Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Dubravka Ciliga

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Srijedom od 10.00-11.00 ili prema dogovoru mailom

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
1987.
Godina magistriranja:
1991.
Godina doktoriranja:
2000.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

KRATAK ŽIVOTOPIS

Dubravka Ciliga, rođena u Slavonskom Brodu, 21.07.1960.

OBRAZOVANJE:

Fakultet: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (1983.-1987.)

Poslijediplomski studiji:

Magistarski studij: poslijediplomski studij prirodnih znanosti, smjer biologija, područje biološka antropologija na Prirodoslovno-Matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1987./1988.-1991.).

Doktorski studij: Obrana doktorske disertacije na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (2000.)

AKADEMSKI STUPANJ:

Dr.sc. Dubravka Ciliga, izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje: kineziologija, grana kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost, na Kineziološkom fakultetu 13.06.2012. na predmetu Kineziterapija.

RADNO ISKUSTVO:

 • Pripravnik za znanstveno usavršavanje i neposredno sudjelovanje u nastavnom procesu, Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju, predmet Kineziterapija, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, od 1987 do 1991.

 • Asistent, Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju, predmet Kineziterapija, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, od 1991. do 2002. godine.

 • Viši asistent, Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju, predmet Kineziterapija, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, od 2002. godine.

 • Trener Košarkaškog kluba STELA  od 1987.

 • Viši predavač za kolegij Sport osoba s invaliditetom na Zdravstvenom veleučilištu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1991. godine.

 • Od 2004. predaje na izbornom usmjerenju Kineziološka rekreacija gdje vodi nastavu kolegija Sport osoba s invaliditetom.

 • Predavač na veleučilišnom studiju u Zagrebu. Pristupnica održava teorijska i praktična predavanja iz predmeta Kineziterapija na studijima fizičke pripreme sportaša, rekreacije, fitnesa, nogometa, hrvanja, vaterpola, košarke, odbojke i streljaštva.

 • Predsjednica Hrvatskog športskog saveza invalida. Od 1995. do 1997. godine.

 • Predsjednica Zagrebačkog športskog saveza invalida. Od 1994.

 •  Izbornik Hrvatske košarkaške reprezentacije (košarka u invalidskim kolicima). Od 2004. godine.

 • Koordinator u razmjeni studenata Fakulteta za fizičku kulturu Slovačke, Slovenije, Poljske, Austrije, Češke i Hrvatske u okviru CEEPUS projekta pod nazivom «Prilagođene tjelesne aktivnosti», Ministarstva znanosti obrazovanja i športa.

 • 2008. godine uključena je u projekt iz područja socijalne skrbi za financijsku potporu udruga osoba s invaliditetom i obnaša dužnost koordinatora za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu te sudjeluje u radu povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom pri gradskom uredu.

POSEBNA PRIZNANJA:

 • Tijekom studiranja Dubravka Ciliga tri puta dobiva Novembarsku nagradu Sveučilišta u Zagrebu kao najbolji student.

 • Krajem 1995. godine dobiva diplomu sa zlatnom značkom Udruge pedagoga grada Zagreba, za doprinos u području sporta osoba s invaliditetom.

 • 2001. godine, odlukom gradonačelnika grada Zagreba, Dubravki Ciliga dodjeljuje se Medalja grada Zagreba za dugogodišnji rad u Zagrebačkom športskom savezu invalida.

 • 1995. godine je mentor grupi studenata sa izbornog predmeta Kineziterapija, Fakulteta za fizičku kulturu, Sveučilišta u Zagrebu, koja je dobila rektorovu nagradu za znanstveno istraživanje u području sporta osoba s invaliditetom.

 • Godine 1998 osvaja titulu veteranske prvakinje Hrvatske u badmintonu koju brani 1999. i 2000. godine.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KVALIFIKACIJSKI RADOVI:

 

1. Ciliga, D. (1987). Povezanost biokemijske značajke triglicerida sa nekim testovima ravnoteže. (Diplomski rad), Zgreb: Fakultet za fizičku kulturu.

2. Ciliga, D. (1991). Povezanost primarnih pokazatelja aterosklerotičnog rizika i psihomotorne ravnoteže. (Magistarski rad), Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u zagrebu.

3. Ciliga, D. (2000). Povezanost motoričkih sposobnosti s ocjenom funkcionale klasifikacije košarkaša u invalidskim kolicima. (Disertacija), Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama  zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima [1]  (A1 radovi)

Zavoreo, I., Bašić Kes, V., Zadro-Matovina, L., Lisak, M., Corić, L., Cvjetičanin, T., Ciliga, D., Trošt Bobić, T. (2013). Cerebral venous circulatory system evaluation by ultrasonography, Acta Clinica Croatica, 52(2):203-211.

