Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

Zvanje: izvanredni profesor

Soba:
40/4
Konzultacije:

prema dogovoru putem e-maila ili osobno na fakultetu

Telefon:
+38513658606
Telefon kućni:
1606
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1995.
Godina magistriranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2006.
Na zavodu od:
1996.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Školovanje: osnovnu (OŠ Ivo Lola Ribar) i srednju školu Karlovačke gimnazije (COIUO Dr Ivan Ribar - matematičko-informatički smjer) završila je u Karlovcu. 1988. godine upisuje Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomira 1995. godine radnjom pod naslovom: ”Metodika treninga eksplozivne snage kod gimnastičarki mlađe dobne kategorije” (mentor: doc. dr. Tatjana Šadura), sa izbornim predmetima: Sportska gimnastika i Osnovne kineziološke transformacije. Poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1997. godine. Magistrira 2002. godine radom pod nazivom ”Povezanost ritma i uspjeha u sportskoj i ritmičkoj gimnastici” (mentor: prof. dr. Sonja Tkalčić). Doktorira 2006. godine doktorskom disertacijom pod naslovom: ”Razlike u biomehaničkim parametrima kod izvođenja step aerobike” (mentor: prof. dr. Sonja Tkalčić; komentor: prof. dr. Vladimir Medved) i time stiče naslov doktor društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti – grana kineziologija.

17. lipnja 2009. izabrana je u znanstveno zvanje - znanstveni suradnik

23. rujna 2009. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje - docent

27. rujna 2013. izabrana je u znanstveno zvanje - viši znanstveni suradnik

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

ZNANSTVENI RADOVI

A1 radovi

 1. Jeričević, M., Rađenović, O., Horvatin-Fučkar, M., Antekolović, Lj., Krističević, T. (2002). Differences in anthropological characteristics of children included i sports gymnastics. In: D. Milanović, F. Prot (eds.), 3rd International Scientific Conference ”Kinesiology – New Perspectives” Proceedings Book, Opatija, September 25-29. 2002, pp. 87-90. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.
 2. Živčić K., Furjan-Mandić, G., Horvatin-Fučkar M. (2007). The kinematic model of the bounce-off phase in some acrobatic elements with forward body rotation. Facta Universitatis, 5(1), 9-18.
 3. Horvatin-Fučkar M., Medved, V., Kasović, M. (2007). Elektromiografska aktivnost muskulature nogu pri izvođenju osnovnog koraka na različitim visinama step klupice. Hrvatsko Športskomedicinski Vjesnik 22(1), 16-24.
 4. Tonejc A., Horvatin-Fučkar, M., Filipčič A. (2008). Differences between winners and losers in consistency of basic strokes in tennis matches on clay court. In: D. Milanović and F. Prot (eds.), 5th International Scientific Conference on kinesiologyKinesiology Research Trends and ApplicationsProceedings Book, Zagreb, September 10.-14. 2008, pp. 989-991. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 5. Horvatin-Fučkar M., Mejovšek, M., Živčić Marković, K. (2008). Ground reaction force in performance of steps in aerobics at varying heights of step bench. Kinesiology, 40(2), 189 – 199.
 6. Horvatin-Fučkar, M., Hečimović, I., Rađenović, O. (2011). Differences in the Explosive Jumping Strength of Different Generations of Female Students at the Faculty of Kinesiology. In: D. Milanović and G. Sporiš (eds.), 6th International Scientific Conference on KinesiologyIntegrative power of KinesiologyProceedings Book, Opatija, September 08.-11. 2011, pp. 682-686. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
 7. Kolarec, M., Horvatin-Fučkar, M., Radaš, J. (2013). Correlation between motor skills and performance evaluation of ball routine elements in rhythmic gymnastics. Acta Kinesiologica, 7(1), 104-108.
 8. Horvatin-Fučkar, M., Vlašić, J., Trkulja-Petković, D. (2013). EMG i GRF analiza pri izvođenju korak dokoraka na različitim visinama step klupice.  Hrvatsko Športskomedicinski Vjesnik, 28(1), 39-46.

