funkcionalnih obilježja s pokazateljima tjelesne aktivnosti adolescenata i djece - longitudinalno istraživanje. (doktorska disertacija) Zagreb: Medicinski fakultet, 2010.

B1) ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U CJELOSTI U ČASOPISIMA INDEKSIRANIM U WEB OF SCIENCE

Jurak G, Sorić M, Starc G, Kovač M, Mišigoj-Duraković M, Borer K, Strel J. School day and weekend patterns of physical activity in urban 11-year-olds: A cross-cultural comparison. Am J Hum Biol. 2014 Oct 1. doi: 10.1002/ajhb.22637. [Epub ahead of print]

indeksirano u Science Citation Index

IF=2,335 (2012) – 8/83 (Q1)

 

Sorić M, Starc, Borer K, Jurak G, Kovač M, Strel J, Misigoj-Durakovic M. Associations of objectively assessed sleep and physical activity in 11-year old children. Annals of Human Biology 2014 (published ahead of print) DOI:10.3109/03014460.2014.928367

indeksirano u Current Contents

IF=1,484 (2012) – 23/83 (Q2)

 

Pasic M, Milanovic I, Radisavljevic Janic S, Jurak G, Soric M, Mirkov D. Physical activity levels and energy expenditurein urban serbian adolescents – a preliminary study. Nutrition Hospitalaria 2014;30(5):1044-1053.

indeksirano u Science Citation Index Expanded

IF=1,305 (2012) – 57/74 (Q4)

 

Sorić M, Jembrek Gostović M, Gostović M, Hočevar M, Mišigoj-Duraković M. Tracking of BMI, fatness and cardiorespiratory fitness from adolescence to middle adulthood: the Zagreb Growth and Development Longitudinal Study. Annals of Human Biology 2014; 41(3):238-43.

indeksirano u Current Contents

IF=1,484 (2012) – 23/83 (Q2)

nezavisni citati (WOS): 0

 

Orepic P, Mikulic P, Soric M, Ruzic L, Markovic G. Acute physiological responses to recreational in-line skating in young adults. European Journal of Sport Science 2014; 14 Suppl 1:S25-31.

indeksirano u Current Contents

IF=1,146 (2012) – 48/84 (Q3)

nezavisni citati (WOS): 0

Mišigoj-Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Anthropometry in cardio-metabolic risk assessment.  Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2014; 65(1):19-27

indeksirano u Science Citation Index Expanded

IF=0,674 (2012) – 141/158 (Q4)

nezavisni citati (WOS): 0

 

Soric M, Turkalj M, Plavec D, Kucic D, Marusic I, Misigoj-Durakovic M.   Validation of a multi-sensor activity monitor for assessing sleep in children and adolescents. Sleep Medicine 2013; 14(2):201-205.

indeksirano u Science Citation Index

IF=3,487 (2012) – 40/191 (Q1)

nezavisni citati (WOS): 3

 

Kovač M, Strel J, Jurak G, Leskošek B, Dremelj S, Kovač P, Mišigoj-Duraković M, Sorić M, Starc G. Physical Activity, Physical Fitness Levels, Daily Energy Intake and Some Eating Habits of 11-Year-Old Children. Croatian Journal of Education 2013; 15 (S1):127-139.

indeksirano u Social Sciences Citation Index

IF=0,125 (2012) – 205/216 (Q4)

nezavisni citati (WOS): 0

 

Sorić M. Postojanost tjelesne aktivnosti i kardiorespiratornog fitnesa od djetinjstva do odrasle dobi. Paediatria Croatica 2012; 56(4):349-353.

Indeksirano u Science Citation Index Expanded

IF=0,133 (2012) – 117/121 (Q4)

nezavisni citati (WOS): 0

 

Sorić M, Starčević N, Mišigoj-Duraković M. Promjene indeksa tjelesne mase i potkožne masti kod 11-godišnje djece u Zagrebu (Hrvatska), 1982.-2006. Paediatria Croatica 2012; 56(4):309-313.

indeksirano u Science Citation Index Expanded

IF=0,133 (2012) – 117/121 (Q4)

nezavisni citati (WOS): 0

 

Misigoj-Durakovic M, Bok D, Soric M, Dizdar D Durakovic Z, Jukic I. The Effect of Cigarette Smoking History on Muscular and Cardio-Respiratory Endurance. Journal of Addictive Diseases 2012; 31(4):389-96.

