Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Konzultacije:

Ponedjeljak i četvrtak od 13.00 do 14.00 te prema dogovoru putem e-mail adrese ili na tel. +385 95 3658805

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1984
Godina magistriranja:
1990
Godina doktoriranja:
2000

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Životopis

            Gordana Furjan-Mandić osnovnu i srednju školu završila je u Varaždinu. Fakultet za fizičku kulturu (današnji Kineziološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu) upisala je 1980. Godine, a diplomirala je 1984.  Magistrirala je 1990., a  doktorsku disertaciju obranila je 2000. godine na istom fakultetu.

            Od 1984. do 1985. godine radila je kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u SC gimnaziji u Varaždinu. 1985. zapošljava se na Fakultetu za fizičku kulturu (Kineziološki fakultet) na mjesto pripravnika na predmetima Plesovi i Ritmička gimnastika. Od 1991. do 2002. radila je u zvanju asistentice na predmetu Ritmička gimnastika, od 2002. do 2008. u zvanju je docentice. U veljači 2008. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora. Suradnica je na izbornom modulu OKT - fitnes i Skijanje, nositeljica izbornog predmeta Aerobika. Gostujući je profesor na predmetu Osnovne kineziološke transformacije na Kineziološkom fakultetu u Splitu, kao i na usmjerenju iz predmeta Didaktika i Aerobika, na Fakultetu za šport u Ljubljani. Stalni je gost-predavač na seminarima za stručno usavršavanje sportskih pedagoga (CSSI) na Fakultetu za šport u Ljubljani.

Predavala je  kao gostujući predavač na seminarima za stručno osposobljavanje profesora fizičke kulture u Austriji, međunarodnim seminarima za trenere stolnog tenisa u Sloveniji i Švedskoj. 2009. bila je pozvani predavač na University of the Philippines, College of Human Kinetics.

Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.

            Sudjelovala je u izradi koreografije za otvaranje Univerzijade 1987. god. u Zagrebu.

Organizatorica je 9 Prvenstava Hrvatske u sportskoj aerobici jedna od inicijatorica Sveučilišnog prvenstva u sportskoj aerobici te voditeljica ekipe sportske aerobike na Kineziološkom fakultetu s kojom je više puta bila prvakinja na navedenim natjecanjima.

Autorica je i koautorica studentskih koreografija iz ritmičke gimnastike i aerobike koje su bile javno izvedene na raznim sportskim natjecanjima i nekoliko Smotri Sveučilišta.

            Završila je tečajeve za voditeljicu sportske rekreacije, trenericu ritmičke gimnastike, učiteljicu plesa, instruktoricu i sutkinju aerobike, sutkinju sinkroniziranog plivanja, učiteljicu skijanja, trenericu nordijskog hodanja.

            Bila je članica komisije za skrb o ženama u športu – stalnog radnog vijeća HOO-a.

Predsjednica je Kluba sportske aerobike »Faks – Zagreb«.

Predsjednica Hrvatskog akademskog kluba sinkroniziranog plivanja „Mladost“, Zagreb, članica Predsjedništva HAŠK „Mladost“ i članica  Izvršnog odbora Hrvatskog saveza sinkroniziranog plivanja.

            Nagrađena je Zlatnom značkom Udruge kineziologa Hrvatske i Zlatnom plaketom Hrvatskog saveza sinkroniziranog plivanja.

Dobitnica je Plakete za suradnju University oft he Philippines, College of Human Kinetics.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. ZNANSTVENI RADOVI