A2 radovi

 1. Tkalčić, S., Horvatin, M. (1996). Relacije između nekih mjera potkožnog masnog tkiva i koordinacije. Zbornik radova 5. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 25.-29.06.1996., str. 119-121.
 2. Horvatin, M., Tkalčić, S. (1997). Povezanost između nekih mjera longitudinalne dimenzionalnosti skeleta i nekih motoričkih testova eksplozivne snage. Zbornik radova 6. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 24.-28.06.1997., str. 150-152.
 3. Horvatin, M., Tkalčić, S. (1997). Realcije između konativnih osobina čovjeka i uspjeha na praktičnom dijelu ispita iz Sportske gimnastike. Zbornik radova 6. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 24.-28.06.1997., str. 153-155.
 4. Horvatin, M., Tkalčić, S. (1998). Predictive Values of Motor Characteristics in Corelation onto the Successful Performance for the Gymnastic Element on Floor – cartwheel with rotacion. Proceedings International Scientific Meeting at the centenary of the Olympic Champion Leon Štukelj ”SPORT-HELTH-OLD AGE”. Bled-Slovenia, 11. -14.11.1998., pp. 207-212.
 5. Tkalčić S., Horvatin, M., Šadura T. (1998). Relationship Between some Motor Variables and Sport Gymnastic Element on Asymmetric Bars – free backward in front way support. Proceedings International Scientific Meeting at the centenary of the Olympic Champion Leon Štukelj ”SPORT-HELTH-OLD AGE”. Bled-Slovenia, 11.– 14.11.1998., pp. 176-182.
 6. Tkalčić S., Horvatin, M., Oreb G. (1998). The Influence of Recreational Programed Kinesiological Treatment on Some Motor Dimensions at Old Ages. Proceedings International Scientific Meeting at the centenary of the Olympic Champion Leon Štukelj ”SPORT-HELTH-OLD AGE”. Bled-Slovenia, 11.–14.11.1998., pp. 147-152.
 7. Horvatin, M., Tkalčić, S. (1998). Razlike u nekim motoričkim sposobnostima kod djece. Zbornik radova 7. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 23.-27.06.1998., str. 182-185.
 8. Tkalčić, S., Horvatin, M. (1998). Utjecaj nekih osobina ličnosti na uspjeh u sportskoj gimnastici. Zbornik radova 7. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 23.-27.06.1998., str. 140-143.
 9. Rađenović, O., Horvatin, M., Antekolović, Lj., (1999). Utjecaj ciljanog trenažnog procesa na plivački status studenata Visoke Zdravstvene škole u Zagrebu. U: K. Delija (ur.) Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 26.-30.06.1999., str. 164-167.
 10. Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M. (2004). Utjecaj kinezioloških aktivnosti na neke motoričke dimenzije žena. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj, 19.-23.06.2004., str. 258-262.
 11. Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M. (2004). Homogenizirane skupine i učinci rada u izvanškolskim aktivnostima kod učenika. U: I. Prskalo (ur.) Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ”Peti Dani Mate Demarina – Škola i razvoj”, Topusko, 13.-14.05.2004., str. 190-196. Petrinja: Visoka učiteljska škola, Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
 12. Jerković, S., Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M., Jerković I.. (2004). Povezanost balastne mase i usklađenih pokreta kod učenica. U: I. Prskalo (ur.) Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ”Peti Dani Mate Demarina – Škola i razvoj”, Topusko, 13.-14.05.2004., str. 122-127. Petrinja: Visoka učiteljska škola, Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
 13. Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M. (2004). Razvojne karakteristike opće motoričke sposobnosti učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. U: I. Prskalo (ur.) Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ”Peti Dani Mate Demarina – Škola i razvoj”, Topusko, 13.-14.05.2004., str. 93-98. Petrinja: Visoka učiteljska škola, Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
 14. Horvatin-Fučkar, M., Oreb, G., Tkalčić, S., Vlašić J. (2005). Relations between rhythmic abilities and success in artistic and rhythmic gymnastic. In: Jemni, Monèm and Robin, Jean-François (ed.) Proceeding Book  Journess Internationales de L’AFRAGA. Hammamet – Tunisie, 11.-13.04.2005.; pp. 43-47. Association Française de Recherche en Activitès Gymniques et Acrobatiques
 15. Tonejc, A., Horvatin-Fučkar, M., Tkalčić, S. (2006). The differences in results of some anthropologically characteristics between school-girl in different generations of secondary school. In  R. Pišot, V. L. Kropej, J. Zurc, T. Volmut and A. Obid (eds.) Abstracts and Proceedings from 4th International Symposium “A child in motion”, Portorož, 05.10. – 07.10. 2006. (pp. 195). Koper: University of Primorska, Science and Research Centre of Koper.
 16. Tonejc, A., Horvatin-Fučkar, M., Tkalčić, S. (2006). Motor characteristics in correlation onto the successful performance of the gymnastic element on floor – cartwheel. In  R. Pišot, V. L. Kropej, J. Zurc, T. Volmut and A. Obid (eds.) Abstracts and Proceedings from 4th International Symposium “A child in motion”, Portorož, 05.10. – 07.10. 2006. (pp. 193). Koper: University of Primorska, Science and Research Centre of Koper.
 17. Martinović, M., Rađenović, O., Horvatin-Fučkar, M. (2012). Postupci prevencije i rehabilitacije specifičnih sindroma prenaprezanja djece i adolescenata u nogometu. U zborniku radova (ur. I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, V. Wertheimer) 10. Godišnje međunarodne konferencije – kondicijska priprema sportaša 2012. ”Specifična priprema sportaša”. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zagreb, 17. i 18. veljače 2012., 156-159.
 18. Horvatin-Fučkar, M., R. Petrovečki, G. Furjan-Mandić, J. Radoš (2012). Utjecaj naprednih pilates vježbi na neke dimenzije motoričkih sposobnosti. In proceedings book / (ed. Đ. Miletić, S. Krstulović, Z. Grgantov, T. Bavčević, A. Kezić) 4th International Scientific Conference Contemporary Kinesiology” Split, August 24-26.2012., pp. 515-520. Split: Kineziološki fakultet Sveučilište u Splitu.
 19. Horvatin-Fučkar M., Glibo I., Tihi A. (2012). The effect of verbal encouragement on results of some motor tests. In Proceedings of the 6 Conference for youth sport (eds. M. Doupona Topić & T. Kajtna) Bled, 6. – 9. December 2012., pp. 88.-92. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport.