 1. Zavoreo, I., Bašić Kes, V., Lisak, M., Maršić, N., Ciliga, D, Trošt Bobić, T. (2013). Cognitive decline and cerebral vasoreactivity in asymptomatic patients with severe internal carotid artery stenosis. Acta Neurologica Belgica, Published online 06 April 2013, ahead of print DOI 10.1007/s13760-013-0196-4.
 2. Zavoreo, I., Bašić Kes, V., Zadro-Matovina, L., Lisak, M., Corić, L., Cvjetičanin, T., Ciliga, D., Trošt Bobić, T. (2013). Cerebral venous circulatory system evaluation by ultrasonography, Acta Clinica Croatica, 52(2):203-211.
 3. Zavoreo, I., Bašić Kes, V., Lisak, M., Maršić, N., Ciliga, D, Trošt Bobić, T. (2013). Cognitive decline and cerebral vasoreactivity in asymptomatic patients with severe internal carotid artery stenosis. Acta Neurologica Belgica, Published online 06 April 2013, ahead of print DOI 10.1007/s13760-013-0196-4.
 4. Filipović, V., i Ciliga, D. (2010). Postural adaptation of idiopathic adolescent scolioses (IAS). Review. Kinesiology, 42 (1):16-27.
 5. Andrijašević, M., Ciliga, D. i Jurakić, D. (2009). Is sport recreation important to university students? Collegium Antropologicum, 33(1),163-169.
 6. Trošt Bobić, T., Ružić, L., i Ciliga, D. (2009). Retrospektivno istraživanje o ozljedama studenata Kineziološkog fakulteta-Usporedba dvaju studijskih programa. Hrvatski športskomedicinski Vjesnik, 24:88-97.
 7. Ciliga, D., Petrinović-Zekan, L. i Trošt, T. (2006). Povezanost antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša u invalidskim kolicima. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 21(1):39-49
 8. Ciliga, D., Andrijašević, M. i Petrinović-Zekan, L. (2006). Novi pristup u primjeni kineziterapijskoga programa za osobe s cerebralnom paralizom. Odgojne znanosti, Vol. 8, br.2(12), 497-513.
 9. Oreb., G., Ružić, L., Matković, B., Mišigoj-Duraković, M., Vlašić, J.,  Ciliga, D. (2006). Physical Fitness, Menstrual Cycle Disorders and Smoking Habit n Croatian National Ballet and National Dance Ensembles. Collegium Antropologicum, 30(2), 279-283.
 10. Andrijašević, M., Paušić, J., Bavčević, T. i Ciliga, D. (2005). Participation in leisure activities and self-perception of health in the students of the University of Split. Kinesiology, 37(1): 21-31.
 11. Ciliga, D., Petrinović-Zekan, L. i Trkulja-Petković, D. (2005). Sexuality and (the) disabled. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.), Proceedings Book of the 4th International Conference on Kinesiology «Science and Profession – Challenge for the future», Opatija 7-11.09. (str.794-796). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 12. Trkulja-Petković, D., Ciliga, D. i Pavičić, L. (2004). An attempted determination of the latent structure of leisure-time sporting and other recreation activities` characteristics. Kinesiology, 36(2): 239-249.
 13. Petrinović-Zekan, L., Ciliga, D., Trošt, T. i Trkulja-Petković, D. (2005). Computerized search of scientific literature in APA. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.), Proceedings Book of the 4th International Conference on Kinesiology «Science and Profession – Challenge for the future», Opatija 7-11.09.: str.801-803. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)

 1. Ciliga, D., Trošt Bobić, T., Naumovski, A. (2011). Differences in certain motor abilities between children with speech disorders and children with hearing impairmant. U: D. Milanović i G. Sporiš (Ur.), Proceedings Book of the 6th International Conference on Kinesiology «Integrative Power of Kinesiology », Opatija 8-11.09. (str.62-66). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 2. Petrinović-Zekan, L., Ciliga, D., Trkulja-Petković, D. (2011). Research on sport activity in persons with disability in Croatia. U: D. Milanović i G. Sporiš (Ur.), Proceedings Book of the 6th International Conference on Kinesiology «Integrative Power of Kinesiology », Opatija 8-11.09. (str.67-72). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 3. Trošt Bobić, T., Ciliga, D., i Petrinović Zekan, L. (2008). Static or dinamic streching at the beginning of a kinesitherapeutic session. Which one is better? U: D. Milanović i F. Prot (ur.), Zbornik radova 5. Međunarodne znanstvene konferencije o Kineziologiji „Kinesiology research trends and applications“. Zagreb 10-14. rujna, 2008. (str.138-140). Zagreb: Kineziološki fakultet u Zagrebu.