 1. Furjan-Mandić, G. i  Wolf-Cvitak, J.(1992). Povezanost situacijskih motoričkih sposobnosti i koordinacije u ritmičko-sportskoj gimanstici. Kineziologija, 24 (1-2), 27-29.
 2. Furjan-Mandić, G. (1995). Analiza kvalitativnih promjena nekih motoričkih sposobnosti učenica. Kineziologija, 27 (1), 50-56.
 3. Sekulić, D., Furjan–Mandić, G.i Kondrič M.(2001). Influence of step aerobics programme on chosen dimensions of morphological status in males. Kinesiologia Slovenica 2(1), 45-48.
 4. Furjan-Mandić, G., Juriša, M., Kondrič, M., Štihec, J., Videmšek, M. i Karpljuk D. (2001). Heart Rate and Lactate values in Step Aerobics at different Heights of the Step-Bench. Acta Universitas Carolinae - Kinanthropologica, 37(1), 55-63.
 5. Videmšek, M., Rešetar, V., Karpljuk, D., Štihec, J., Kondrič, M.i Furjan-Mandić, G. (2002).Smoking habits and sport. U:D. Milanović (ur.), Kinesiology – new perspectives. Proceeding Book. (str.175-178).Zagreb:Faculty of Kinesiology.
 6. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M., Medved, V., Kasović, M. i Oreb G. (2005).Trunk and shoulder musculature activity in Nordic Walking using different pole lenghts. U: D. Milanović i F. Prot, (ur.), 4th International Scientific Conference on Kinesiology, (str. 845-847). Opatija: Faculty of kinesiology Zagreb.
 7. Furjan-Mandić, G., Živčić, K., Kondrič, M. i Miletić, Đ.(2005).Comparison between theoretical and experimental models in classification of rhythmic gymnastics elements. International journal of physical education. 42 (4), 168-176.
 8. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G. i Medved V.(2006).Myoelectric comparison of table tennis forehand stroke using different ball sizes. Gymnica - Acta Universitates Palackianae Olomucensis. 36 (4), 25-33.
 9. Živčić, K., Furjan-Mandić, G. i Horvatin-Fućkar,M. (2007). The Kinematic Model of the Bounce-off  Phase in some Acrobatic Elements with Forward Body Rotation. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 5 (1), 9-18.
 10. Vlašić, J., Oreb,G. i Furjan-Mandić, G. (2007).Motor and morphological characteristic of female university students and effiency of performing folk dances.  Kinesiology, 39 (1), 49-61.
 11. Kondrič, M., Milić,R. i Furjan-Mandić,G. (2007). Physiological anaerobic characteristic of Slovenian elite table tennis players. Gymnica - Acta Universitates Palackianae Olomucensis. 37 (3), 69-78.
 12. Jurinec, J. i Furjan-Mandić, G. (2008). Influence of  specially programmed rhytmic gymnastics training on changes of certain basic motor abilities in girls. U: Proceedings book of 5th International Scientific Konference on Kinesiology, (str. 455-457). Zagreb: Faculty of Kinesiology Zagreb.
 13. Zaletel, P., Furjan-Mandić, G. i Zagorc M. (2009).Differences in heart rate and lactate levels at three different workloads in step aerobics.Kinesiology 41 (1), 97-104.
 14. Kondrič, M., Sekulić, D. i Furjan-Mandić, G. (2010). Substance use and misuse among Slovenian table tennis players. Substance use nad misuse, 45 (4), 543-553.
 15. Kondrič, M., Matković, B. R., Furjan-Mandić, G., Hadžić, V. i  Dervišević, E.(2011). Injuries in racket sports among Slovenian players. Collegium antropologicum, 35(2), 413-417. (IF=0,6)
 16. Kondrič, M., G.Furjan-Mandić, G.Munivrana, (2011). Sports students' motivation in table tennis course at the Faculty of sport in Ljubljana. Gymnasium- Journal of Physical Education and Sport ,  no. 1, vol. XII, str. 154-159.
 17. Furjan-Mandić, G., L.Šebić, J.Radaš, (2011). Correlation between efficiency in performing body elements and elements with a rope and ribbon in rhythmic gymnastics. U: D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedings book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb,  Integrative power of kinesiology“ (pp. 455-458). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 18. Šebić, L., Dž. Baždarević,  G. Furjan-Mandić (2011). Efekti pilates programa na repetitivnu snagu kod nogometašica. U: D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedings book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb,  Integrative power of kinesiology“ (pp. 465-469). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 19. Radaš, J., G. Furjan-Mandić, L. Ružić (2012). Razlike u tjelesnoj aktivnosti između muškaraca i žena oboljelih od diabetes mellitusa. Hrvat. Športskomed. Vjesn. 2012; 27: 24-27

 20. Peric, M., N. Zenic ,G. Furjan-Mandić, D. Sekulić, D. Šajber (2012). The Reliability, Validity and Applicability of Two Sport-Specific Power Tests in Synchronized Swimming. Journal of Human Kinetics volume 32/2012, 135-145.

 21. Kondrič, M., J. Sindik, G. Furjan-Mandić, B. Schiefler (2013). Participation motivation and student’s physical activity among sport students in three countries. Journal of Sport Science and Medicine (2013),  vol. 12 ,  str.10-18.

 22. Furjan-Mandić, G., M. Perić, L. Krzelj, S. Stanković, and N. Zenić (2013). Sports Nutrition and Doping Factors in Sinchronized Swimming. Parallel Analysis among Athlets and Coaches. Journal of Sport Science and Medicine (2013),  vol. 13, str. 753-760.