STRUČNI RADOVI

 1. Horvatin, M. (1995). Metodika razvoja eksplozivne snage kod gimnastičarki – djevojčica. Zbornik radova 4. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 27.06.–01.07. 1995. str. 129-131.
 2. Tkalčić, S., Neljak B., Horvatin M. (1996). Fitness u tenisu. Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja ”Fitness i sport”. Zagreb, 28.–31.03.1996., str. 107-111.
 3. Tkalčić, S., Horvatin, M. (1996). Utvrđivanje zahtjeva koje rad postavlja na radnike kao jedan od elemenata za programiranje sportske rekreacije. Zbornik radove treće konferencije o sportu ALPE – JADRAN. Rovinj, 26.–29.09.1996. str.333-336.
 4. Tkalčić, S., Mišković, V., Horvatin M. (1997). Rekreacijskom yogom do zdravlja. Zbornik radova 6. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 24.–28.06.1997., str. 130-133.
 5. Tkalčić, S., Mišković, V., Horvatin M. (1997). Što je zapravo medical yoga? Zbornik radova 6. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 24.–28.06.1997., str. 134-146
 6. Horvatin, M., Tkalčić S. (1997). Početak specijalizacije u sportskoj gimnastici za djevojčice. Zbornik radova s 1. Međunarodne znanstvene konferencije ”Kineziologija – sadašnjost i budućnost”. Dubrovnik, 25.–28.09.1997., str. 104-106.
 7. Horvatin, M., Tkalčić S. (1998). Analiza nekih motoričkih sposobnosti u OKT-u (Ž). Zbornik radova 7. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 23.–27.06.1998., str. 180-182.
 8. Metikoš, D., Tkalčić, S., Prot, F., Rausavljević, N., Jukić, I., Horvatin, M., Sekulić D. (1999). Školovanje kondicijskih trenera. Zbornik radova znanstvenostručnog savjetovanja ”Trener u suvremenom sportu”. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 24.–28.02.1999., str. 29-38.
 9. Horvatin M., Tkalčić, S., Rađenović O. (1999). Razlike u frekvenciji srca kod trenažnog i natjecateljskog opterećenja gimnastičarke – analiza slučaja. U D Milanović (ur.) Proceedings Book 2nd Internacional Scientific Conference ”Kinesiology for the 21st Century”. Dubrovnik, 22.-26.09.1999., pp. 390-393. Zagreb: Faculty of Physical Education Univeristy of Zagreb.
 10. Tkalčić, S., Horvatin, M., Kralj M. (2000). Usvajanje motoričkih znanja djece predškolske dobi kroz igru i poligone. Zbornik radova znanstveno-stručnog savjetovanja ”Slobodno vrijeme i igra”, 9. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 24.–26.02.2000. str. 73-79.
 11. Tkalčić, S., Horvatin M. (2000). Igra u osnovnoj školi. Zbornik radova znanstveno-stručnog savjetovanja ”Slobodno vrijeme i igra”, 9. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu. Zagreb, 24.–26.02.2000. str. 89-93.
 12. Horvatin M., Tkalčić, S. (2001). Analiza frekvencije srca pri kružnom treningu rada. U Zborniku radova 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije”. Hrvatski Savez Pedagoga fizičke kulture. Poreč, 24.-28.06.2001. str. 53–54.
 13. Tkalčić, S., Jerković, S., Horvatin M. (2002). Odgajati športom. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa ”Učitelj/odgajatelj u razvoju djeteta i škole”. Treći dani Mate Demarina. Petrinja, 23.–24.05.2002., str. 90-93.
 14. Horvatin-Fučkar, M., Tkalčić, S., Vraneković, S. (2003). Antropometrijske karakteristike učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole. Zbornik radova 12. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj 17.–21.06.2003., str. 219–222.
 15. Vraneković, S., Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M. (2003). Analiza rezultata dobivenih mjerenjem bazičnih sposobnosti učenica od 5. do 8. razreda osnovne škole. Zbornik radova 12. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj, 17–21.06.2003., str. 292–294.
 16. Horvatin-Fučkar, M., Tkalčić, S., Ivezić, I., Vraneković S. (2003). Osnove kondicijske pripreme u biciklizmu. U D. Milanović, I. Jukić (ur.) Zborniku radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ”Kondicijska priprema sportaša”. 12. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 21.–22.02.2003., str. 335–338.
 17. Vraneković, S., Šikoronja, M., Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M. (2003). Model desetodnevnog treninga za razvoj bazičnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti stolnotenisača. U D. Milanović, I. Jukić (ur.) Zborniku radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ”Kondicijska priprema sportaša”. 12. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 21.–22.02.2003., str. 539–541.
