Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću

Soba:
140/1
Konzultacije:

UTORAK 14:00h - 15:00h

goran.sporis1  skyp

Telefon:
+385 99 2121220
Telefon kućni:
+3853658 - 1739
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2003
Godina doktoriranja:
2007
Na zavodu od:
2005

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš,

Rođen 06.09.1979. godine u Zagrebu, Hrvat, državljanin RH.

Školovanje:

1994. godine s odličnim uspjehom završio Osnovnu školu Šestine koju je pohađao u Zagrebu.

1994. godine upisao II. Opću gimnaziju u Zagrebu, koju je s vrlo dobrim uspjehom završio 1998. godine.

1998. godine upisao je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

30. siječnja 2003. godine je diplomirao s odličnim uspjehom (prosjek 4,51) .

20. siječnja 2004. godine upisao je Postdiplomski studij za stjecanje znanstvenog stupnja doktora društvenih znanosti iz polja odgojnih znanosti grana Kineziologija, modul sport.

24. rujna 2007. godine položio je sve ispite s odličnim uspjehom (prosjek 4,9 ) te obranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Efekti situacijskog polistrukturalnog kompleksnog treninga na morfološka, motorička, situacijsko-motorička i funkcionalna obilježja“ na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:

1. siječnja 2005. primljen je za asistenta na predmetu Sistematska Kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja na sveučilišnom dodiplomskom studiju, Kineziološkog fakulteta. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje odgojnih znanosti od 13. ožujka 2012. Goran Sporiš izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje kineziologija. 23.05.2012. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  u području društvenih znanosti, polje kineziologija, grana Sistematska kineziologija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je mentor 34 diplomskih radova, 2 završene doktorske disertacije te njih 8 u postupku izrade. Trenutno obnaša dužnost zamjenika predstojnika Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju, pročelnika Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću. Sudjeluje u realizaciji nastave na engleskom jeziku za strane studente u sklopu predmeta Research Methodology, Systematic Kinesiology, Orientation and Selection in Sport po ERASMUS+ programu.

Znanstvena djelatnost:

Sudjelovao je kao istraživač na projektu br. 034-0342618-222 (od 2007. godine) „Razvoj algoritama za testiranje multivarijatnih strukturalnih hipoteza“, voditelja prof.dr.sc. Franje Prota koje financira MZOŠ Republike Hrvatske. Također, pristupnik je radio i na projektu “Utjecaj različitih oblika tjelesne aktivnosti na diabetes mellitus“ br. 034-0000000-3337 voditeljice prof.dr.sc. Lane Ružić. Trenutno je suradnik na projektu „Tehnološka platforma za nove ICT strategije u terapiji i kontroli dijabetesa“, Šifra projekta: RC.2.2.08-0010, financirana od strane STRUKTURNog FONDa, voditelj projekta: prof.dr.sc. Ratko Magjarević.

Teme interesa znanstveno-istraživačkog rada Gorana Sporiša su analiza izvedbe u sportu, znanstvena istraživanja iz područja kineziologije, upravljanje u području sporta i kineziologije, treniranje, testiranje vrhunskih sportaša, rast i razvoj u odnosu na sportsku izvedbu, znanost u nogometu. Goran Sporiš recenzent je 19 međunarodnih časopisa (Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology, Collegium Antropologicum, Croatian Journal of Education, Journal of Sport Science, Int. J. Performance Analysis in Sport, Asian Journal of Sports Medicine, European Journal of Sport Science, Sports Science, Croatian sport medicine journal, Kinesiology, Acta Kinesiologica, Homosporticus, Journal of Sports Science and Medicine. Član je uredništva 7 međunarodnih časopisa (Homosporticus, Sports Science, International Journal of Performance Analysis in Sport, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Journal of Exercise Science & Physiotherapy. Ukupno je objavio 3 autorske knjige, 5 uredničkih knjiga, 8 poglavlja u knjizi, 4 udžbenika, 22 znanstvenih radova u CC časopisima, 77 znanstvenih radova u drugim časopisima, 15 plenarnih izlaganja na konferencijama, 21 znanstveni rad u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom te 27 sažetaka u zbornicima skupova.

Međunarodna djelatnost:

Međunarodna djelatnost uključuje pozvana predavanja na sveučilištima u Europi, seminarima, konferencijama i Intenzivnim programima Europske unije kao što su:

 • International Christmas Sport Conference, Szombately, 2008.-2014. godine gdje je bio organizator, pozvani predavač i jedan od urednika zbornika radova.
 • University of Middlesex, UK gdje je gostujući profesor.
 • Cardiff Metropolitan University, UK, gostujući profesor .
 • University of Camberra, Australia gdje je održao pozvano predavanje na International Association of Computer Science in Sport, 7th International Symposium.
 • ERASMUS Intenzivni program „Peformance Analysis Course“,  2010. – 2013. godine.

Izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš provodi znanstvena međunarodna istraživanja u suradnji s Institutom za sportske znanosti Sveučilišta u Zapadnoj Mađarskoj te Sveučilištem u Middlesex-u iz područja analize izvedbe u ekipnim sportovima (nogomet). Na navedenim je sveučilištima proveo ukupno više od dvije godine na realizaciji nastave, realizaciji zajedničkih programa i konferencija i znanstvenim istraživanjima. Treba istaknuti doprinos organizaciji i realizaciji 5. 6. i 7. međunarodne konferencije o kineziologiji održanih 2008., 2011. i 2014. godine u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obnašao dužnost tajnika Programskog odbora konferencija, a na konferenciji 2011. 2014. i 2017 godine je  bio i urednik zbornika radova.

Također je bio uključen i u organizaciju 6. konferencije FIEP-a Europe održane u lipnju 2011. godine u Poreču. Godine 2013. u Napulju je održao intenzivni tečaj za pisanje i objavljivanje znanstvenih radova. Također u Napulju 2014. sudjeluje na  International Conference on Sport and Disability, kao organizator, pozvani predavač i jedan od urednika zbornika. Na konferenciji Science and Soccer, u lipnju 2014. godine u Portlandu je imao pozvano predavanje. U studenom 2014. godine održao je intenzivne tečajeve na temu Modern control technology for the preparation of athletesResearch methodology na Lithuanian Sports University.  U rujnu 2014. godine je bio glavni organizator, predavač i jedan od urednika zbornika radova konferencije ISPAS (International Society of Perfomance Analysis) održane u rujnu 2014. godine u Opatiji te je održao pozvano predavanje na konferenciji u Chile-u (VII Congresso Euroamericano de Motricidade Humana).  Intenzivni tečaj za pisanje i objavljivanje znanstvenih radova održao je i u Litvi, 2014. godine, te u Bratislavi u ožujku 2015. godine. Jedan je od organizatora 1st Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo, konferencije održane u veljači 2015. godine. 2015 član organizacijskog odbora pete međunarodne koferencije "5th International Scientific Conference „Contemporary Kinesiology“  u Splitu. Član je Organizacijskog odbora konferencije  "Active Healthy Aging 2015, Sports Science and Neuroscience International Conference" u Magdeburgu - Njemačka. Aktivan je u mreži fakulteta sportskih znanosti Južne Amerike REMH (Euro-American Network of Human Movement) te je sa pozvanim predavanjem sudjelovao na konferencijama 12th International Congress of Scienices of Physical Activity and Sport i 8th Euro-American Congress of Human Movement održanima od 11. do 13. studenog 2015 godine u Ensenadi, Mexico, te 2016 godine IX Congresso Euroamericano de Motricidade Humana, Belem, Faculdade Cosmopolita. Sudjelovao je u organizacijiu prve konferencije Balkan Ski (Science, Practice and education, Kopaonik, Serbia, 2017).Aktivno surađuje sa znanstvenicima sa Fakulteta za šport, Sveučilišta u Ljubljani, Fakulteta za sport i tjelesnu kulturu Sveučilišta u Sarajevu i Primorskom sveučilištu u Kopru te  Fakultetima tjelesnog odgoja I sporta Sveučilišta u Novom Sadu i Nišu na izradi zajedničkih znanstvenih publikacija i realizaciji zajedničkih znanstvenih projekata.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Milanović, Zoran; Pantelić, Saša; Čović, Nedim; Sporiš, Goran; Krustrup, Peter. Is Recreational Soccer Effective for Improving V_O2 max?A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine,4(2015)DOI, 101007/s40279-015-0361-4-DO.
2. Milanović, Zoran; Sporiš, Goran; Weston, Matthew.Effectiveness of High-Intensity Interval Training (HIT)3 and Continuous Endurance Training for VO2max Improvements:4 A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials.Sports medicine, 45(2015), 369; DOI 101007/s40279-015-0365-0-DOI.1.  

3. Vučković, Goran; James, Nic; Hughes, Mike; Murray, Stafford; Milanović, Zoran; Perš, Jenez; Sporiš, Goran. New Method for Assessing Squash Tactics Using 15 Court Areas for Ball Locations. // Human movement science. 2014 (2014) , 34; 81-90.