 23. Furjan, G. (1990). Utjecaj eksperimentalne nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjenu nekih motoričkih sposobnosti. U: Mik Pavlovič (ur.), Proceedings / 4. kongres športnih pedagogov Jugoslavije in 1. mednarodni simpozij «Šport mladih» = 4th Congress of Sports Pedagogues of Yugoslavia and 1st International Symposium «Sport of the Young», Ljubljana – Bled, 3.-5. listopada 1990, (str. 449-452). Ljubljana: Fakulteta za šport.
 24. Wolf-Cvitak, J., i Furjan-Mandić, G. (1990). Relacije morfoloških i primarnih motoričkih dimenzija s uspješnosti u ritmičko-sportskoj gimnastici kod studenata Fakulteta za fizičku kulturu. U: Mik Pavlovič (ur.), Proceedings / 4. kongres športnih pedagogov Jugoslavije in 1. mednarodni simpozij «Šport mladih» = 4th Congress of Sports Pedagogues of Yugoslavia and 1st International Symposium «Sport of the Young», Ljubljana – Bled, 3.-5. listopada 1990, (str. 93-96). Ljubljana: Fakulteta za šport.
 25. Furjan-Mandić, G. (1996). Prediktivna vrijednost situacijskih i nekih testova koordinacije za uspjeh u ritmičko-sportskoj gimnastici. U: Zbornik radova 3. konferencije o sportu “Alpe – Jadran”, (str. 26-29). Rovinj: Fakultet za fizičku kulturu, Sveučilištaa u Zagrebu.
 26. Furjan–Mandić, G., i Živčić, K. (1997). Pravilnost izvedbe okreta Attitude croisse – analiza jednog slučaja. U: D. Milanović (ur.), Zbornik radova,1. međunarodna znanstvena konferencija, Kineziologija - sadašnjost i budućnost”, Dubrovnik, (str. 98-100). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 27. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J. i Furjan-Mandić, G. (1999). Učinkovitost plesne aerobike u transformaciji nekih motoričkih sposobnosti plesača. U S. Heimer (ur.), Zbornik radova CESS – Europska konferencija Tjelesno vježbanje i zdravlje, (str. 268-273). Poreč: Fakultet za fizičku kulturu.
 28. Furjan-Mandić, G., Medved, V., Kasović-Vidas, M. i Oreb G. (1999).Mioelektrični pokazatelji nadlaktice kod dvije razine utreniranosti aerobike.  U: D. Milanović (ur.) Zbornika radova, 2. međunarodna znanstvena konferencija, "Kineziologija za 21. stoljeće", Dubrovnik,  (str. 268-271). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 29. Wolf-Cvitak, J. i Furjan-Mandić, G. (1999). Struktura motoričkih sposobnosti djevojčica za potrebe selekcije u ritmičkoj gimnastici. U: D. Milanović (ur.) Zbornika radova, 2. međunarodna znanstvena konferencija, "Kineziologija za 21. stoljeće", Dubrovnik, (str. 313-316). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 30. Furjan-Mandić, G., Medved, V. i Kasović-Vidas, M. (1999).Myoelectric and Neuro-muscular Features of Aerobic Push-up Exercise. U: B. Jošt (ur.), Zbornik radova, Sport Kinetics Conference '99, 6th International Association of Sport Kinetics, (str. 39-42). Ljubljana: Faculty of Sport – University of Ljubljana.
 31. Furjan-Mandić, G., Majerić, G., Kasović, M. i Kondrič, M. (2002). Upper leg muscle activity in aerobics - myoelectric indicators. V: Milanović, Dragan (ur.), Prot, Franjo (ur.). 3rdInternational scientific conference Kinesiology new perspectives, Opatija, Croatia, september 25-29, proceedings book. Kinesiology : new perspectives : proceedings book. (str. 697-700). Zagreb: Faculty of kinesiology, University of Zagreb.
 32. Miletić, Đ. i Furjan-Mandić, G. (2005).Motorička uvjetovanost usvajanja osnovnih tehnika trakom u ritmičkoj gimnastici. U: Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja "Sport-rekreacija-fitness", (str. 97-100). Split:Fakultet prirodoslovno matematičkih znatnosti i odgojnih područja, Zavod za kineziologiju.
 33. Skender, N., Gričar,I. i Furjan-Mandić, G. (2006). Utjecaj šestomjesečnog treninga na neke motoričke sposobnosti sinkroniziranih plivačica. U: Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa RH, (str. 233-239). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 34. Kondrič, M., Medved, V., Kasović, M., Furjan-Mandić, G. i Slatinšek,U. (2007). Differences in grif executing forehand topspin with different balls. U: Kondrič, M. (ur.), G. Furjan-Mandić (ur.), 10th International table tennis sports science congress.Proceedings book, (str. 386-393). Zagreb: Faculty of kinesiology:, Croatian table tennis association, International table tennis federation.