 18. Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M., Nadali, N., Vraneković S. (2003). Izbor vježbi u kondicijskom treningu mladih tenisača. U D. Milanović, I. Jukić (ur.) Zborniku radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ”Kondicijska priprema sportaša”. 12. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 21.–22.02.2003., str. 570–572.
 19. Rađenović, O., Horvatin-Fučkar, M., Krističević T. (2003). Specifična priprema sportskih gimnastičarki. Zbornik radova 12. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj, 17–21.06.2003., str. 261 – 264.
 20. Tkalčić, S., Kuna, L., Horvatin-Fučkar, M. (2004). Sportski sadržaji za djecu na snijegu. U M. Bartoluci (ur.) Zborniku radova Međunarodnog znanstvenog skupa ”Menedžment u sportu i turizmu”, Zagrebački velesajam, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 20.–21.02.2004., str. 67-71.
 21. Furjan-Mandić, G., Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar M. (2004). Primjena bodibuildinga kod učenica. U I. Prskalo (ur.) Zborniku radova Međunarodno znanstveno-stručnog skupa ”Peti Dani Mate Demarina – Škola i razvoj”. Petrinja: Visoka učiteljska škola, Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Petrinja 13.–14.05.2004., str. 275-279.
 22. Horvatin-Fučkar, M., Tkalčić, S., Križ B. (2004). Razvoj eksplozivne snage tipa skočnosti kod djece. U I. Prskalo (ur.) Zborniku radova Međunarodno znanstveno-stručnog skupa ”Peti Dani Mate Demarina – Škola i razvoj”. Petrinja: Visoka učiteljska škola, Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Petrinja 13.–14.05.2004., str. 287-291.
 23. Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar, M., Kuna, L. (2004). Programi vježbanja u trim kabinetima. U M. Bartoluci (ur.) Zborniku radova Međunarodnog znanstvenog skupa ”Menedžment u sportu i turizmu”, Zagrebački velesajam, 20.-21.02.2004., str. 334-338. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 24. Horvatin-Fučkar, M., Tkalčić, S., Jerković S. (2004). Basic motor skills developing pre-school children in dance schools. In R. Pišot, V. Štemberger, J. Zurc, A. Obid (eds.) Abstracts and Proceedings from 3rd International SymposiumA child in motion”, Kranjska gora, 30.09.–02.10. 2004 (pp. 87). Koper: University of Primorska, Slovenija..
 25. Horvatin-Fučkar, M., Tkalčić, S., Bradić J. (2006). Preparatory movements with ball. In R. Pišot, V. L. Kropej, J. Zurc, T. Volmut, A. Obid (eds.) Abstracts and Proceedings from 4th International Symposium “A child in motion”, Portorož, 05.10.–07.10.2006. (pp. 81). Koper: University of Primorska, Science and Research Centre of Koper.
 26. Barišić, V., Tkalčić, S., Horvatin-Fučkar M. (2006). Aerobic training – at younger age groups in football. In R. Pišot, V. L. Kropej, J. Zurc, T. Volmut, A. Obid (eds.) Abstracts and Proceedings from 4th International Symposium “A child in motion”, Portorož, 05.10.–07.10.2006. (pp. 36) Koper: University of Primorska, Science and Research Centre of Koper.
 27. Vlašić J., Oreb, G., Horvatin-Fučkar M. (2007). Prednost primjene plesa u radu s djecom predškolske dobi. U M. Andrijašević (ur.) Zborniku radova s Međunarodne znanstveno-stručne konferencije ”Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života”. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 24.02.2007., str. 239-244.
 28. Pintar, G., Horvatin-Fučkar, M., Hrs, J. (2009). Seoske igre sportske rekreacije u Varaždinskoj županiji. U M. Andrijašević (ur.) Zborniku radova Međunarodne znanstveno – stručne konferencije ”Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije”. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 21.02.2009., str. 375-382.
 29. Grabarić, Ž., Horvatin-Fučkar M., Benčina N. (2010). Pilates vježbe s palicama. U zborniku radova (ur. M Andrijašević, D. Jurakić) Međunarodne znanstveno – stručne konferencije ”Kineziološki sadržaji i društveni život mladih”. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 27. veljače 2010., 266-272.