Znanstveni radovi objavljeni kao: članak objavljen u časopisima i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, pregledni rad ili predhodno priopćenje; rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cijelini (A2 radovi)

 1. Ciliga, D. i Petrinović, L. (2000). Povezanost motoričkih sposobnosti s ocjenom funkcionalne klasifikacije košarkaša u invalidskim kolicima. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 15(1-2): 13-18.

 2. Ciliga, D., Kern-Franetić, D. (1998). Testing of specific motor abilities in wheelchair baskeltball players. Adapted physical activity in Central Europe, Monography of CEEPUS project, NO SI – 001/9697: 106-110

 3. Ciliga, D., Defranceschi, S., Sirotić, S., Trajkovski, B i Petrinović, L. (1998). Comparison of the top basketball player model to the Croatian wheelchair basketball team. Reprint. Adapted physical activity in Central Europe, Monography of CEEPUS project, NO SI – 001/9697: 96-105.

 4. Dubravčić-Šimunjak, S., Pećina, M., Bojanić, I. i Ciliga, D. (1992). Mogućnost bavljenja sportom u osoba s idiopatskom skoliozom. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 7(3): 45-53.

 5. Solarić, S. i Ciliga, D. (1991). Povezanost kardiovaskularne konverzije sa biokemijskim značajkama u krvi muškaraca kao osnova programiranja športskih aktivnosti potencijalnih kardiopata. Sport Kinetics, Faculty of Physical Education Palacky University, 16-19.09. Olomouc:425-428.

 6. Solarić, S. i Ciliga, D. (1990). Značaj povezanosti triglicerida s nekim testovima ravnoteže za programiranje športske rekreacije odraslih ženskih osoba. «Sportska rekreacija», Partizan Hrvatske, Savez za sportsku rekreaciju, XI. 44.

 7. Solarić, S. Ciliga, D., Majkić, M. i Jajić, I. (1989). Utvrđivanje odnosa između nekih morfoloških obilježja i kardiovaskularne konverzije kao doprinos prevenciji i rehabilitaciji odraslih adipoznih muškaraca. Fizikalna medicina i rehabilitacija, 6(1-2): 3-9.

Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima međunarodnih znanstnvenih skupova (A2).

 

 1. Trošt Bobić, T. Ciliga, D., Jukić, I. (2011). Utjecaj različitih vrsta tjelesne aktivnosti u terapiji pretilosti u djece i mladih. Pregled dosadašnjih spoznaja. U: J. Grgurić (Ur.) Zbornik radova XII Simpozija preventivne pedijatrije. Kretanje i zdravlje u djece i mladih. Skrad, 11. Lipnja, 2011. Str. 51-62.

 2. Babić, V., Ciliga, D., Gracin, F., Trošt Bobić, T. (2011). Sport for people with disabilities in Croatia. Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science, Supplement,13:1-4.

 3. Ciliga, D., Trošt Bobić, T., Petrinović-Zekan, L. (2011). Dijagnostika u kineziterapiji. U: V. Findak (Ur.) Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 21-25 lipnja 2011. str. 58-63.

 4. Ciliga, D., Trošt Bobić, T., Keser, S. (2011). Nogomet u invalidskim kolicima. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (Ur.) Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja. Osijek, ožujak, 2011. str. 299-304.

 5. Juriša, M., Ciliga, D., Tolja, A. (2011). Znakovni jezik u funkciji nastave TZK. U: V. Findak (Ur.) Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 21-25 lipnja 2011. str. 302-307.

 6. Ciliga, D., Petronović Zekan, L., Trošt Bobić, T. (2010). Individualizacija rada u području kineziterapije. Koreferat. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 19. Ljetne škole kineziologa Republike hrvatske na temu Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč, 22.-26. lipnja 2010. godine (str.55-60). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 7. Kondrić, M., Furjan-Mandić, G., Petrinović-Zekan, L. i Ciliga, D. (2009). Comparison of injuries between Slovenian table tennis and badminton players. U: Lees Adrian (ur.), Cabello, David (ur.), Torres, Luque, Gema (ur.). (str. 112-117). Science and racket sports IV London, New York Routledge COP.