 35. Furjan-Mandić, G., Roginek, S., Petrovečki, R., Vlašić, J. i Zaletel, P. (2007). Utjecaj naprednih pilates vježbi na neka morfološka obilježja žena = Influence of high-level pilates exercise on some dimensions of anthropology status. U: Miletić, Đurđica (ur.), Rausavljević, Nikola (ur.), Kondrič, Miran (ur.), Maleš, Boris (ur.). 2nd International Conference "Contemporary Kinesiology", Mostar, 14-16 December 2007. Contemporary kinesiology : proceedings of the 2nd International Conference "Contemporary Kinesiology", Mostar 14-16 December 2007. (str. 125-128). Split: University of kinesiology, Faculty of kinesiology; Mostar: University of Mostar, Faculty of natural science, matematics and education; Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport.
 36. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G., Hadžić, V., Dervišević, E. i Matković, Br. (2007). Comparison of injuries between top Slovenian table tennis players and top Slovenian tennis and badminton players. U: Zhang, X.P. (ur.), Xiao, D.D. (ur.), Dong, Y. (ur.). International table tennis federation sports science congress, Shanghai China from April 27th-30th 2005.The proceedings of the Ninth International table tennis federation sports science congress. 2nd ed. (str. 41-53) Beijing: People's sports publishing house of China.
 37. Kondrič, M., Medved, V., Baca, A., Kasović, M., Furjan-Mandić, G. i Slatinšek, U. (2007). Kinematic analysis of top spin stroke with balls of two different sizes. U: Kondrič, M. (ur.), G. Furjan-Mandić (ur.), 10th International table tennis sports science congress.Proceedings book, (str. 10-16). Zagreb: Faculty of Kinesiology, Croatian table tennis association, International table tennis federation.
 38. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G., Hadžić, V., Dervišević, E., Matković, Br. i Ochianǎ, N. (2008). Injuries in Slovenian table tennis players compared with injuries of some of the best Slovenian tennis players. An. Univ. "Dunǎrea de Jos" Galaţi, Fasc. XV Educ. fiz. manag. sport, 15, 73-78.
 39. Horvat, M., Kondrič, M., Furjan-Mandić, G. i Tušak M. (2008). Motivi za ukvarjanje s športno aktivnostjo dijakov splošnih in športnih oddelkov na Gimnaziji Murska Sobota U: Miletić, Đurđica (ur.), Kondrič, Miran (ur.), Kvesić, Mladen (ur.), Maleš, Boris (ur.). 3rd International Conference "Contemporary Kinesiology", Mostar, 28-30 November, (str. 110-114). Split: Faculty of kinesiology, University of Split.
 40. Kondrič, M. i  Furjan-Mandić,G. (2009). Motivation in veteran table tennis players. U: Kondrič, M. (ur.), Furjan-Mandić, G. (ur.), Munivrana, G. (ur.). International Science Congress - Table tennis and the aging population: Proceedings, (str. 96-103). Zagreb, Ljubljana: European Table Tennis Union, Croatian table tennis association, University of Zagreb - Faculty of Kinesiology, University of Ljubljana, Faculty of Sport.
 41. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G., Petrinović Zekan, L. i Ciliga, D. (2009). Comparison of injuries between Slovenian table tennis and badminton players. U: Lees, Adrian (ur.), Cabello, David (ur.), Torres Luque, Gema (ur.). Science and racket sports IV, (str. 112-117). London, New York: Routledge.
 42. Kondrič, M., Ochianǎ, N. i Furjan-Mandić, G.(2009). Physiological demands in table tennis. U: [International Conference "Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the European education system" : 6-7 November 2009, Bacǎu], (Gymnasium, Anul. 10, nr. 2). (str. 136-141). Bacau: Faculty of movement, sport and health science.
 43. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M., Tušak, M., Rausavljević, N. i Kondrič, L. (2010). Sports students' motivation for participating in table tennis at the Faculty of Kinesiology in Zagreb. International journal of table tennis sciences, 6, 52-55.
 44. Kondrič, M., Furjan-Mandić,G., Kondrič, L. i Gabaglio, A. (2010). Physiological demands and testing in table tennis. International journal of table tennis sciences, 6, 173-178.
 45. Radaš, J., Kolarec, M. i Furjan-Mandić,G. (2010). Povezanost nekih motoričkih sposobnosti studentica Kineziološkog fakulteta s učinkovitošću izvođenja tjelesnih elemenata u ritmičkoj gimnastici. U: I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić (ur.), Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša, (str. 626-628). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 46. Furjan-Mandić, G., J. Radaš, M. Kolarec (2010). Correlation between efficiency in performing body elements and elements with a ball in rhythmic gymnastics. In A. Rendimiento (Eds.), Congreso de la asociacion internacional de escuelas sup de educacion fisica (AIESEP),Coruna, 2010., CD Coleccion Congresos Nº16 – ISBN : 978-84-614-9946-5.