 30. Slačanac, K., Baić, M., Cvetković, Č., Horvatin-Fučkar, M. (2010). Elementarne igre za razvoj brzine i agilnosti u hrvača. U Zborniku radova (ur. I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić) 8. godišnje međunarodne konferencije – kondicijska priprema sportaša 2010. "Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zagreb, 26. i 27. veljače 2010, 369–372.
 31. Mandić, D., Horvatin-Fučkar M. (2010). Osnove elemenata tehnike u basseball-u i softball-u. U Zborniku radova 19. Ljetne škole kineziologa RH (ur. V. Findak) ”Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije”. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. Poreč, 22.-26. lipnja 2010., 500-507.
 32. Ohnjec, K., Horvatin-Fučkar, M., Grujić, I. (2010). Elementary games in function of reaction speed development of young male and female team handball players. In Abstracts and Proceedings Book and CD (ed. R. Pišot, V. Štemberger, B. Šimunič, P. Dolenc, R. Malej) from 6th international scientific and expert symposium Portorož 2010 “Contemporary views on the motor development of a child”. Abstracts Book (186-187) and Proceedings (274-277). Portorož, Slovenija, 07.-10.10.2010. University of Primorska, Science and Research Centre of Koper
 33. Horvatin-Fučkar, M. (2011). Primjena elementarnih igara u sportskim programima. Seminar voditelja Univerzalne športske škole, "Univerzalna športska škola" Zagreb, 19. i 20. studenog 2011. Zagreb: Hrvatski školski športski savez, Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (8 str.) objavljeno http://www.skolski-sport.hr/seminar-za-voditelje-usš-4457.html
 34. Mandić, D., Horvatin-Fučkar, M. (2011). Razvoj agilnosti u igrača bezbojla. U Zborniku radova (ur. I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić, D. Bok) 9. godišnje međunarodne konferencije – kondicijska priprema sportaša 2011. "Trening koordinacije". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zagreb, 25. i 26. veljače 2011, 346–351.
 35. Mandić, D., Horvatin-Fučkar, M. (2011). Razvoj ravnoteže kod igrača bezbojla. U Zborniku radova (ur. I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić, D. Bok) 9. godišnje međunarodne konferencije – kondicijska priprema sportaša 2011. "Trening koordinacije". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zagreb, 25. i 26. veljače 2011, 351-356.
 36. Tihi, A., Alispahić, A., Glibo, I., Horvatin-Fučkar, M. (2011). Razvoj koordinacije kod djece predškolske dobi. U Zborniku radova (ur. I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić, D. Bok) 9. godišnje međunarodne konferencije – kondicijska priprema sportaša 2011. "Trening koordinacije". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zagreb, 25. i 26. veljače 2011, 465-469.
 37. Hrs, J., Horvatin-Fučkar, M., Vlašić, J. (2011). Elementarne igre za slijepe o slabovidne osobe. U zborniku radova (ur. M. Andrijašević, D. Jurakić) Međunarodne znanstveno – stručne konferencije ”Sportska rekreacija u funkciji zdravlja”. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Osijek, 26. ožujka 2011., 305-310.
 38. Maja Horvatin-Fučkar (2011). Primjena elementarnih igara u sportskim programima. Seminar voditelja Univerzalne športske škole, "Univerzalna športska škola" Zagreb, 19. i 20. studenog 2011. Zagreb: Hrvatski školski športski savez, Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (8 str.) objavljeno http://www.skolski-sport.hr/seminar-za-voditelje-usš-4457.html, rad i Power Point prezentacija
 39. Mandić, D., Horvatin-Fučkar, M. (2012). Primjena igara u Baseball-u/Softball-u. U zborniku radova (ur. V. Findak) 21. Ljetne škole kineziologa republike Hrvatske ”Intenzifikacija procesa vježbanja u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije”. Poreč, 26 do 30. lipnja 2012., 298-303. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 40. Hanžek, N, Ručević, M., Horvatin-Fučkar M. (2013). Strukturna analiza osnovnih elemenata tehnike u hokeju. U zborniku radova (ur. V. Findak) 22. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske ”Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije”. Poreč 25. – 29. lipnja 2013., 433 – 437. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 41. Kešerac, S., Horvatin-Fučkar, M., Golubiček, I. (2013). Primjena pilates lopte, zračnih diskova i balans ploče u treningu veslača. Kondicijski trening 11(1), 70 – 81.

