Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

PROJEKT FINANCIRA:

 


DETALJI PROJEKTA

Naziv projekta: Hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji

Šifra projekta pri HRZZ:  9926

Ime voditelja projekta: prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković

Ime ustanove domaćina projekta: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

Trajanje projekta: 01.12.2016 - 30.11.2020


Javna prezentacija rezultata studije CRO-PALS

Rizični čimbenici za kronične nezarazne bolesti – Javna prezentacija rezultata studije CRO-PALS (projekt Hrvatske zaklade za znanost), predavač: prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković, dr. med.;  održano 12. lipnja 2018. godine u 20 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 u organizaciji Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije. detaljnije

Tjelesna aktivnost i sjedilačka ponašanja – Javna prezentacija rezultata studije CRO-PALS (projekt Hrvatske zaklade za znanost), predavač: doc. dr. sc. Maroje Sorić, dr. med.; održano 12. lipnja 2018. godine u 20 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 u organizaciji Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije. detaljnije

Prehrana srednjoškolaca – Javna prezentacija rezultata studije CRO-PALS (projekt Hrvatske zaklade za znanost), predavač: prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić; održano 12. lipnja 2018. godine u 20 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 u organizaciji Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije. detaljnije