2. STRUČNI RADOVI

 1. Grupa autora (1987). Dječje igre. Koreografija za svečano otvorenje Univerzijade.Zagreb.
 2. Oreb, G., Gošnik-Oreb,J. i Furjan,G.(1987). Model posebno programirane nastave tjelesnog odgoja. U: Zbornik radova FISU/CESU konferencija, (str. 84-87). Zagreb: Organizacijski komitet Univerzijade.
 3. Furjan-Mandić, G., Prot,F. i Metikoš,D. (1995). Primjena aerobike u treningu sportaša. U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Fitness i sport, Zagrebački sajam športa, (str. 81-85). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 4. Furjan-Mandić, G.i Ciliga,D. (1995). Primjena ritmičko-sportske gimnastike u rehabilitaciji invalida paraplegičara. U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Fitness i sport, Zagrebački sajam športa, (str. 77-78). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 5. Metikoš, D., Furjan-Mandić, G., Prot, F. i Curtain B. (1995). "Športski aerobik" u funkciji razvoja tehnike izdržljivosti. U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Fitness i sport, Zagrebački sajam športa, (str. 117-119). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 6. Furjan-Mandić, G., Prot, F., Marelić,N. i Metikoš,D. (1995). Primjena aerobike u treningu odbojkaša. U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Fitness i sport, Zagrebački sajam športa, (str. 151-153). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 7. Furjan-Mandić, G. i Ivan,V. (1995). Aquaaerobic - primjena u treningu sportaša. U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Fitness i sport, Zagrebački sajam športa, (str. I 21-24). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.Metikoš, B.,
 8. Furjan-Mandić,G.i Ivan,V. (1995). Slide aerobic - mogućnost primjene u sportu. U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Fitness i sport, Zagrebački sajam športa, (str. I 24-26). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 9. Furjan-Mandić, G., Metikoš,B. i Domaćinović,Z. (1996). Fitness programi u funkciji fizičke pripreme sportaša. U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja o fitnessu, Zagrebački sajam športa, (str. III - 13-16). Zagreb:Fakultet za fizičku kulturu.
 10. Furjan-Mandić, G., Kolaković,B. i Metikoš,D. (1996). Principi programiranja sata "klasične" aerobike za pubertetsku dob. U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Fitness i sport, Zagrebački sajam športa, (str. 87-89). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu. Fakultet za fizičku kulturu.
 11. Metikoš, D., Zagorc, M., Prot, F., Furjan-Mandić,G.i Zaletel,P. (1997). Rasprava o mogućim činiteljima razvoja suvremene aerobike. U: Metikoš, Dušan (ur.),Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 4-18). Zagreb:Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 12. Zagorc, M., Metikoš, D. i Furjan-Mandić, G. (1997). Aerobika – sport vremena u kojem živimo. U: Metikoš, Dušan (ur.), Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 19-21). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 13. Zagorc, M., Furjan-Mandić, G., Ivan, V. i Željković, R. (1997). Glazba – sastavni dio aerobike. U: Metikoš, Dušan (ur.), Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 47-50). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 14. Novaković, N., Furjan-Mandić,G.i Marelić,N. (1997). Najčešće ozljede u aerobici. U: Metikoš, Dušan (ur.),Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 47-50). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 15. Furjan-Mandić, G., i Pirel,I. (1997). Vrste plesnih aerobika. U: Metikoš, Dušan (ur.),Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 129-133). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 16. Metikoš, B., Domaćinović,Z. i Furjan-Mandić,G.(1997). Primjena New Body aerobike u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. U: Metikoš, Dušan (ur.),Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 140-144). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 17. Findak, V., Metikoš,D. i Furjan-Mandić,G.(1997). Primjena programa klasične aerobike niskog, varijabilnog i visokog intenziteta u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. U: Metikoš, Dušan (ur.), Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa,(str. 144-147). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 18. Metikoš, D., Furjan-Mandić, G. Prot,F. i Curtain,B. (1997). Aerobika za sportaše. U: Metikoš, Dušan (ur.), Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 149-152). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 19. Metikoš, B., Furjan-Mandić,G.i Ivan,V. (1997). Slide aerobic - mogućnost primjene u vrhunskom sportu. U: Metikoš, Dušan (ur.),Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 158-160). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 20. Ivan, V. i Furjan-Mandić,G.(1997). Aqua aerobic - primjena u treningu sportaša. U: Metikoš, Dušan (ur.), Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 160-164). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 21. Furjan-Mandić, G., Prot, F., Marelić N. i Metikoš D. (1997). Primjena aerobike u treningu odbojkaša. U: Metikoš, Dušan (ur.),Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 164-167). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 22. Furjan-Mandić, G., Kolaković,B. i Metikoš,D. (1997). Principi programiranja sata "klasične" aerobike za pubertetsku dob. U: Metikoš, Dušan (ur.),Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog savjetovanja "Suvremena aerobika", 6. zagrebački sajam športa, (str. 175-178). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 23. Furjan-Mandić, G., Zaletel, P.i Zagorc M. (2001). Programi fitnesa in aerobike za nižje starostne kategorije. U: Zaletel-Černoš, P. (ur.), Zbornik radova međunarodnog kongresa aerobike i fitnesa, (str. 19-28). Ljubljana: Fakulteta za šport.
 24. Kondrič, M., Furjan Mandić, G., Mišigoj-Duraković, M. i Karpljuk, D. (2001). Table tennis as a leisure and rehabilitation sporting activity. U: Bartoluci, Mato (ur.), Heimer, Stjepan (ur.), Ružić, Lana (ur.). Sport for all-health-turism : [proceedings of the 2nd CESS Conference]. (str. 216-219). Zagreb: CESS - European Confederation Sport and Health: Faculty of Physical Education University of Zagreb, Croatian Association "Sport for All".
 25. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M., Rausavljević, N.i Metikoš, B. (2002). Slide aerobics in the physical preparation of table tennis players. International Journal of TableTennis sciences, 4-5, 91-95.