Izabrani projekti

kao suradnik – istraživač sudjelovala/sudjeluje u realizaciji projekata odobrenih od MZOŠ u razdoblju od 2001. godine do danas:

 • projekt broj 0034209 – Biomehanička optimalizacija sportskih tehnika, voditelj prof. dr. sc. Mladen Mejovšek;
 • projekt broj 034-0000000-2340 – Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša, prof.dr.sc. Mladen Mejovšek;
 • projekt broj 034-0342610-2609 – Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja, voditelj prof. dr. sc. Dragan Milanović

Povijest zaposlenja

Od 01. prosinca 1996. godine zaposlena je na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu u suradničkom zvanju mlađeg asistenta; od 2002. godine u zvanju asistenta; od 2007. godine u zvanju višeg asistenta na predmetima: Osnovne kineziološke transformacije (žene), te sudjeluje u provedbi nastave usmjerenja Osnovne kineziološke transformacije i predmetu Skijanje (1996-2001), te od akademske godine 2005/06 na izbornom predmetu Elementarne igre. Od 2009. godine u zvanju docenta je nositelj predmeta: Osnovne kineziološke transformacije (žene), izbornog predmeta Elementarne igre i Modula Osnovne kineziološke transformacije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

U sklopu nastave na Društvenom veleučilištu – Odjelu za izobrazbu trenera pri Kineziološkom fakultetu, sudjeluje u realizaciji nastave iz predmeta Osnovne kineziološke transformacije (Fizičke pripreme), Skijanja, Elementarne igre. 2007. godine na veleučilišnom studiju birana je u nastavno zvanje višeg predavača, a 2009. a docenta i nositelja predmeta: Osnovne kineziološke transformacije i Elementarne igre.