 8. Trošt Bobić, T., Ciliga, D. i Petrinović Zekan, L. (2009). Radiogoniometrija kao rekreacijska aktivnost za slijepe osobe. U: M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i sportske rekreacije“, 2009 (str. 345-351). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 9. Ciliga, D., Trošt Bobić, T. i Petrinović Zekan, L. (2009). Metodički organizacijski oblici rada u kineziterapiji. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Republike hrvatske na temu Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč, 23.-27. lipnja 2009. godine. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 10. Ciliga, D., Trošt Bobić, T. i Petrinović Zekan, L. (2009). Sport osoba s invaliditetom. Pozvano predavanje. U: F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova osme konferencije o sportu Aple-Jadran. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009. (str. 230-238). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 11. Ciliga, D., Petrinović-Zekan, L. i Trošt, T. (2007). Boćanje kao rekreativna aktivnost za osobe s cerebralnom paralizom. U: M. Andrijašević (ur.) Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života: zbornik radova međunarodne znanstveno stručne konferencije, Zagreb, 24. veljače 2007., str. 105-112. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 12. Trošt, T., Ciliga, D. i Petrinović-Zekan, L. (2007). Dobrobiti redovitog bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima u odrasla čovjeka. U: Findak, V. (ur.) Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 19.-23.06. 2007., str. 540-546. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 13. Petrinović Zekan, L., Pedišić, Ž., Ciliga, D., Kondrič, M. (2006). Comparison of the average game playing time in different scoring system in badminton. U:IV World Congress of Science and Raquet Sports, Madrid, 21-23.09.2006. (Cultura ciencia y Deporte, Suplemento, Vol.2, no.4, ano3). Guadalupe:Universidad catolica San Antonio, str.84.

 14. Trošt, T., Ciliga, D., Petrinović Zekan, L. (2006). Review of scientific literature in adapted physical activity and disability sport. U: Hoppeler, H., Reilly, T., Tsolakidis, E., Gfeller, L. i Klossner, S. (ur.). Book of abstract. 11th Annual congress of the European college of sports science, Lausanne, Švicarska, 05.- 08.07.2006:str.128.

 15. Ciliga, D. i Kern-Francetić, D. (1993). Testiranje specifičnih motoričkih sposobnosti kod košarkaša u invalidskim kolicima. Zbornik radova drugog međunarodnog simpozija «Šport mladih», Bled, Slovenija, 1-4. lipnja 1993. U zborniku radova stranice nisu označene.

POGLAVLJA U KNJIZI

 1. Andrijašević, M., Andrijašević, M., i Ciliga, D. (2009). Tjelesna aktivnost za ležeće pacijente. Priručnik stalnog medicinskog usavršavanja (str. 73-85). Zagreb: Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Medicinska naklada.

 2. Ciliga, D. i Petrinović, L. (1995). Šport invalida. U: M. Pećina i S. Heimer (ur.). Športska medicina. Naprijed: Zagreb: 314-316.

Profesionalni interesi i članstva

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

 1. 6th International Conference on Kinesiology «Integrative Power of Kinesiology», Opatija, 2011. (Član znanstvenog odbora)

 2. 5th International Conference on Kinesiology, „Kinesiology research trends and applications“, Zagreb, 2008. (Član znanstvenog odbora)

 3. 4th International Conference on Kinesiology, «Science and Profession - Challenge for the Future», Opatija, 2005. (Član znanstvenog odbora)

 4. Konferencija Sport osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Topusko, 18-20. studeni 2004. (Član programskog odbora)

VODITELJSTVO SEKCIJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 1. Pristupnica je bila voditelj sekcije Adapted physical activity and sport for the disabled u okviru 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Profession – Challenge for the future». Opatija, 2005.;

 2. Istu je dužnost obavljala na 5th International Conference on Kinesiology, „Kinesiology research trends and applications“. Zagreb, 2008.

 3. Na 6th International Conference on Kinesiology «Integrative Power of Kinesiology», Opatija, 2011 bila je voditeljica sekcije Adapted Physical Activity and Kinesitherapy.

ČLANSTVO:

Od 1996. godine član je predsjedništva Europske asocijacije za istraživanja u području prilagođenih tjelesnih aktivnosti (ERAPA)

Izabrani projekti

U periodu od 1998. do 2003. godine, dr.sc. Dubravka Ciliga aktivno sudjeluje u realizaciji CEEPUS projekta Ministarstva znanosti pod nazivom «Adaptirane tjelesne aktivnosti», kao koordinator u razmjeni studenata Fakulteta za fizičku kulturu Slovačke, Slovenije, Poljske, Austrije, Češke i Hrvatske.

Trenutno obnaša dužnost koordinatorice za studente osoba s invaliditetom na Zagrebačkom sveučilištu

Povijest zaposlenja

 • Dr.sc. Dubravka Ciliga, izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje: kineziologija, grana kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost, na Kineziološkom fakultetu 13.06.2012. na predmetu Kineziterapija.