 26. Furjan-Mandić, G., Kasović, M., Zaletel, P., Brucker, L. i Koršić, M. (2002). Program vadbe v aerobiki za zmerno in težje mentalno prizadeto mladino in odrasle = The aerobics exercises program as adapted physical activity for young people and adults with mental disability. U: Pišot, Rado (ur.), Štemberger, Vesna (ur.), Krpač, Franc (ur.), Filipčič, Tjaša (ur.). Otrok v gibanju : zbornik prispevkov : proceedings. (str. 476-478). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 27. Kondrič, M., Karpljuk, D., Videmšek, M., Štihec, J. i Furjan-Mandić, G.(2002). Fair play - the subject which is gaining new extensions in table tennis. U: 8. Evropski kongres o fair play-u, Ljubljana, 2002. Fair play - a basic value in sport and life : Abstracts. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije.
 28. Kondrič, M., Videmšek, M., Štihec, J., Karpljuk, D. i Furjan-Mandić, G.(2002). Namizni tenis - ogrevanje vpliva tudi na igro rekreativnega igralca. Zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije, (str. 193-196). Ljubljana: Olimpijski okomitet Slovenije.
 29. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G., Videmšek, M., Štihec, J. i Karpljuk, D. (2003). Zdravje in namizni tenis v poznih letih. U: Berčič, Herman (ur.). Zbornik 4. slovenskega kongresa športne rekreacije : Terme Čatež 14. - 15. november 2003, (Zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije, 4). (str. 68-70). Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije.
 30. Kondrič, M., Švent, A. i Furjan-Mandić, G.(2003). Nordijska hoja s palicami. U: Berčič, Herman (ur.). Zbornik 4. slovenskega kongresa športne rekreacije : Terme Čatež 14. - 15. november 2003, (Zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije, 4). (str. 222-224). Ljubljana: Olimpijski komitet Slovenije.
 31. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M. Rausavljević, N. i Metikoš, B. (2003). Neke razlike u razvoju kondicijskih sposobnosti između dječaka i djevojčica. U: Milanović, Dragan (ur.), Jukić, Igor (ur.). Međunarodni znanstveno-stručni skup Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 21. - 22. veljače 2003.Kondicijska priprema sportaša : zbornik radova, (Sportska stručna biblioteka, knj. 25). (str. 62-63). Zagreb: Kineziološki fakultet, Zagrebački športski savez.
 32. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G., Štihec, J., Videmšek, M. i Karpljuk, D. (2003). Fizička priprema mlađih kategorija stolnotenisača. U: Milanović, Dragan (ur.), Jukić, Igor (ur.). Međunarodni znanstveno-stručni skup Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 21. - 22. veljače 2003. Kondicijska priprema sportaša : zbornik radova, (Sportska stručna biblioteka, knj. 25). (str. 533-538). Zagreb: Kineziološki fakultet, Zagrebački športski savez.
 33. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M., Hrvoj, Z., Kunić, D. i Zebec, Z. (2003). Usporedba srčane frekvencije kod istih kretnih struktura u klasičnoj i aerobici u vodi. U: Puhak, Stjepan (ur.), Kristić, Krešimir (ur.). 5. konferenca o športu, Rovinj, 5.-7. 06. 2003.Zbornik radova. (str. 212-215). Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa RH.
 34. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G.(2004). Stolni tenis. U: Bartoluci, Mato (ur.). Međunarodni znanstveni skup "Menedžment u sportu i turizmu".Sport u turizmu : zbornik radova. (str. 231-233). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 35. Furjan-Mandić, G. i Kondrič, M. (2005). Nordijsko hodanje - nova aktivnost u fizičkoj pripremi sportaša. U: Sekulić, Damir (ur.). Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Sport-rekreacija-fitnes, Split, 15. april 2005.Zbornik radova. (str. 165-168). Split: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja, Zavod za kineziologiju.
 36. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G. i Videmšek, M. (2005). Ogrevanje - izboljša gibalne sposobnosti in preprečuje poškodbe. U: Sekulić, Damir (ur.). Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Sport-rekreacija-fitnes, Split, 15. april 2005.Zbornik radova. (str. 177-181). Split: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja, Zavod za kineziologiju.
 37. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G., Videmšek, M., Štihec, J., Karpljuk, D. i Rausavljević, N. (2006). Stolni tenis s aspekta sportske medicine - "bolje spriječiti nego liječiti". U: 1st International Conference "Contemporary Kinesiology", Kupres 16-17 September 2006.Contemporary kinesiology : proceedings of the 1st International Conference "Contemporary Kinesiology", Kupres 16-17 September 2006. (str. 264-267). Split: Faculty of Natural Science, Mathematics and Kinesiology; Sarajevo: Faculty of Sport and Physical Education; Ljubljana: Faculty of Sport.
 38. Furjan-Mandić, G. i Kondrič,M. (2008). Nordijsko hodanje. Book of abstracts, 11. kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem, Jugoslovensko društvo za ishranu, (str. 220-221). Beograd: Jugoslovensko društvo iza ishranu.
 39. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G.(2008). Prevencija i zdravlje u igrama sa reketom. U: Zbornik radova i sažetaka X. međunarodnog kongresa preventivne medicine, Vrnjačka Banja. (str. 1 – 4). Beograd: Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za preventivnu medicinu.
 40. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M. i Alikalfić, V. (2006). Nordic walking in the physical preparation of racket sports players. U: IV Congreso mundial de deportes de raqueta, (Colección congresos, 2). (str. 6). Alcony (Alicante): Alto Rendimiento.
 41. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G., Filipčič, A. i Šarabon, N. (2006). Injury prevention among young table tennis and tennis players = La prevencíon de lesiones en los jóvenes jugadores de tenis de mesa y de tenis. U: [IV World congress of science and racket sports : 21-23 de Septiembre de 2006, Madrid], (Cultura, ciencia y deporte, Suplemento, Vol. 2,no. 4, ano 3).(str. 70-71). Guadalupe: Universidad católica San Antonio.