4. Pantelić, Saša; Milanović, Zoran; Sporiš, Goran; Stojanović-Tošić, Jelica. Effects of a twelve-week aerobic dance exercises on body compositions parameters in young women. // International Journal of Morphology. 31 (2013) , 4; 1243-1250.

5. Milanović, Zoran; Pantelić, Saša; Trajković, Nebojša; Sporiš, Goran; Kostić, Radmila; James, Nic. Age-Related Decrease in Physical Activity and Functional Fitness Among Elderly Men and Women. // Clinical Interventions in Aging. 8 (2013), 8; 549-556.

Profesionalni interesi i članstva

Recenzent međunarodnih časopisa:

 

 • 1. Collegium Antropologicum
 • 2. Croatian Journal of Education
 • 3. Journal of Sport Science
 • 4. Int. J. Performance Analysis in Sport
 • 5. Asian Journal of Sports Medicine
 • 6. European Journal of Sport Science
 • 7. Sports Science
 • 8. Croatian sport medicine journal
 • 9. Kinesiology
 • 10. Acta Kinesiologica
 • 11. Homosporticus
 • 12. Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology
 • 13. Journal of Sports Science and Medicine
 • 14. Sports Medicine
 • 15. The Journal of Physical Therapy Science
 • 16. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation
 • 17.International Journal of Sports Physiology and Performance
 • 18. Journal of Strength and Conditioning Research
 • 19. Early Child Development and Care

Član je uredništva međunarodih časopisa:

 • 1. Homosporticus
 • 2. Sports Science
 • 3. International Journal of Performance Analysis in Sport
 • 4. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
 • 5. Journal of Exercise Science & Physiotherapy
 • 6. Slovak journal of sport science
 • 7. Advances in Sport Science and Medicine (ADVSSM)

Međunarodne i domaće udruge znanstvenika, znanstvne i znanstveno stručne udruge:

 • 1. Udruga: DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA I OSTALIH ZNANSTVENIKA
 • 2. Udruga: HRVATSKO BIOMETRIJSKO DRUŠTVO
 • 3. Udruga: HRVATSKI KINEZIOLOŠKI SAVEZ
 • 4. Udruga: ZAGREBAČKA UDRUGA KINEZIOLOGA
 • 1. International Society of Performance analysis (board member)
 • 2. International Network in Sport and Health Science (board member)
 • 3. European Physical Education Association (board member)

 

Izabrani projekti

 

 • Advanced Scientific Writing and Research Methodology in Sport Science in English (SWARM)International Postgraduate Course (Equivalent to 10 ECTS) Certified by the University of West-Hungary (Szombathely)  Recognised by the International Society of Performance Analysis of Sport (ISPAS)
 • ERASMUS Intenzivni program „Peformance Analysis Course“,  2010. – 2013. godine.
 • Razvoj algoritama za testiranje multivarijatnih strukturalnih hipoteza (034-0342618-2222)
 • Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju (227-2271694-1696)
 • Anaerobni kapaciteti u udaračkim borilačkim sportovima (HRZZ-UIP-11-2013-6524)
 • Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti (034-0342607-2279)
 • Dijagnostički postupci za utvrđivanje stanja treniranosti u rukometu (034-0000000-2614)
 • Razina treniranosti i incidencija bolesti/ozljeda kod plivača (034-0342282-2401)
 • Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja (034-0342610-2609)
 • UTJECAJ RAZLIČITIH OBLIKA TJELESNE AKTIVNOSTI NA DIABETES MELLITUS (034-0000000-3337)
 • Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata (009-0342618-2193)
 • Sekularne promjene dobi menarhe i pojava pretilosti tijekom puberteta (216-0000000-3439)
 • Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša (034-0000000-2340)
 • Značaj razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti (034-0342282-2325)
 • Tehnološka platforma za nove ICT strategije u terapiji i kontroli dijabetesa (RC.2.2.08-0010)

 

Povijest zaposlenja

 • 2003.-2005. godine– vanjski suradnik ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005. godine - Asistent na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2009. godine - Docent na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2011. - 2015. godine -  Predstojnik Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju
 • 2012. godine - Izvanredni profesor na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2013. godine - Pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću
 • 2013. - 2015. godine - Koordinator za strane studente i nastavu na engleskom jeziku(erasmus)
 • 2015. zamjenik predstojnice Zavoda za Opću i primjenjenu kineziologiju (za znanstveni rad i etiku)