indeksirano u Current Contents

IF=2,038 (2012) – 6/30 (Q1)

nezavisni citati (WOS): 2

 

Sorić M, Mišigoj-Duraković M,Duraković Z. Kardiovaskularni rizici vezani uz vježbanje. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2012; 63(Suppl. 3):95-101.

indeksirano u Science Citation Index Expanded

IF=0,674 (2012) – 141/158 (Q4)

nezavisni citati (WOS): 0

 

Mišigoj-Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Tjelesna aktivnost u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji srčanožilnih bolesti. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2012; 63(Suppl. 3):13-21.                                                      indeksirano u Science Citation Index Expanded

IF=0,674 (2012) – 141/158 (Q4)

nezavisni citati (WOS): 0

 

Soric M, Mikulic P, Misigoj-Durakovic M, Ruzic L, Markovic G. Validation of the Sensewear Armband during recreational in-line skating. European Journal of Applied Physiology 2012; 112(3):1183-8.

indeksirano u Current Contents

IF=2.660 (2012) – 12/84 (Q1)

nezavisni citati (WOS): 5

 

Soric M, Misigoj-Durakovic M. Physical activity levels and estimated energy expenditure in overweight and normal-weight 11-year-old children. Acta Paediatrica 2010; 99(2):244-250.

indeksirano u Current Contents

IF=1.955 (2010) – 38/121 (Q2)

nezavisni citati (WOS):5

 

Soric M, Misigoj-Durakovic M, Pedisic Z. Dietary intake and body composition of prepubescent female aesthetic athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2008;18(3):343-54.

 

indeksirano u Current Contents

IF=1.438 (2008) – 28/84 (Q2)

nezavisni citati (WOS): 9

 

B2) ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U CJELOSTI U PUBLIKACIJAMA INDEKSIRANIM U OSTALIM MEĐUNARODNIM INDEKSIMA:

1. Nedić A, Sorić M. Trijas sportašica. Hrvatski športskomedicinski vjesnik 2011; 26: 3-11.

indeksirano u CAB abstracts

2. Mišigoj-Duraković M, Heimer S, Gredelj M, Heimer Ž, Sorić M. Tjelesna neaktivost u Republici Hrvatskoj. Acta Medica Croatica 2007; 61(3): 53-57.

 

indeksirano u IndexMedicus/Medline

nezavisni citati (WOS/SCOPUS): 6/5

 

3. Sorić M, Mišigoj-Duraković M, Pedišić Ž. Prehrambene navike i prevalencija pušenja u sportaša ekipnih sportova. Hrvatski športskomedicinski vjesnik 2006; 21(2):83-89.

 

indeksirano u CAB abstracts

4. Sorić M. Utjecaj kofeina na tjelesnu aktivnost. Hrvatski športskomedicinski vjesnik 2005; 20(2): 98-112.

 

indeksirano u CAB abstracts

5. Sorić M, Vranešić D. (2005) Dietary Habits and Nutritive Status in Students of Faculty of Kinesiology According to Gender. Proceedings book of the 4th international scientific conference on kinesiology - "Science and profession - challenge for the future" / Milanović D, Prot F. (ur.). - Zagreb : Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2005; 599-602.

indeksirano u Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S)

Profesionalni interesi i članstva

European College of Sport Sciences (ECSS)

Hrvatska liječnička komora

Izabrani projekti

2007. - danas

projekt MZOS-a ”Značaj razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti”, voditeljice prof.dr.Marjete Mišigoj-Duraković

2013/2014 - "Analysis of Children's Development in Slovenia"

2012/2013

Projekt Sveučilišta u Zagrebu ”Obrasci tjelesne aktivnosti kod normalno uhranjene i prekomjerno teške 11-godišnje djece”, voditeljice prof.dr.Marjete Mišigoj-Duraković

2005.-2007.

projekt MZOS-a ”Utjecaj tjelesne aktivnost na somatofunkcijski i zdravstveni status organizma”, voditeljice prof.dr.Marjete Mišigoj-Duraković

Povijest zaposlenja

od 2005. godine zaposlen na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Katedra za medicinu sporta i vježbanja;

2003-2004. Obvezni jednogodišnji pripravnički staž obavio u ‘Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Zagreb’