 42. Zagorc, M., Metikoš, D. i Furjan-Mandić,G.(1994). Aerobik-šport vremena u kojem živimo. U: Zbornik radova 3. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, (str. 82-85). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 43. Findak, V., Furjan-Mandić, G., Metikoš,D. i Prot,F. (1994). Aerobik u funkciji ostvarenja cilja i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture. U: Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, (str. 85-87). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 44. Zagorc, M., Furjan-Mandić, G., Ivan,V. i Željković,R. (1994). Glazba - sastavni dio aerobika. U: Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, (str. 91-94). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 45. Curtain, B., Furjan-Mandić,G.i Ivan,V. (1994). Primjena programa aerobika visokog intenziteta u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. U: Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, (str. 103-104). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 46. Furjan-Mandić, G., Radetić,A. i Domaćinović,Z. (1994). Primjena i svrha vježbi snage na podu u aerobiku. U: Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, (str. 112). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 47. Furjan-Mandić, G., Zagorc, M. Ristić,H. i Passa,S. (1994). Fleksibilnost i hlađenje. U: Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, (str. 113). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 48. Curtain, B., Furjan-Mandić, G., Prizmić,D. i Domaćinović,Z. (1994). Aquaaerobik - primjena na ljetovanju. U: Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, (str. 114). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 49. Furjan-Mandić, G., Dvoržak,Ž. i Domaćinović,Z. (1996). Vježbe snage s dugim gumama za mlađe tinejđere. U: Zbornik radova 5. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, (str. 85-87). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 50. Furjan-Mandić, G. i Metikoš,D. (1998). Aerobika – mogućnosti organiziranja natjecanja. U: Zbornik radova 7. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, (str. 178-180). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 51. Furjan-Mandić, G., Sekulić, D., Metikoš, B. i Juriša,M. (1999). Specifična obilježja profesionalnih voditelja aerobike. U: Zbornik radova 8. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, (str. 92-95). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 52. Metikoš, D., Zagorc, M. i Furjan-Mandić,G. (1999). Edukacija instruktora aerobike.  U: Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, (str. 109-113). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 53. Juriša, M., Furjan-Mandić, G. i Alikalfić,V. (1999). Primjena vježbi fleksibilnosti i stretchinga u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. U: Zbornik radova 8. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, (str. 150-153). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 54. Krističević, T., i Furjan-Mandić,G.(1999). Pravilna tehnika i greške u izvođenju elemenata iz podgrupe “kola” u sportskoj aerobici. U: Zbornik radova 8. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, (str. 155-158). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
 55. Sekulić, D., Zagorc, M.i Furjan-Mandić,G.(2000). Uloga suvremenih tehnologija u razvoju programa aerobike. U: Zbornik radova 9. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske, (str. 121-123). Poreč: Hrvatski kineziološki savez.
 56. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G. i Metikoš, B. (2002). Aerobika kao dopunsko sredstvo u fizičkoj pripremi stolnotenisača. U: Milanović, Dragan (ur.). Znanstveno stručni skup, Dopunski sadržaji sportske pripreme Zagreb, 22. i 23. veljače 2002. Dopunski sadržaji sportske pripreme : zbornik radova, (Sportska stručna biblioteka, knj. 23). (str. 128 – 131). Zagreb: Kineziološki fakultet: Zagrebački športski savez: Hrvatski olimpijski odbor: Zagrebački velesajam.
 57. Kolarec, M., Furjan-Mandić, G. i Jurinec,J. (2009). Razvoj izdržljivosti u ritmičkoj gimnastici. Zbornik radova 7. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša,(istr. 446-447). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 58. Furjan-Mandić, G., Kolarec, M. Radaš J. (2010). Individualni pristup kod sastavljanja natjecateljske koreografije u ritmičkoj gimnastici. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa RH, (str. 321-325). Poreč: Hrvatski kineziološki savez.
 59. Oreb, G., Furjan-Mandić,G.i Andrijašević,M. (1995). Aerobik - tjelovježba - potreba - užitak. Beauty & fitness, 2, 36- 37.
 60. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G. (2002). Trening za razvoj trebušne muskulature = Abdominal muscle training. Top spin, 1 (2), 9-11.
 61. Kondrič, M., Hudetz, R. i Furjan-Mandić, G.(2002). Preverjanje gibalnih sposobnosti v namiznem tenisu = Testing motor abilities in table tennis. Top spin, 1 (3), 10-13.
 62. Kondrič, M., Štihec, J., Videmšek, M., Karpljuk, D. i Furjan-Mandić, G.(2002). Fair play je tema, ki dobiva nove razsežnosti tudi v namiznem tenisu. Šport (Ljublj.), 50 (4), 29P.
 63. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G.(2003). Testiranje motoričkih sposobnosti u stolnom tenisu. Stolni tenis, 1, 10-12.
 64. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G. i Švent, A. (2003). Nordijska hoja na sončni strani Alp. Šport (Ljublj.), 51 (3), 17-19.
 65. Furjan-Mandić, G. i Kondrič, M. (2003). Aerobika in namizni tenis: Aerobic and table tennis. Top spin, 2 (4),  14-16.
 66. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G. (2003). Zakonitosti kondicijskih programov v treningu namiznoteniškega igralca = Rules for designing physical preparation in table tennis. Top spin, 2 (5), 3-6.
 67. Kazija, J., Furjan-Mandić, G. i Kondrič, M. (2003). Individualno načrtovanje programov kondicijske vadbe = Designing individual physical preparation plans. Top spin, 2, (5), 6-15.
 68. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G.(2003). Kako izboljšati delo nog v namiznem tenisu? = How to improve footwork in table tennis?. Top spin, 2 (6), 3-8.
 69. Sekulić, D.,Miletić, Đ. i Furjan-Mandić, G.(2003).  Suvremena aerobika u rekreativnom tjelesnom vježbanju starijih osoba. Glasnik hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” 33 –34, 49-50.
 70. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G.(2004). Ogrevanje izboljša igralčeve sposobnosti in preprečuje poškodbe = Warm up - improve athlete's performance and prevent injuries. Top spin, 3 (10), 3-10.
 71. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G.(2004). Vadba moči z gumami = Tubing exercises. Top spin, 3 (11), 6-10.

3. KNJIGE I UREDNIŠTVA ZBORNIKA RADOVA

 1. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G.(2002). Telesna priprava namiznoteniškega igralca. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, 118 str., ISBN 961-6405-14-4.
 2. Kondrič, M., i Furjan-Mandić, G.(2002). Fizička priprema stolnotenisača, (Sportska stručna biblioteka, knj. 24). Zagrebački športski savez, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 117 str., ilustr. ISBN 953-6378-35-3.
 3. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G.(2003). Nordic walking. [Ljubljana: Samozaložba, 2003]. 1 videokazeta (VHS).
 4. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G. (2005). Namizni tenis, Kondicijska priprava. Radenci: samoizd. M. Kondrič; Zagreb: samoizd. G. Furjan-Mandić, 2005. 1 DVD. ISBN 961-236-987-9.
 5. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G. (2005). Stolni tenis, Fizička priprema. Radenci: samoizd. M. Kondrič; Zagreb: samoizd. G. Furjan-Mandić, 2005. 1 DVD (18 min). ISBN 961-236-993-3.
 6. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G. (2006). Table tennis, Physical preparation. Radenci: author M. Kondrič; Zagreb: author G. Furjan-Mandić, 2006. 1 DVD. ISBN 961-245-018-8.
 7. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G. (2006). Tenis de mesa, Preparación física. Radenci: autor M. Kondrič; Zagreb: autor G. Furjan-Mandić, 2006. 1 DVD. ISBN 961-245-004-8.
 8. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G. (2006). Tischtennis, Konditionstraining. Radenci: selbstverl. M. Kondrič; Zagreb: selbstverl. G. Furjan-Mandić, 2006. 1 DVD. ISBN 961-245-012-9.
 9. Kondrič, M. i Furjan-Mandić, G. (2006). Nastol ´n ´ij tennis, Fizičeskaja podgotovka igrokov v nastol ´n ´ij tennis. Radenci: M. Kondrič; Zagreb: G. Furjan-Mandić, 2006. 1 DVD. ISBN 978-961-245-006-9.
 10. Furjan-Mandić, G. (2007). Ritmička gimnastika. Priručnik. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 91 str., ISBN 978-953-6378-68-5.
 11. Furjan-Mandić, G. i Vajngerl, B. (2008). Ritmična gimnastika. Priročnik. Radenci: vlastita naklada. Kondrič, M.: 99 str., ISBN-978-961-245-445-6.
 12. Furjan-Mandić, G. (2009). Vježbe snage u aerobici. CD-Priručnik. Zagreb: Medaktor. ISBN-978-953-55-801-0-2.
 13. Kondrič, M., Hudetz, R. i Furjan-Mandić, G. (2010). Osnove stolnoga tenisa. Sveučilišni udžbenik. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 115 str., ISBN-10 953-317-004-6; ISBN-13 978-953-317-004-6.
 14. Zbornik radova, 6. Zagrebački sajam sporta - "Suvremena aerobika" (1997). Ur. Metikoš, D., F. Prot, G. Furjan-Mandić, K. Kristić, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 15. Zbornik radova 10th International table tennis sports science congress (2007). Ur. Kondrič, M. i G. Furjan-Mandić, Zagreb: Faculty of Kinesiology, Croatian table association, International table tennis federation. ISBN-978-953-6378-69-2.
 16. Zbornik radova International science congress – Table tennis and the aging population (2009). Ur. Kondrič, M., G. Furjan-Mandić i G. Munivrana. Zagreb, Ljubljana: European Table Tennis Union, Croatian Table Tennis Association, University of Zagreb - Faculty of Kinesiology, University of Ljubljana – Faculty of Sport. ISBN-978-953-6378-88-3.
 17. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G. i Medved, V. (2004). Myoelectric and neuromuscular features of table tennis forehand stroke performance executed with balls of different sizes. U: Lees, A. (ur.), Kahn, Jean-François (ur.), Maynard, Ian W. (ur.). Third World Congress of Science and Racket Sports and Eight International Table Tennis Federation Sports Science Congress, Paris, 17-19 May 2003.Science and racket sports III : the proceedings of the Eight International Table Tennis Federation Sports Science Congress and the Third World Congress of Science and Racket Sports. (str. 121 – 126). London; New York: Routledge

Izabrani projekti

 1. Antropološki, metodološki i metodički problemi kineziologije - Programski zadatak: Programiranje i kontrola transformacijskih procesa u područjima primijenjene kineziologije
 2. Programiranje kinezioloških transformacijskih procesa. (5-10-114, voditelj prof.dr. D. Milanović) Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu 1991-1996.
 3. Neuro-muskularna biomehanička dijagnostika lokomocije.  (br. 034-004, od 22. 10. 1996.). Nositelj projekta: prof.dr. sc. Vladimir Medved.
 4. Automatizirano mjerenje pokreta i ekspertna procjena u studijulokomocije (br. 034-0362979-2334). Nositelj projekta: prof.dr. sc. Vladimir Medved.